لوگو انگلیش کلینیک

برای چی انگلیسی یاد بگیریم؟

یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبانی بین‌المللی برای تمام اهداف حرفه‌ای یا شخصی ما مفید و در بسیاری از موارد لازم است. ما انسان‌ها برای برقراری ارتباط با یکدیگر از زبان و کلمات استفاده می‌کنیم و انگلیسی این فرصت را برایمان فراهم می‌کند تا به جای یادگیری چندین زبان گوناگون، با فرا گرفتن تنها یک زبان و تقویت آن، در هر نقطه‌ای از جهان با دری گشوده برای پیش‌بردن اهدافمان روبه‌رو شویم.

شاید برایتان این سوال پیش بیاید که مگر چقدر از جمعیت جهان انگلیسی زبان هستند؟

با وجود این که نمی‌توانیم انگلیسی زبانان را بیشترین جمعیت جهان در نظر بگیریم اما این زبان، زبان رسمی 53 کشور جهان است و مهم‌تر این که بیشتر مردم دنیا آن را به عنوان زبان دوم انتخاب کرده‌اند و همین ظرفیت، انگلیسی را به زبان علم، روابط بین‌المللی، رسانه‌ها، کامپیوتر، اینترنت و بسیاری موارد دیگر تبدیل کرده است.

در جهان امروز با تسلط بر زبان انگلیسی فرصت‌‌های بیشتری را برای تجربه‌‌ی جهان پیرامونمان فراهم می‌کنیم.

@privacyblongsto rafieienglishclinic