لوگو انگلیش کلینیک

آزمون تعیین سطح انگلیش کلینیک

آزمون تعیین سطح انگلیش کلینیک 60 سوال مدون است که به خوبی میزان تسلط شما به زبان انگلیسی را می‌سنجد.

زمان آزمون 30 دقیقه می‌باشد.

شروع آزمون