لوگو انگلیش کلینیک
۵۰ مخفف و لغات اختصار رایج در تجارت که شما باید آن ها را یاد بگیرید

۵۰ مخفف و لغات اختصار رایج در تجارت که شما باید آن ها را یاد بگیرید

03/01/25 13 دقیقه برای مطالعه 8891

در دنیای کسب و کار کارآیی بالا کلید موفقیت شما است. مکالمات و پیام های که بین افراد رد و بدل می شود باید بسیار کوتاه و همچنین پر معنا باشد. در این بخش تلاش داریم ۵۰ تا از مهمترین اختصارات و مخفف های زبان انگلیسی که در کسب و کار و تجارت شما کارایی دارند را معرفی کنیم. 

با حفظ کردن و بکار بردن این مخفف ها شما در کوتاه مدت در حوزه کاری خود مانند یک فرد با تجربه می توانید صحبت کنید. 

 

List of 50+ Common Business Abbreviations

    

لغات مخفف زبان انگلیسی برای شغل ها

مخفف هامعنی فارسیمثال ها 
CEO

Chief Executive Officer

مدیر ارشد اجزایی

She’s the youngest CEO in the industry

او جوان ترین مدیرعامل این صنعت می باشد

CFO

Chief Financial Officer

مدیر ارشد مالی

The CFO takes care of the company’s financial strategic Plans.

مدیر مالی برنامه های مالی راهبردی شرکت را ایجاد می کند. 

COO

Chief Operations Officer

مدیر ارشد عملیات 

As COO, you will report to the CEO as second-in-command. 

شما به عنوان مدیر عملیات تنها باید به مدیر اجرایی گزارش دهید

CPA

Certified Public Accountant

حسابدار رسمی عمومی 

Since he’s a CPA, he’ll take care of our books.

از آنجایی که او حسابدار عمومی گواهی‌شده است، او دفاتر ما را بررسی می کند 

CAO

Chief Analytics Officer

مدیر ارشد تحلیل (آنالیز) 

The CAO has an advanced degree in business and computer science. 

مدیر ارشد تحلیل باید مدارک بالایی در تجارت و علوم کامپیوتر داشته باشد

CFP

Certified Financial Planner

برنامه ریزی رسمی مالی

Since she’s been a CFP for over 20 years, she will be able to manage the company’s assets without a problem. 

از آنجایی که او به مدت ۲۰ سال است برنامه ریز رسمی است، او بدون هیچ گونه مشکلی سرمایه ی شرکت را مدیریت خواهد کرد. 

PM

Project Manager

مدیر پروژه 

The PM must be extremely organized and timely.

مدیر پروژه باید به شدت سازمان یافته و به وقت باشد

CTO

Chief Technology Officer

مدیر ارشد فناوری (تکنولوژی)

We just hired a CTO to oversee all R&D efforts.  

ما به تازگی یک مدیر ارشد فناوری را برای سرکشی به کارهای بخش تحقیق و توسعه استخدام کردیم

HRM

Human Resource Manager

مدیر منابع انسانی

The HRM will get back to you about your salary.

مدیر منابع انسانی در مورد حقوقت بهت پاسخ خواهد داد

PA

Personal Assistant

دستیار شخصی

The PA will forward your call to the appropriate party.

دستیار شخصی تماس های شما را به طرف مناسب انتقال می دهد

AD

Assistant Director

کمک کارگردان، کمک مدیر 

The first assistant director (AD) is the director's right hand.

کمک کارگردان اول، دست راست کارگردان می باشد 

لغات مخفف زبان انگلیسی برای استارتاپ ها

MVP

Minimum viable product

کمینه محصول پذیرفتنی

We’re trialing an MVP on the market in June. 

ما در حال آزمون یک کمینه محصول پذیرفتنی در بازار هستیم

R&D

Research & Development

تحقیق و توسعه

The company will strengthen R&D in order to expand.

شرکت به منظور گسترش کار خود تحقیق و توسعه را بهبود بخشید

SEO

Search Engine Optimization

بهینه‌سازی موتور جستجو

You’ll utilize SEO to drive traffic to the website.

شما به منظور انتقال ترافیک اینترنت به سایت خود باید بهینه‌سازی موتور جستجو را انجام بدهید

SME

Small / Medium Enterprise

بنگاه‌های کوچک و متوسط

Since the company is an SME, there are less than 10 employees.

از آنجایی که این شرکت یک بنگاه‌ (اقتصادی) کوچک و یا متوسط است، در نتیجه کمتر از ۱۰ کارمند دارد

SMM

Social Media Marketing

بازاریابی با رسانه‌های اجتماعی

He’s in charge of SMM, so let him know if you have any ideas!

او مدیر بازاریابی با رسانه‌های اجتماعی است بنابراین اگر ایده ای داری او را در جریان بگذار

TLD

Top Level Domain

دامنه سطح‌بالا

In the US, one of the most common TLDs is “.com,” but “.org” is also popular.

در ایالات متحده مشهورترین دامنه سطح‌بالا .com است ولی .org  نیز محبوب است

UI

User Interface

واسط کاربر

We want a UI that is both functional andeasy to use!

ما به یک واسط کاربری که ساده و عملیاتی باشد نیاز داریم 

مخفف های تجاری برای منابع انسانی

HR

Human resources

منابع انسانی

HR takes care of payroll.

منابع انسانی پرداخت حقوق را برعهده دارد

PR

Public relations

روابط عمومی

The firm needs good PR, so we will be handing out free coffee to customers tomorrow. 

شرکت به یک روابط عمومی نیاز دارد، بنابراین ما به مشتریان قهوه ی رایگان می دهیم. 

GC

General counsel

مشاور عمومی

GC will be available to make sure the contract is airtight.

مشاور عمومی برای اطمینان از صحت قرارداد حضور خواهد داشت.

PTE

Part-time employee

کارکن پاره وقت 

As a PTE, you’ll work 20 hours a week.

به عنوان یک پاره وقت شما باید ۲۰ ساعت در هفته کار کنید. 

FTE

Full-time employee

کارکن تمام وقت 

All FTEs have dental insurance.

تمامی کارکنان تمام وقت بیمه دندان پزشکی دارند.

PTO

Paid time off

مرخصی با حقوق

If you want PTO, please let your boss know two weeks in advance.

اگر مرخصی با حقوق می خواهی، لطفا ۲ هفته قبل به مدیریت اطلاع بده  

QC

Quality control

کنترل کیفیت

He’s in charge of QC, ensuring that our products are the best.

او مسیول کنترل کیفیت است، که از کیفیت عالی محصولات ما اطمینان حاصل می کند. 

TOS

Terms of Service

شرایط و مقررات سرویس‌دهی

Don’t forget to read the TOS before signing the contract.

قبل از عقد قرارداد حتما از خواندن شرایط و مقررات سرویس‌دهی اطمینان حاصل کنید. 

 مخفف های کسب و کار برای امور مالی 

ACCT

Account

حساب 

The balance sheet is labeled by ACCT.
AIR

Assumed Interest Rate

نرخ سود نخمین زده شده 

The AIR will be 5%.

نرخ سود تخمین زده شده ۵ درصد می باشد

GNP

Gross National Product

درآمد ناخالص ملی

The 2019 GNP of Iran increased 1.64% from 2018. 

درآمد ناخالص ملی ایران در سال ۲۰۱۹ تا ۱.۶۴ درصد نسبت به سال ۲۰۱۸ افزایش یافت.

P/E

Price to earnings ratio

نسبت قیمت به درآمد 

To lower its P/E, the company decided to outsource its labor.

به منظور کاهش نسبت قیمت به درآمد شرکت تصمیم گرفت کارگران خود را برون سپاری کند

EPS

Earnings per share

سود هر سهم

To have a higher EPS this quarter, we will launch a new initiative.

به منظور داشتن سود بالاتر از هر سهم در این سه ماهه ما تصمیم گرفتیم یک نوآوری جدید را راه اندازی کنیم

OC

Opportunity cost

هزینه فرصت

One of the most important directives was to weigh OC with potential profit.

یکی از اصلی ترین فعالیت های اندازی گیری هزینه فرصت با سود بالقوه بود. 

ROA

Return on assets

بازگشت سرمایه

This quarter’s ROA was 3% higher than last quarter’s.

بازگشت سرمایه ی این سه ماهه سه درصد بالاتر از سه ماهه مشابه سال پیش می باشد

ROE

Return on equity

بازده حقوق صاحبان سهام

After we calculate ROE, we’ll be better able to understand how profitable our investments are.

پس از محاسبه ی بازده حقوق صاحبان سهام، ما می توانیم درک بهتر از سودهی سرمایه گذاری خود داشته باشیم. 

ARP

Annual Percentage Rate

نرخ درصدی سالانه

We will offer low APRs to customers with exceptional credit scores.

ما به مشتریان نرخ درصدی سالانه پایینی را بدون احتساب امتیاز اعتبار آن ها پیشنهاد می دهیم

AP

Accounts Payable

حساب های پرداختی

Check the balance sheet for the company’s current AP.

ترازنامه را برای حساب های پرداختی کنونی بررسی کنید

CR

Conversion rate

نرخ تبدیل

The current CR for Euros to Yen is €1 to 130¥.

نرخ تبدیل کنونی یورو به ین ۱ یورو به ۱۳۰ ین است

اختصارهای تجاری برای فروش و تبلیغات 

API

Application Program Interface

رابط برنامه کاربردی

Our new programmer will code the API.

برنامه نویس جدید ما رابط برنامه کاربردی را کد نویسی خواهد کرد

 

CTR

Click through rate

میزان کلیک

This month, the home page had a higher CTR at 25%, indicating that customers were very excited about the new product.

این ماه، صفحه اصلی ۲۵٪ میزان کلیک بیشتری دارد، که نشان می دهد مشتریان نسبت به محصولات جدید مشتاق هستند. 

CX

Customer Experience

تجربه مشتری

The results of our survey tell us we need to improve CX.

نتایج تحقیق ما نشان می دهد که ما نیاز داریم تجربه ی مشتری خود را بهبود ببخشیم .

DMP

Data Management Platform

چهارچوب مدریرت داده 

The DMP will allow us to understand which customers buy which products.

چهارچوب مدیریت داده ها به ما اجازه می دهد تا متوجه شویم کدام مشتری کدام محصول را خریداری می کند

PPV

Pay Per View

پرداخت از ازای بازدید 

This is PPV, so we’ll be able to profit off each stream.

این به صورت پرداخت به ازای بازدید است بنابراین ما در ازای هر جریان پخش سوددهی خواهیم کرد

CPC

Cost per click

پرداخت به ازای کلیک

The CPC rate is 10 cents.

نرخ پرداخت به ازای کلیک ۱۰ سنت است

WOMM

Word of Mouth Marketing

بازاریابی دهان‌به‌دهان

We emphasize WOMM, as we find this is the most effective way for people to gain trust in our company.

ما بر روی بازاریابی دهان‌به‌دهان تاکید داریم، زیرا بر این باور هستیم که این موثرترین روش برای بدست آوردن اعتماد مردم است. 

اختصارات تجاری برای مکالمه های روزمره

ASAP

As soon as possible

در اسرع وقت

If you could get this report to him ASAP, the team will be able to get started on the presentation.

اگر بتوانی این گزارش را سریعا به دست او برسانی،‌ تیم قادر خواهد بود ارایه را سریعا شروع کند

FYI

For your information

برای آگاهی شما

FYI, the CEO of our partner company will not be in the office next week, so be sure to email her before tomorrow.

برای آگاهی شما، مدیر عامل شرکت شریک ما هفته آینده در دفتر نخواهد بود،‌ پس از ایمیل کردن به او قبل از فردا اطمینان حاصل کن

TBA

To be announced

اطلاع داده خواهد شد

The date of the start-up launch is TBA.

تاریخ بارگزاری استارتاپ اطلاع داده خواهد شد

TBD

To be decided

تصمیم گیری خواهد شد

Our meeting will take place tomorrow afternoon, time TBD.

جلسه ما فردا بعد از ظهر انجام خواهد شد، زمانش تصمیم گیری خواهد شد 

OOTO

Out of the office

خارج از دفتر

The HR representative will be OOTO, as she is having a baby.

نماینده های منابع انسانی خارج از دفتر خواهند بود، زیرا صاحب فرزند خواهند شد

CC

Copy to

نسخه برداری کردن

If you could CC me on this email, I’d appreciate it!

اگر بتوانید یک نسخه از ایمیل را نیز برای من ارسال کنید ممنون می شوم

Re:

Referring to

ارجاه به

Re: your question on the deadline, our partners expect this project to be completed within the month.

ارجاع به: پرسش شما به ضرب العجل ، شرکای ما انتظار دارند این پروژه تا یک ماه دیگر تکمیل شود

    

 

نتیجه گیری 

صنایع و کسب و کارها به زبان انگلیسی برای مکالمه بین دفترها، شرکت ها و هم کاران متکی هستند، با یادگیری این اختصارات و مخفف ها شما قادر خواهید بود ارتباط نزدیک تری را با بهره گیری از لغات برقرار کنند. اگر یادگیری این لغات و مخفف ها برای شما دشوار می باشد از همکاران و دوستان بخواهید شما را در این امر یاری کنند. به یاد داشته باشید در بسیاری از LOI (letter of intent) صاحبین کسب و کار از این اختصارها بهره میگیرند تا راحت تر با شرکای خود ارتباط برقرار کنند. 

به منظور تقویت دانش خود نسبت به اصطلاحات خود پیشنهاد می کنم از مجموعه پست های مربوط به اصطلاحات و جملات پرکاربرد تجارت را در وب سایت انگلیش کلینیک دنبال کنید. 

 


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic