لوگو انگلیش کلینیک

کالوکیشن

در این دوره با حدود 1000 کالوکیشن و همینطور تشخیص و کاربرد آن‌ها در متن آشنا می‌شویم.

مناسب برای زبان‌آموزان سطوح متوسط تا پیشرفته

آشنایی با ساختار، معنا و کاربرد کالوکیشن‌ها

تسلط بر 1000 کالوکیشن انگلیسی

60 جلسه - هر جلسه ۲۰ کالوکیشن در موضوع خاص

4.9

2098 امتیاز دهنده

1098 نفر در دوره ثبت نام کرده اند

دوره تماماً آنلاین

به محض ثبت نام می توانید دوره خود را شروع کنید

برنامه زمانی منعطف

ددلاین ها ی دوره را خودتان تعیین کنید

تقریبا 24 هفته برای تکمیل

مناسب ترین زمان برای تکمیل دوره 24 هفته است

درباره دوره

به همنشینی کلمات در کنار هم کالوکیشن می‌گوییم. در این دوره‌ حدود 1000 کالوکیشن آموزش داده می‌شود، در هر جلسه‌، یک متن با موضوعی خاص ارائه می‌شود که در آن تعدادی کالوکیشن مرتبط با موضوع، به کار رفته است و مدرس پس از خواندن هر متن، کالوکیشن‌های موجود در آن را مشخص کرده و معنی، ساختار و کاربرد آن‌ها را آموزش می‌دهد. این دوره برای زبان‌آموزان سطوح متوسط تا پیشرفته مناسب است. آموزش این دوره به صورت نوشتاری و صوتی صورت می‌گیرد. 

دستاورد ها

تسلط بر 1000 کالوکیشن انگلیسی

آشنایی با ساختار، معنا و کاربرد کالوکیشن‌ها

سیلابس :

جلسه 1 : جلسه اول دوره کالوکیشن

در هر جلسه ۲۰ کالوکیشن در موضوع خاص آموزش داده می شود.

جلسه 2 : جلسه دوم دوره کالوکیشن

جلسه 3 : جلسه سوم دوره کالوکیشن

جلسه 4 : جلسه چهارم دوره کالوکیشن

جلسه 5 : جلسه پنجم دوره کالوکیشن

جلسه 6 : جلسه ششم دوره کالوکیشن

جلسه 7 : جلسه هفتم دوره کالوکیشن

جلسه 8 : جلسه هشتم دوره کالوکیشن

جلسه 9 : جلسه نهم دوره کالوکیشن

جلسه 10 : جلسه دهم دوره کالوکیشن

جلسه 11 : جلسه یازدهم دوره کالوکیشن

جلسه 12 : جلسه دوازدهم دوره کالوکیشن

جلسه 13 : جلسه سیزدهم دوره کالوکیشن

جلسه 14 : جلسه چهاردهم دوره کالوکیشن

جلسه 15 : جلسه پانزدهم دوره کالوکیشن

جلسه 16 : جلسه شانزدهم دوره کالوکیشن

جلسه 17 : جلسه هفدهم دوره کالوکیشن

جلسه 18 : جلسه هجدهم دوره کالوکیشن

جلسه 19 : جلسه نوزدهم دوره کالوکیشن

جلسه 20 : جلسه بیستم دوره کالوکیشن

جلسه 21 : جلسه بیست و یکم دوره کالوکیشن

جلسه 22 : جلسه بیست و دوم دوره کالوکیشن

جلسه 23 : جلسه بیست و سوم دوره کالوکیشن

جلسه 24 : جلسه بیست و چهارم دوره کالوکیشن

جلسه 25 : جلسه بیست و پنجم دوره کالوکیشن

جلسه 26 : جلسه بیست و ششم دوره کالوکیشن

جلسه 27 : جلسه بیست و هفتم دوره کالوکیشن

جلسه 28 : جلسه بیست و هشتم دوره کالوکیشن

جلسه 29 : جلسه بیست و نهم دوره کالوکیشن

جلسه 30 : جلسه سی ام دوره کالوکیشن

جلسه 31 : جلسه سی و یکم دوره کالوکیشن

جلسه 32 : جلسه سی و دوم دوره کالوکیشن

جلسه 33 : جلسه سی و سوم دوره کالوکیشن

جلسه 34 : جلسه سی و چهارم دوره کالوکیشن

جلسه 35 : جلسه سی و پنجم دوره کالوکیشن

جلسه 36 : جلسه سی و ششم دوره کالوکیشن

جلسه 37 : جلسه سی و هفتم دوره کالوکیشن

جلسه 38 : جلسه سی و هشتم دوره کالوکیشن

جلسه 39 : جلسه سی و نهم دوره کالوکیشن

جلسه 40 : جلسه چهلم دوره کالوکیشن

جلسه 41 : جلسه چهل و یکم دوره کالوکیشن

جلسه 42 : جلسه چهل و دوم دوره کالوکیشن

جلسه 43 : جلسه چهل و سوم دوره کالوکیشن

جلسه 44 : جلسه چهل و چهارم دوره کالوکیشن

جلسه 45 : جلسه چهل و پنجم دوره کالوکیشن

جلسه 46 : جلسه چهل و ششم دوره کالوکیشن

جلسه 47 : جلسه چهل و هفتم دوره کالوکیشن

جلسه 48 : جلسه چهل و هشتم دوره کالوکیشن

جلسه 49 : جلسه چهل و نهم دوره کالوکیشن

جلسه 50 : جلسه پنجاهم دوره کالوکیشن

جلسه 51 : جلسه پنجاه و یکم دوره کالوکیشن

جلسه 52 : جلسه پنجاه و دوم دوره کالوکیشن

جلسه 53 : جلسه پنجاه و سوم دوره کالوکیشن

جلسه 54 : جلسه پنجاه و چهارم دوره کالوکیشن

جلسه 55 : جلسه پنجاه و پنجم دوره کالوکیشن

جلسه 56 : جلسه پنجاه و ششم دوره کالوکیشن

جلسه 57 : جلسه پنجاه و هفتم دوره کالوکیشن

جلسه 58 : جلسه پنجاه و هشتم دوره کالوکیشن

جلسه 59 : جلسه پنجاه و نهم دوره کالوکیشن

جلسه 60 : جلسه شصتم دوره کالوکیشن

سوالات متداول

چرا در این دوره شرکت کنم؟

کالوکیشن یکی از مهم‌ترین دوره‌ها برای تقویت دایره واژگان می‌باشد. از آنجایی که افراد غیر انگلیسی زبان هنگام صحبت کردن به صورت ناخودآگاه لغات و عبارات را از فارسی به انگلیسی ترجمه می‌کنند، ممکن است عبارت ترجمه شده هیچ معنایی در زبان انگلیسی نداشته باشد. کالوکیشن به زبان‌آموزان کمک می‌کند تا از عبارات کاربردی و معنا دار استفاده کنند.

در این دوره حدودا چند کالوکیشن تدریس می‌شود؟

تا چه مدتی به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟

آیا این دوره تکلیف هم دارد؟

این دوره برای چه سطحی مناسب است؟

در هفته چند درس ارائه می‌شود؟

آیا توضیحات کاملا انگلیسی است؟

500,000 تومان

بازی کن و سطح زبانتو محک بزن

برو به بازی

برترین های هفته

user-g44W91

نفر اول

امتیاز:‌ 75

زهرا کوهی

user-0YyDzD

نفر دوم

امتیاز:‌ 66

Mahnaz moshkelgosha

user-mtaPty

نفر سوم

امتیاز:‌ 58

معصومه

user-gpk0hB

نفر چهارم

امتیاز:‌ 39

Shiva Tajmiri

user-GCDLKC

نفر پنجم

امتیاز:‌ 20

Saleh

برترین های ماه

user-KFA5Qf

نفر اول

امتیاز:‌ 184

سپیده

user-g44W91

نفر دوم

امتیاز:‌ 75

زهرا کوهی

user-0YyDzD

نفر سوم

امتیاز:‌ 66

Mahnaz moshkelgosha

user-mtaPty

نفر چهارم

امتیاز:‌ 58

معصومه

user-XgxAFL

نفر پنجم

امتیاز:‌ 55

سمانه احمدی

@privacyblongsto rafieienglishclinic