لوگو انگلیش کلینیک
پادکست مکالمه در بانک و اصطلاحات بانکی

پادکست مکالمه در بانک و اصطلاحات بانکی

03/03/25 13 دقیقه برای مطالعه 6020

 از مشکلاتی که زبان آموزان در یادگیری زبان انگلیسی دارند مکالمات در شرایط مختلف و گاها تخصصی می باشد. یکی از این شرایط، مکالمات بانکی می باشد که زبان آموزان منبع کافی در این بخش ندارند. تصور کنید یک قبض از طرف بانک یا شرکت مخابراتی برای شما صادر شده است و صورتحساب آن به اشتباه وارد شده است. پادکست امروز در مورد همین موضوع است. شما در این پادکست لغات و عباراتی را فرا میگیرید تا بتوانید به زبان انگلیسی به یک شرکت مخابراتی یا بانک به خاطر صدور قبض اشتباه اعتراض کنید. در این درس لغات و عباراتی را آموزش داده ام تا بتوانید اعتراض خود را بیان کنید. در انگلیش کلینیک همواره تلاش بر آموزش درست و اصولی زبان انگلیسی است. ما فارغ از هر روش و کتاب اموزشی، به دنبال آموزش زبانی هستیم که در حال حاضر در کشورهای انگلیسی زبان استفاده میشود.

 

?Regina:  Hello, this is Horizon. My name is Regina. How may I help you today

 

Bob:  I’m calling to dispute my bill. There’s a billing error

 

Regina:  Let me take a look at your statement. Your last bill was $650 and it is past due

 

Bob:  It’s past due because this is the third time I’ve called to report the problem, but my bill still hasn’t been corrected. My bill is normally $65 a month

 

Regina:  I’m looking at your account and I don't see a record of any previous calls about this problem

 

Bob:  I called last week and the week before. Look, I just want to get this sorted out so I can pay my bill before my service is disconnected

 

Regina:  I understand. Your bill may reflect changes you’ve made to your usage plan, such as upgrading to a more expensive plan

 

Bob:  I’ve made no changes to my usage plan. I’ve had the same plan for eight months

 

Regina:  Your bill may also reflect overage charges if you went over your allotted minutes or data

 

Bob:  I haven’t gone over my limit. Can my case be escalated so that I can speak with a supervisor?

 

Regina:  Certainly, sir.  Let me have a supervisor call you back when she’s available

 

Bob:  Will that be today

 

Regina:  I can’t tell you that, sir

 

Bob:  I just hope she calls me back before my service is [call ends]

 

 

اصطلاحات رایج بانکی در زبان انگلیسی


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic