لوگو انگلیش کلینیک
بیان کارهای روتین روزانه در زبان انگلیسی

بیان کارهای روتین روزانه در زبان انگلیسی

1/07/12 13 دقیقه برای مطالعه 1425

در زبان انگلیسی عباراتی وجود دارند که به شما کمک می کنند تا شرایط روتین زندگی خود را بیان کنید و یا در مورد آن صحبت کنید. نکته ای که این عبارات را در زبان انگلیسی مهم می کند این است که شما در نگارش ، مکالمه و حتی آزمون های مختلف مانند تافل و آیلتس از آن ها استفاده می کنید. در این بخش قصد داریم همراه با شما ابتدا به چند متنی که در مورد فعالیت های روتین روزانه نوشته شده است همراه با ترجمه نگاهی انداخته و سپس به آموزش عبارات مخصوص آن ها مشغول شویم. 

 

متن در مورد کارهای روتین روزانه 

I wake up at 6 o’clock. I get up at 6.50. I make a cup of tea and iron my clothes. I have a shower and get dressed. I usually wear jeans, a blouse, a jumper or cardigan and boots in the winter, or a skirt and blouse in the summer. I brush my hair, put on my make-up. I pack my bag with all my teaching materials. I then put on my coat and leave the house. I walk to the bus stop. I catch the bus at 8.15, and then I pay my fare and sit down. It takes about 45 minutes to get to my destination three miles away. I get off the bus and walk to the school where I teach English. Class starts at 9.25 and ends at 11.25

من ساعت 6 بیدار میشم یک فنجان چای درست می کنم و لباس هایم را اتو می کنم. دوش میگیرم و لباس میپوشم. معمولا در زمستان شلوار جین، بلوز، جامپر یا ژاکت کش باف پشمی و چکمه و در تابستان نیز دامن و بلوز می پوشم. موهایم را برس می کشم، آرایش می کنم. من کیفم را همراه با تمام وسایل آموزشی آماده می کنم، سپس کتم را می پوشم و از خانه خارج می شوم. به سمت ایستگاه اتوبوس می روم. ساعت 8.15 اتوبوس می گیرم و بعد کرایه ام را می دهم و می نشینم. حدود 45 دقیقه طول می کشد تا به مقصد خود در سه مایلی محل سکونتم برسم. از اتوبوس پیاده می شوم و به سمت مدرسه ای می روم که در آن زبان انگلیسی تدریس می کنم. کلاس از ساعت 9.25 شروع و در ساعت 11.25 به پایان می رسد.

 

I have lunch at 12. I eat a baguette or sandwich at the local café. I sometimes do some shopping before I walk back to school. I do some photocopying and go back to my classroom. I teach in the afternoon from 1 to 3pm. I then catch the bus back home and spend a couple of hours relaxing before I cook dinner.

من ساعت 12 ناهار می خورم. در کافه محلی یک نان باگت یا ساندویچ می خورم. من گاهی قبل از اینکه به مدرسه برگردم کمی خرید می کنم. برگه ها را کپی می کنم و به کلاسم برمی گردم. بعد از ظهر از ساعت 13 تا 15 تدریس می کنم. سپس با اتوبوس به خانه برمی گردم و قبل از پختن شام، چند ساعتی را به استراحت می گذرانم.

 

My son goes to work shortly after I come home. Sometimes he cooks dinner before I get home, and sometimes I cook. I like to eat rice or pasta with a sauce. I chop the onions, fry them and then mix them with garlic, tomatoes, carrots, spinach and chilies. I boil the rice and then add the sauce. After dinner I wash up, sweep the floor, and tidy up a bit.

پسرم کمی بعد از آمدن من به خانه سر کار می رود. او گاهی قبل از رسیدن من به خانه شام می پزد و گاهی من آشپزی می کنم. من دوست دارم برنج یا پاستا را با سس بخورم. پیازها را خرد می کنم و سرخ می کنم و با سیر و گوجه و هویج و اسفناج و فلفل دلمه ای مخلوط می کنم. برنج را می جوشانم و سپس سس را اضافه می کنم. بعد از شام، من ظرف ها را می شویم، زمین را جارو می کنم و کمی تمیز کاری می کنم.

 

Then I make phone calls, mark my students’ work, do the laundry. Then I go on Facebook, or watch TV until about 10.30 when my son comes home. We catch up on our day, and at about 11 o’clock I go to bed.

سپس تماس های تلفنی خود را انجام می دهم، کار شاگردانم را تصحیح می‌کنم، لباس‌ها را می‌شورم. سپس به فیس بوک می روم، یا تا حدود ساعت 10:30 که پسرم به خانه می آید، تلویزیون تماشا می کنم. ما در مورد اتفاقات روز صحبت می کنیم و حدود ساعت 11 به رختخواب می روم.

 

Other days I get up early, go downstairs, put on my computer and teach on Rafiei English clinic for three hours. Then I have a break, eat dinner with my son, have a walk or go shopping before returning to work and teaching again for another three hours. Working at home can be very convenient and I love being able to talk to people around the world. It is also nice working in a school and seeing people on a regular basis and working in a team. 

روزهای دیگر زود بیدار می شوم، می روم پایین، کامپیوترم را روشن می کنم و سه ساعت در انگلیش کلینیک تدریس می کنم. سپس یکم استراحت می کنم، قبل از اینکه به سر کار برگردم با پسرم شام می‌خورم، قدم می‌زنم یا به خرید می‌روم و سپس دوباره برای سه ساعت دیگر تدریس کنم. کار در خانه بسیار راحت است و من دوست دارم بتونم با مردم در سراسر جهان صحبت کنم. کار در یک مدرسه که همراه با دیدن افراد به طور منظم و کار در یک تیم بسیار خوب هست برای من جذاب است.

 

عباراتی که در صحبت روتین می توان از آن ها استفاده کرد

قیدهای تکرار 

100%

always

I always have lunch at home.

من همیشه ناهار را در خانه می خورم.

90%

usually

I usually go to the gym on Mondays.

من معمولا دوشنبه ها به باشگاه می روم.

80%

normally/generally

I normally do my homework before dinner.

من معمولا قبل از شام تکالیفم را انجام می دهم.

70%

often

She is often late to work.

او اغلب دیر سر کار می آید.

50%

sometimes

Sometimes, he walks the dog 

گاهی سگ را به پیاده روی می برد 

30%

occasionally

Occasionally, they visit their grandma OR They visit their grandma occasionally OR They occasionally visit their grandma.

گاهی اوقات، آنها به دیدن مادربزرگ خود می روند یا گاهی اوقات به دیدن مادربزرگ خود می روند یا گاهی اوقات به دیدن مادربزرگ خود می روند.

5%

hardly ever/rarely

I hardly ever go to the movies.

من به سختی به سینما می روم.

0%

never

She never goes to the beach.

او هرگز به ساحل نمی رود.

 

جملاتی که در مکالمه ها و رایتینگ به کار می روند

I wake up at 6 am.

من ساعت 6 بیدار میشم

I drink a cup of coffee/tea.

یک فنجان قهوه/چای می نوشم.

I press the snooze button twice before I turn my alarm off.

قبل از اینکه زنگ ساعتم را خاموش کنم، دکمه چرت زدن را دو بار فشار می‌دهم.

I read the newspaper.

روزنامه خواندم.

I get up around 6:30 am.

حوالی ساعت 6:30 بیدار می شوم.

I check my social media.

شبکه های اجتماعی خود را چک می کنم.

I make my bed.

تختم را جمع میکنم.

I check my emails.

ایمیل هایم را چک می کنم.

I take a shower.

دوش میگیرم

I walk my dog.

سگم را به پیاده روی می برم

I get dressed.

لباس می پوشم

I go to the gym.

من به ورزشگاه می روم.

I do my hair and makeup.

من موهامو آرایش میکنم

I go to work/school.

من به سر کار / مدرسه می روم.

I brush my teeth.

من مسواک می زنم.

I work from home.

من از خانه کار می کنم.

I make breakfast.

صبحانه درست میکنم

I wait for the bus.

منتظر اتوبوس هستم.

I eat/have breakfast.

من می خورم/صبحانه می خورم.

I drive to work/school.

من با ماشین به محل کار / مدرسه می روم.

I take a taxi/an Uber/the bus/the subway/the tram.

سوار تاکسی/اوبر/اتوبوس/مترو/تراموا می شوم.

My mom/dad/husband/wife gives me a ride to work/school.

مامان/بابا/شوهر/همسرم مرا سواری به محل کار/مدرسه می دهد.

I answer my emails.

من جواب ایمیل هایم را می دهم.

I go home and make lunch.

به خانه می روم و ناهار درست می کنم.

I attend meetings.

من در جلسات شرکت می کنم.

I wash/do the dishes.

من ظرفها را میشورم/شستم.

I have a snack around 10 am.

من حدود ساعت 10 صبح یک میان وعده دارم.

I put the dishes away.

ظرف ها را کنار گذاشتم.

I have lunch at home/at the cafeteria/on the go.

ناهار را در خانه/در کافه تریا/در حال حرکت میخورم.

I take a nap after lunch.

بعد از ناهار چرت می زنم.

ورود به صفحه دوره مکالمه زبان انگلیسی

 

 


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic