لوگو انگلیش کلینیک
لکچر انگلیسی در مورد دوست

لکچر انگلیسی در مورد دوست

03/02/30 13 دقیقه برای مطالعه 49017

دوستی یکی از با ارزش ترین موهبت های زندگی هر فردی تلقی می شود و اگر ما در طول زندگی خود اطراف خود را با دوستان مملو نکنیم ممکن است در شرایط مختلف کسی را نداشته باشیم که بر روی آن تکیه کنیم. در این بخش برای شما زبان آموزانی که قصد دارید مطلبی را در مورد دوستی بنویسید سه نمونه آماده شده است تا با استفاده از آن ها بتوانید نوشته ای مناسب را بنویسید. 

 

لکچر انگلیسی در مورد دوست (200 لغت سطح متوسط) 

 

A person becomes familiar with many people throughout his life, and when we get along pretty well they become our closest friends. You may have a big circle of friends at school or college, but you know you can only count on one or two people with whom you have a real friendship

 

There are basically two types of friends, one is good friends and the other is real friends or best friends. They are the those with whom we make a special bond of love and affection. In other words, having a real friend makes our lives easier and happier

Most importantly, true friendship stands for a relationship free from any judgment. In a true friendship, a person can express himself completely without fear of being judged. It makes you feel loved and accepted. This kind of freedom is what every human being strives to live in

 

In fact, actual friendship is what gives us motivate us to stay strong in problems. Having a loving family and everything is normal, but you also need real friendships to be happy. Some people do not even have family but have friends who are just like their family. Therefore, we see that having real friends is very important for everyone

یک شخص با افراد زیادی در زندگی خود آشنا می شود و زمانی که با یکدیگر به خوبی با یکدیگر کنار بیاییم به نزدیکترین دوستان تبدیل می شویم. ممکن است در مدرسه یا کالج یک عالمه دوست داشته باشید ، اما می دانید که فقط می توانید روی یک یا دو نفر حساب کنید که با آنها رابطه دوستی واقعی دارید.

 

اساساً دو نوع دوست وجود دارند ، یکی دوستان خوب و دیگری دوستان واقعی یا بهترین دوستان. آنها کسانی هستند که ما با آنها پیوند عاطفی و محبت خاصی داریم. به عبارت دیگر ، داشتن یک دوست واقعی زندگی ما را آسان تر و سرشار از شادی می کند.

مهمتر از همه ، دوستی واقعی مخفف یک رابطه عاری از هر گونه قضاوت است. در یک دوستی واقعی ، یک فرد می تواند خود را کاملاً بدون ترس از قضاوت شدن به دیگران نشان دهد. این باعث می شود احساس کنید دوست داشتنی و مورد قبول هستید. این نوع آزادی همان چیزی است که هر انسانی برای دست یافتن در  زندگی برای آن تلاش می کند.

 

در واقع ، دوستی واقعی چیزی است که به ما دلیل می دهد تا در زندگی قوی بمانیم. داشتن یک خانواده دوست داشتنی یک امر عادی است ، اما برای خوشبخت شدن شما به دوستی واقعی نیاز دارید. برخی از افراد حتی خانواده ندارند اما دوستانی دارند که دقیقا شبیه خانواده خود هستند. بنابراین ، ما می بینیم که داشتن دوستان واقعی برای همه اهمیت زیادی دارد.

 

لکچر انگلیسی در مورد دوست (250 لغت سطح متوسط) 

 

The importance of friendship

Friendship is important in life because it teaches us many important things about life. We learn many lessons from friendship that we do not find anywhere else. Throughout your friendship You become familiar how to love someone other than your family. You know how to be in front of your friends

 

Friendship never leaves us in a bad situation. You learn how to read other people mind and trust others. Your true friends will always motivate and encourage you. They will guide you to the right path and save you from any evil

 

Similarly, friendship teaches you a lot about loyalty. It helps us to be loyal and to see loyalty in return. There is no feeling in the world greater than having a friend who is faithful to you

 

In addition, it strengthens our friendship. It tests us and helps us grow. For example, we see how we fight with our friends, but after putting aside the differences, we get together again. This is what strengthens us and teaches us patience

 

Therefore, there is no doubt that best friends help us in the hardships and bad times of life. They always try to save us from our dangers and also advise us in a timely manner. Real friends are like the best assets of our lives because they share in our grief, relieve our pain, and make us feel happy

 

اهمیت دوستی

دوستی در زندگی امر بسیار مهمی تلقی می شود به این دلیل که چیزهای زیادی را در مورد زندگی به ما می آموزد. ما درس های زیادی از دوستی می گیریم که در هیچ جای دیگر پیدا نمی کنیم. شما یاد می گیرید کسی را غیر از خانواده خود دوست داشته باشید. در واقع یاد خواهید گرفت در مقابل دوستان خود به چه نحوی رفتار کنید.

 

دوستی هرگز ما را در شرایط بد رها نمی کند. شما یاد می گیرید که چگونه مردم را درک کنید و به دیگران اعتماد کنید. دوستان واقعی شما همیشه به شما انگیزه می دهند و شما را تشویق می کنند. آنها شما را به راه راست خواهند برد و شما را از هرگونه بدی نجات خواهند داد.

 

به همین صورت ، دوستی در مورد وفاداری موارد بسیاری را  به شما می آموزد. این به ما کمک می کند تا وفادار باشیم و در مقابل وفاداری یاد بگیریم. هیچ احساسی در دنیا بزرگتر از داشتن یک دوست وفادار نیست.

 

علاوه بر این ، دوستی ما را قوی تر می کند. ما را آزمایش کرده و به رشد ما کمک می کند. به عنوان مثال ، ما می بینیم که چگونه با دوستانمان دعوا می کنیم ، اما پس از کنار گذاشتن اختلافات ، دوباره با یکدیگر دور هم جمع می شویم. این چیزی است که ما را قوی می کند و به ما صبر را می آموزد.

 

بنابراین ، شکی نیست که بهترین دوستان در سختی ها و دوران بد زندگی به ما کمک می کنند. آنها همیشه سعی می کنند در مشکلات ما را نجات دهند و همچنین به موقع توصیه های خوبی داشته باشند. دوستان واقعی مانند بهترین دارایی های زندگی ما هستند زیرا در غم ما شریک هستند ، درد ما را تسکین می دهند و به ما احساس خوشبختی می دهند.

 

Friendship is the most expensive and beautiful gift that can be given to anyone. Over time, many people pass by, but only a few stay with you forever, and these friendships remain strong. Lucky are those who can be trusted with their friends and wish to stay forever

 

A person who is acquainted with different people in their life may be part of a wide circle of friends, but they depend only on one or at most two people who trust their personal space and feelings. The bond created with those special people is true friendship. There are two basic types of friendships that one creates - good friends and best friends. A strong and special friendship grows with a real friend or the best person who makes life easier and happier

 

The most important part of friendships is the relationship without judgment. In a true friendship, one is free from any extreme fear of judgment and can complete oneself. It makes the person feel accepted and loved. A life without friendship is an incomplete conundrum to keep a person happy. Some of them have family and friends while some of them have lost their families, but they are supported by friendship. Sometimes, friendship becomes family. Therefore, sharing a true friendship is rare

 

Friendship has an important place in life because it teaches unforgettable life lessons. Some valuable lessons that will change your life, how to love others apart from family, how to behave in front of people or friends. Friendships never create bad times. Instead, divert your thinking to good things in life. Friendships teach you to understand and trust people. True friends will always motivate and encourage. Sometimes, they even direct you to the path and save you. However, one must know how to distinguish between toxic and beneficial friendships

 

دوستی گران ترین و زیباترین هدیه هایی هستند که یک فرد می تواند از آن بهره مند شود. با گذشت زمان ، بسیاری از مردم از کنار شما عبور می کنند ، اما فقط برخی برای همیشه با شما می مانند ، و این دوستی ها در کنار یکدیگر قوی می ماند. خوش شانس آن دسته از افرادی هستند که میتوانند به دوستان خود اعتماد کنند و آرزو کنند که آنها برای همیشه در کنارشان بمانند.

 

فردی که با افراد مختلف در زندگی خود آشنا است ممکن است بخشی از یک حلقه ی دوستی گسترده باشد ، اما آنها فقط به یک یا حداکثر دو نفر وابسته هستند که به فضای شخصی و احساسات خود اعتماد دارند. پیوند ایجاد شده با آن افراد خاص، دوستی واقعی است. اساسا دو نوع از دوستی وجود دارد - دوستان خوب و بهترین دوستان. یک دوستی مستحکم و خاص با فردی است که زندگی را آسان تر و شادتر می کند و سبب رشد شما می شود.

 

مهمترین بخش دوستی ها رابطه بدون قضاوت است. در یک پیوند دوستی واقعی ، فرد از هر گونه ترس از قضاوت عاری است و می تواند خود را تکمیل کند. این امر باعث می شود که فرد احساس پذیرفته شدن و دوست داشتن داشته باشد. زندگی عاری از دوستی یک معمای ناقص برای شاد نگه داشتن فرد است. تعدادی از افراد هم صاحب خانواده بوده و دوستانی نیز در اطراف دارند و این در حالی است که برخی خانواده های خود را از دست داده اند ، اما ، با از طرف دوستان خود حمایت می شوند. گاهی اوقات ، دوست فردی از خانواده می شود. بنابراین ، به اشتراک گذاشتن یک رابطه دوستی واقعی نادر است.

 

دوستی از آنجایی که درسهای فراموش نشدنی از زندگی را آموزش می دهد ، دارای جایگاه مهمی در زندگی است. برخی از درسهای ارزشمند که زندگی شما را تغییر خواهد داد ، این است که چگونه دیگران را جدا از خانواده خود دوست داشته باشید ، چگونه در حضور مردم یا دوستان رفتار کنید. دوستی ها هرگز لحظه های بد ایجاد نمی کنند. در عوض ، بهترین خاطرات را برای زندگی به یادگار می گذارند. دوستی ها به شما می آموزند که مردم را درک کرده و به آنها اعتماد کنید. دوستان واقعی دائماً انگیزه و تشویق خواهند کرد. گاهی اوقات ، آنها حتی مسیرها را به شما هدایت می کنند و شما را نجات می دهند. با این حال ، فرد باید بداند چگونه بین دوستی های سمی و مفید تمایز قائل شود.


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic