لوگو انگلیش کلینیک
پیام تسلیت به انگلیسی همراه با ترجمه

پیام تسلیت به انگلیسی همراه با ترجمه

03/04/24 13 دقیقه برای مطالعه 1104

ارسال پیام تسلیت یکی از دشوارترین کارها در دنیا به حساب می آید، ولی ما همیشه باید برای چنین کاری آماده بوده و تلاش کنیم بهترین متن را برای مخاطبین خود ارسال کنیم. تفاوت های فرهنگی میان ایرانی ها و انگلیسی زبان ها گاهی اوقات باعث بروز مشکلاتی می شود که در بحث تسلیت گفتن این تفاوت ها می تواند بسیار عجیب باشد. به منظور اینکه این تفاوت های فرهنگی را به حداقل برسانیم، برای شما برخی از مهم ترین پیام های تسلیت را آماده کرده ایم که می تواند در این امر به شدت کمک کند.

 

پیام تسلیت به انگلیسی چه می شود؟

در زبان انگلیسی برای بیان تسلیت از لغت condolences استفاده می شود، ولی عبارات دیگری مانند consolation نیز استفاده می شود. شما باید  براساس موقعیتی که در آن حضور دارید، بهترین لغت را انتخاب کرده و به مخاطب خود ارسال کنید. در متون فرمال و رسمی گاهی اوقات از لغت commiseration نیز گاهی اوقات استفاده می شود ولی نسبت به دو لغت قبلی کاربرد بسیار کمری دارد. 

 

جمله های کوتاه برای عرض تسلیت به افراد

اگر قصد دارید با استفاده از جملات بسیار کوتاه عرض تسلیت کنید، باید در نظر داشته باشید پیام باید جامع بوده و کل منظور شما را به مخاطب برساند. از این رو در این بخش برخی از متون کوتاه را آماده کرده ایم که می تواند به شما کمک زیادی کند. 

 

 

I'm so sorry for your loss

متاسفم که عزیزتان را از دست داده اید

My deepest condolences to you and your family

عمیق ترین تسلیتم را به شما و خانواده تان تقدیم می کنم.

Sending love and strength during this difficult time

در این زمان دشوار عشق و قدرت زیادی را برای شما آرزومندم

I can't find the right words, but please know you're in my thoughts

من نمی توانم کلمات مناسب را پیدا کنم، فقط بدانید که در فکر و خیال من هستید

May cherished memories bring you comfort

باشد که خاطرات گرامی به شما آرامش بدهد.

My heart goes out to you in your time of sorrow

در وقت اندوهت دلم به سوی تو می رود.

Wishing you peace and strength as you navigate through grief

"در عبور از این حسن غم آرزوی آرامش و قدرت دارم

Please accept my sincere condolences

"لطفا تسلیت صمیمانه من را بپذیرید."

I'm here for you in any way you need

" به هر شکلی که بخوای کنارتم

May the love of those around you provide comfort and peace

باشد که محبت اطرافیان باعث آسایش و آرامش شود.

 

جمله های بلند برای عرض تسلیت به افراد

گاهی اوقات در زمان ارسال پیام تسلیت، به درستی نمی توانید در یک جمله کوتاه منظور خود را به مخاطب برسانید. از این رو باید از متون بلند که شامل جملات مفهومی هستند استفاده کنید. در این بخش برای شما برخی از این متون را آماده کرده ایم

  

I am deeply saddened to learn about the passing of your [relationship], and I want to extend my heartfelt condolences to you and your family during this difficult time

از اطلاع از درگذشت [رابطه شما با متوفی] شما عمیقاً متأسفم و می خواهم در این دوران سخت به شما و خانواده تان تسلیت بگویم.»

Please accept my sincere sympathies as you navigate through the profound loss of your [loved one]. May you find solace in the cherished memories you shared and strength in the support of those who care about you

"لطفاً همدردی های صمیمانه من را در حین گذر از فقدان عمیق [عزیز از دست رفته] خود بپذیرید. باشد که در خاطرات گرامی که به اشتراک گذاشته اید آرامش داشته باشید و در حمایت از کسانی که به شما اهمیت می دهند قدرت پیدا کنید."

In the face of such heartbreaking news, I want you to know that my thoughts are with you. Losing someone as special as your [relationship] is an immeasurable loss, and I offer my deepest condolences as you cope with this grief

"در مواجهه با چنین اخبار دلخراشی، می‌خواهم بدانید که افکار من با شماست. از دست دادن شخصی به‌عنوان خاص [رابطه شما با متوفی] شما ضایعه‌ای بی‌سابقه است و من عمیق‌ترین تسلیت خود را برای کنار آمدن با این اندوه ابراز می‌کنم."

I can only imagine the weight of sorrow you must be carrying with the passing of your [loved one]. Please know that you have my utmost sympathy, and I am here for you with an open heart and a listening ear whenever you need

"من فقط می توانم وزن اندوهی را که با درگذشت [عزیز از دست رفته] خود به دوش می کشید، تصور کنم. لطفاً بدانید که شما نهایت همدردی من را دارید و من با قلبی باز و گوش شنوا هر زمان که نیاز داشته باشید اینجا هستم.

During this time of immense loss, I extend my most profound condolences to you and your family. Your [loved one] will be remembered for the joy and warmth they brought into our lives, and their legacy will endure in the hearts of all who knew them

«در این دوران فقدان عظیم، عمیق‌ترین تسلیت خود را به شما و خانواده‌تان ابراز می‌کنم.

[عزیز] شما به خاطر شادی و گرمی که به زندگی ما آوردند به یاد می‌ماند و میراث آنها در قلب همه کسانی که آنها را می‌شناختند ماندگار می‌شود.»

As you navigate through the profound sadness of saying goodbye to your [relationship], please remember that you are not alone in your grief. My heart aches for you, and I extend my deepest sympathies during this challenging period

"در حالی که غم و اندوه عمیق نسبت به خداحافظی با [رابطه با متوفی] خود را طی می کنید، لطفاً به یاد داشته باشید که در غم خود تنها نیستید. قلب من برای شما می سوزد و عمیق ترین همدردی های خود را در این دوره چالش برانگیز ابراز می کنم."

Words can hardly capture the depth of sorrow one feels in times like these, but I want you to know that my thoughts are with you. Your [loved one] was a remarkable person, and their absence will be deeply felt. May you find strength in the love and memories you shared

کلمات به سختی می توانند عمق اندوهی را که انسان در چنین مواقعی احساس می کند، ثبت کند، اما می خواهم بدانی که افکار من با تو هستند.

  [عزیز از دست رفته] شما شخص قابل توجهی بود و نبود آنها عمیقاً احساس خواهد شد. باشد که در عشق و خاطراتی که به اشتراک گذاشتید قدرت پیدا کنید."

I want to express my heartfelt condolences to you and your family as you mourn the loss of your [relationship]. The impact of their presence in our lives will forever be cherished, and I hope you find comfort in the support and love surrounding you during this time

"من می خواهم از صمیم قلب به شما و خانواده تان در سوگ از دست دادن [رابطه] خود ابراز همدردی کنم.

تأثیر حضور آنها در زندگی ما برای همیشه گرامی خواهد بود و امیدوارم در این مدت از حمایت و عشق اطراف خود آرامش پیدا کنید."

 


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic