لوگو انگلیش کلینیک
لکچر ساده انگلیسی در مورد استرس

لکچر ساده انگلیسی در مورد استرس

03/02/30 13 دقیقه برای مطالعه 14581

یکی از اصلی ترین موضوعاتی که مدرسین زبان انگلیسی از زبان آموزان می خواهند در مورد آن به زبان انگلیسی متنی را آماده کنند، استرس است. برای بسیاری از افراد نوشتن این مقالات بسیار چالش بر انگیز است از این رو ما در انگلیش کلینیک تلاش کردیم برای شما زبان آموزان محترم دو متن نمونه را آماده کرده و شما برای نوشتن در سطح پیشرفته آماده کنیم. این متن ها هر یک بر اساس قالب بندی های نوشتن مقاله (essay) آماده شده اند از این به یادگیری قابل بندی نیز کمک می کنند. امید است زبان آموزان پس از مطالعه ی این مقالات قادر باشند متونی مشابه را بنویسند. 

 

نمونه مقاله ی انگلیسی در مورد استرس (سطح پیشرفته- در حد آیلتس 5.5 تا 6) 

 

?How to cope with stress

In the technological era, stress is a common issue to face, especially in developed and developing countries. Every individual has once struggled with this critical issue in their life. Nevertheless, before looking into how to overcome this phenomenon, we should first look into its meaning

The term stress was first used by Hans Selye in the 1920s; he noticed that even though his patients had different physical illnesses, the root cause of all their problems was an emotional trigger. Hans realized that normal body functions are impacted by something other than usual suspects, as this was an unknown cause for him; he used the phrase "General Adaptation Syndrom" to describe it. Since this definition was not very common in his conference, he borrowed a new term from physics called "Stress." In physics, stress describes the force that produces strain on a physical body

The University of Montreal appointed Dr. Hans as their head of the stress research department. Since this phenomenon was still young, physicians have asked for new research to investigate the actual cause of this illness. John Mason, who was working with Hans, conducted an experiment in which he chose two groups of monkeys; he deprived these two groups of their food for a short time

The first group of monkeys was alone, while the second group was watching others receive food. Although both groups were experiencing hunger, the second group of monkeys produced a new hormone called "stress hormone." While they concluded that this factor was the leading cause for this situation, the reason behind elevating this hormone was not the same

 Today stress has been named the number one cause of most major illnesses such as heart diseases and hyper blood pressure. Even though medical practitioners believe that only negative changes might cause stress in the early years, it has been proved that even positive stresses can make people stressed. However, how can we cope with this situation? Is it possible to reduce these hormones

 Instrumental and Emotional coping are proven to be two important factors that may help those suffering from this illness. In Instrumental coping, the practitioner tries to solve the issue by focusing on the problem itself in order to solve it; however, in the emotional approach, we focus on the feeling generated by the problem; in short, we see the outcome and try to solve the matter. Different ways to face the problem; confronting, distancing (remoteness), self-control, seeking social support, accepting responsibility, escaping or avoiding (from the stressor), planning a problem-solving strategy, and positive reappraisal

 

ترجمه نمونه متن در مورد استرس 

در عصر فناوری ، استرس یک مساله رایج است ، به ویژه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه. هر فردی یکبار در زندگی خود با این مسئله بحرانی دست و پنجه نرم کرده است. با این وجود ، قبل از بررسی چگونگی غلبه بر این پدیده ، ابتدا باید معنای آن را بررسی کنیم.

اصطلاح استرس اولین بار توسط هانس سلی در دهه 1920 استفاده شد. او متوجه شد که اگرچه بیمارانش بیماریهای جسمی متفاوتی داشتند ، اما علت اصلی همه مشکلات آنها یک محرک احساسی بود. هانس متوجه شد که عملکردهای طبیعی بدن تحت تأثیر چیزی غیر از عوامل معمول قرار می گیرد ، زیرا این یک علت ناشناخته برای او بود. وی برای توصیف آن از عبارت "Syndrom General Adaptation" استفاده کرد. از آنجا که این تعریف در کنفرانس وی چندان گیرا نبود ، وی اصطلاح جدیدی را از فیزیک به نام "استرس" وام گرفت. در فیزیک ، استرس به نیرویی گفته می شود که بر جسم فیزیکی فشار وارد می کند.

دانشگاه مونترال دکتر هانس را به عنوان رئیس بخش تحقیقات استرس منصوب کرد. از آنجا که این پدیده هنوز جوان بود ، پزشکان تحقیقات جدیدی را برای بررسی علت واقعی این بیماری درخواست کردند. جان میسون ، که با هانس کار می کرد ، آزمایشی را انجام داد که در آن دو گروه از میمون ها را انتخاب کرد. او غذای این دو گروه را برای مدتی کوتاه کاهش داد.

در گروه اول میمونها تنها بودند ، در حالی که گروه دوم در حال تماشای گرفتن غذا از دیگران بودند. اگرچه هر دو گروه با گرسنگی روبرو بودند ، اما گروه دوم میمون ها هورمون جدیدی به نام "هورمون استرس" تولید کردند. در حالی که آنها به این نتیجه رسیدند که این عامل اصلی این وضعیت است ، ولی دلیل افزایش این هورمون یکسان نیست.

 امروزه استرس عامل اصلی بیماریهای خطرناک مانند بیماریهای قلبی و فشار خون بالا نامیده می شود. با وجود پزشکان معتقدند که تنها تغییرات منفی ممکن است باعث ایجاد استرس در سال های اولیه شود ، ثابت شده است که حتی استرس های مثبت نیز می تواند افراد را تحت فشار قرار دهد. با این حال ، چگونه می توانیم با این وضعیت کنار بیاییم؟ آیا می توان این هورمون ها را کاهش داد؟

 مقابله ابزاری و احساسی دو عامل مهم است که ممکن است به کسانی که از این بیماری رنج می برند کمک کند. در مقابله ابزاری ، پزشک سعی می کند با تمرکز بر خود مشکل ، مسئله را حل کند. با این حال ، در رویکرد احساسی ، ما بر احساس ایجاد شده توسط مشکل تمرکز می کنیم. به طور خلاصه ، ما نتیجه را می بینیم و سعی می کنیم موضوع را حل کنیم. راههای مختلف برای مقابله با مشکل ؛ مقابله ، فاصله گرفتن (از موارد استرس زا دور شدن) ، خودکنترلی ، جستجوی حمایت اجتماعی ، پذیرفتن مسئولیت ، فرار یا اجتناب از (از عوامل استرس زا) ، برنامه ریزی استراتژی حل مشکل و ارزیابی مجدد می باشند .

 

نمونه مقاله ی انگلیسی در مورد استرس (سطح پیشرفته

 

?What is stress

The response of the body to a good or bad situation is called stress. If we want to explain it in simple English, if the body feels any sudden changes or danger, it will activate its defense mechanism in order to protect itself. This new situation which will have a tremendous effect on the usual function of the body is called "stress," and we call the reaction of our mechanism system a " stress response." our system reacts in two different ways when it is under stress either our body becomes creative or it will crush under stress and will lose its standard function. So "stress" has two effects it can be good and bad depending on the situation. When we become under stress, our body releases a ton of stress hormones through our blood, and as a result, the body prepares itself to fight the situation

The elements that are causing pressure in our life are called "Stressors." The positive stressors may be leading to marriage, college, or promotion at work. At the same time, negative Stressors have opposite reactions and may cause divorce, financial problems, or even illness. Stress triggers many different symptoms in the body; the most common symptoms are physical, emotional, behavioral, and cognitive. Physical symptoms can cause many crucial side effects such as aches and pains, nausea, dizziness, rapid heartbeat, and frequent colds. While some people can have all the elements mentioned above, others may only have one or two of them

But how can we effectively cope with these stresses?  Psychologists believe there is no concrete method to eradicate stress from life; however, there are some techniques to deal with it and change negative stress to a positive one. The first crucial element is to seek professional help; since many people deny the effectiveness of this problem, they will not go to others for help. The second way is to find out the effect of stress on the body; when the real cause of stress is identified, it is now time to find a way to solve it 

 

ترجمه ی نمونه متن در مورد استرس 

 

اضطراب چیست؟

به واکنش بدن در شرایط خوب یا بد استرس می گویند. اگر بخواهیم آن را به زبان ساده توضیح دهیم ، اگر بدن تغییرات یا خطر ناگهانی را احساس کند ، مکانیسم دفاعی خود را برای محافظت از خود فعال می کند. این وضعیت جدید که تأثیر عجیبی بر عملکرد معمول بدن خواهد داشت "استرس" نامیده می شود و واکنش سیستم مکانیسم خود را "پاسخ استرس" می نامیم. هنگامی که بدن ما تحت استرس است ، سیستم ما به دو صورت متفاوت واکنش نشان می دهد یا بدن ما خلاق می شود یا تحت استرس خرد می شود و عملکرد اصلی خود را از دست می دهد. بنابراین "استرس" دو اثر دارد که بسته به موقعیت می تواند خوب و بد باشد. وقتی تحت استرس قرار می گیریم ، بدن ما هورمون استرس را از طریق خون آزاد می کند و در نتیجه بدن خود را برای مقابله با این وضعیت آماده می کند.

عناصری که باعث ایجاد فشار در زندگی ما می شوند "عوامل استرس زا" نامیده می شوند. استرس های مثبت ممکن است منجر به ازدواج ، دانشگاه یا ارتقا در محل کار شوند. در عین حال ، استرس های منفی واکنش های متضادی دارند و ممکن است باعث طلاق ، مشکلات مالی و یا حتی بیماری شوند. استرس بسیاری از علائم مختلف را در بدن ایجاد می کند. شایع ترین علائم جسمی ، احساسی ، رفتاری و شناختی است. علائم جسمی می توانند عوارض جانبی بسیار مهمی مانند درد ، حالت تهوع ، سرگیجه ، ضربان قلب سریع و سرماخوردگی مکرر را ایجاد کنند. در حالی که برخی از افراد می توانند همه عناصر ذکر شده در بالا را داشته باشند ، برخی نیز ممکن است فقط یک یا دو مورد از آنها را داشته باشند.

اما چگونه می توانیم به طور موثر با این استرس ها کنار بیاییم؟ روانشناسان معتقدند هیچ روش مشخصی برای از بین بردن استرس از زندگی وجود ندارد. با این حال ، برخی از تکنیک ها برای مقابله با آن و تغییر استرس منفی به مثبت وجود دارد. اولین روش مهم این است که از متخصصان کمک بخواهید. از آنجا که بسیاری از مردم موثر بودن این مشکل را انکار می کنند ، برای کمک به دیگران مراجعه نمی کنند. راه دوم ، آگاهی از تأثیر استرس بر بدن است. وقتی علت واقعی استرس مشخص شد ، اکنون زمان آن رسیده است که راهی برای حل آن پیدا کنید.

 

نتیجه گیری 

همانطور که بالا مشاهده می کنید ما برای شما دو نمونه از سطح پیشرفته را آماده کرده ایم که همراه با ترجمه ی فارسی برای شما آماده شده اند. این دو مقاله هر یک با اهداف خاصی طراحی شده است و به عنوان بخشی از آماده سازی شما زبان آموزان محترم برای دوره های آموزش زبان انگلیسی می باشد. 


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic