لوگو انگلیش کلینیک

اصطلاحات

در این دوره به یادگیری بیش از 2000 اصطلاح رایج در زبان انگلیسی می‌پردازیم تا به کمک آن‌ها مهارت بیشتری در مکالمه روزمره‌ی زبان انگلیسی پیدا کنیم.

یادگیری 2000 اصطلاح رایج انگلیسی

یادگیری جایگاه درست و کاربرد اصطلاح‌ها

آشنایی با اصطلاحات رایج و کاربرد روزمره‌ی آن‌ها

مناسب برای زبان‌آموزان سطوح متوسط تا پیشرفته

120 جلسه – هر جلسه یک مکالمه – هر مکالمه ۱۰ تا ۲۰ اصطلاح

4.9

1098 امتیاز دهنده

1098 نفر در دوره ثبت نام کرده اند

دوره تماماً آنلاین

به محض ثبت نام می توانید دوره خود را شروع کنید

برنامه زمانی منعطف

ددلاین ها ی دوره را خودتان تعیین کنید

تقریبا 48 هفته برای تکمیل

مناسب ترین زمان برای تکمیل دوره 48 هفته است

درباره دوره

دوره‌ی اصطلاحات یکی از پرطرفدارترین دوره‌های  انگلیش کلینیک است و شرکت در این دوره برای زبان آموزان سطح متوسط تا پیشرفته مناسب است. در این دوره زبان‌آموزان با بیش از 2000 اصطلاح رایج در زبان انگلیسی آشنا می‌شوند و کاربرد درست آن‌ها را در مکالمه روزمره یاد می‌گیرند. این دوره شامل 120 مکالمه است. در هر جلسه یک مکالمه با موضوع مشخص ارائه می‌شود که طی آن زبان‌آموزان چندین لغت و اصطلاح محاوره و کاربردشان را یاد می‌گیرند. آموزش این دوره به صورت نوشتاری و صوتی صورت می‌گیرد.

دستاورد ها

تسلط بیشتر بر مکالمات روزمره‌ی

یادگیری 2000 اصطلاح رایج انگلیسی

یادگیری جایگاه درست و کاربرد اصطلاح‌ها

سیلابس :

جلسه 1 : جلسه اول دوره اصطلاحات

 در این جلسه یک  مکالمه خواهیم داشت که در هر مکالمه ۱۰ تا ۲۰ اصطلاح آموزش داده می شود.

جلسه 2 : جلسه دوم دوره اصطلاحات

جلسه 3 : جلسه سوم دوره اصطلاحات

جلسه 4 : جلسه چهارم دوره اصطلاحات

جلسه 5 : جلسه پنجم دوره اصطلاحات

جلسه 6 : جلسه ششم دوره اصطلاحات

جلسه 7 : جلسه هفتم دوره اصطلاحات

جلسه 8 : جلسه هشتم دوره اصطلاحات

جلسه 9 : جلسه نهم دوره اصطلاحات

جلسه 10 : جلسه دهم دوره اصطلاحات

جلسه 11 : جلسه یازدهم دوره اصطلاحات

جلسه 12 : جلسه دوازدهم دوره اصطلاحات

جلسه 13 : جلسه سیزدهم دوره اصطلاحات

جلسه 14 : جلسه چهاردهم دوره اصطلاحات

جلسه 15 : جلسه پانزدهم دوره اصطلاحات

جلسه 16 : جلسه شانزدهم دوره اصطلاحات

جلسه 17 : جلسه هفدهم دوره اصطلاحات

جلسه 18 : جلسه هجدهم دوره اصطلاحات

جلسه 19 : جلسه نوزدهم دوره اصطلاحات

جلسه 20 : جلسه بیستم دوره اصطلاحات

جلسه 21 : جلسه بیست و یکم دوره اصطلاحات

جلسه 22 : جلسه بیست و دوم دوره اصطلاحات

جلسه 23 : جلسه بیست و سوم دوره اصطلاحات

جلسه 24 : جلسه بیست و چهارم دوره اصطلاحات

جلسه 25 : 25

جلسه 26 : 26

جلسه 27 : 27

جلسه 28 : 28

جلسه 29 : 29

جلسه 30 : 30

جلسه 31 : 31

جلسه 32 : 32

جلسه 33 : 33

جلسه 34 : 34

جلسه 35 : 35

جلسه 36 : 36

جلسه 37 : 37

جلسه 38 : 38

جلسه 39 : 39

جلسه 40 : 40

جلسه 41 : 41

جلسه 42 : 42

جلسه 43 : 43

جلسه 44 : 44

جلسه 45 : 45

جلسه 46 : 46

جلسه 47 : 47

جلسه 48 : 48

جلسه 49 : 49

جلسه 50 : 50

جلسه 51 : 51

جلسه 52 : 52

جلسه 53 : 53

جلسه 54 : 54

جلسه 55 : 55

جلسه 56 : 56

جلسه 57 : 57

جلسه 58 : 58

جلسه 59 : 59

جلسه 60 : 60

جلسه 61 : 61

جلسه 62 : 62

جلسه 63 : 63

جلسه 64 : 64

جلسه 65 : 65

جلسه 66 : 66

جلسه 67 : 67

جلسه 68 : 68

جلسه 69 : 69

جلسه 70 : 70

جلسه 71 : 71

جلسه 72 : 72

جلسه 73 : 73

جلسه 74 : 74

جلسه 75 : 75

جلسه 76 : 76

جلسه 77 : 77

جلسه 78 : 78

جلسه 79 : 79

جلسه 80 : 80

جلسه 81 : 81

جلسه 82 : 82

جلسه 83 : 83

جلسه 84 : 84

جلسه 85 : 85

جلسه 86 : 86

جلسه 87 : 87

جلسه 88 : 88

جلسه 89 : 89

جلسه 90 : 90

جلسه 91 : 91

جلسه 92 : 92

جلسه 93 : 93

جلسه 94 : 94

جلسه 95 : 95

جلسه 96 : 96

جلسه 97 : 97

جلسه 98 : 98

جلسه 99 : 99

جلسه 100 : 100

جلسه 101 : 101

جلسه 102 : 102

جلسه 103 : 103

جلسه 104 : 104

جلسه 105 : 105

جلسه 106 : 106

جلسه 107 : 107

جلسه 108 : 108

جلسه 109 : 109

جلسه 110 : 110

جلسه 111 : 111

جلسه 112 : 112

جلسه 113 : 113

جلسه 114 : 114

جلسه 115 : 115

جلسه 116 : 116

جلسه 117 : 117

جلسه 118 : 118

جلسه 119 : 119

جلسه 120 : 120

سوالات متداول

اصطلاحات این دوره بیشتر در کدام کشورها استفاده می‌شوند؟

اکثر لغات و اصطلاحاتی که در این دوره تدریس می‌شوند در کشور آمریکا و کانادا استفاده می‌شوند

در این دوره حدودا چند اصطلاح آموز داده می‌شود؟

محتوای دوره تا چه مدت در دسترسم خواهد بود؟

در هفته چند درس ارائه می‌شود؟

این دوره برای چه سطحی مناسب است؟

آیا توضیحات کاملا انگلیسی است؟

آیا این دوره تمرین دارد؟

250,000 تومان
@privacyblongsto