لوگو انگلیش کلینیک
مکالمه انگلیسی در کتابخانه

مکالمه انگلیسی در کتابخانه

03/03/25 13 دقیقه برای مطالعه 6146

پامروزه تعداد افرادی که متقاضی ادامه تحصیل در خارج از کشور هستند روز به روز در حال افزایش است و در نتیجه تحصیل در کشورهای انگلیسی زبان آن ها بدون شک برای مطالعه به یک کتابخانه نیز مراجعه می کنند. از آنجایی که کتاب خانه محیطی است که در کتاب های آموزشی مکالمه های نمونه کمتر در آن دیده می شوند ، امروز ما قصد داریم برای شما عزیزان چند نمونه از بهترین مکالمه ها در این شرایط را آورده و به شما کمک کنیم تا در این شرایط نیز بهترین بازدهی را از خود به نمایش بگذارید. نکته ای که زبان آموزان باید به آن دقت کنند این است که در کتابخانه شرایط مختلفی وجود دارد و از این رو ما در این پست قصد داریم شرایط مختلف حاکم بر یک مکالمه را بازسازی کرده و به شما کمک کنیم تا بتوانید مکالمه های مشابهی را برای خود ایجاد کنید. 

 

مکالمه (اول) زبان انگلیسی برای دریافت کارت کتابخانه 

A: What can I help you with today

چطور می تونم به شما کمک کنم؟

 

B: I need to check out this book

من نیاز دارم نگاهی به این کتاب بیندازم 

 

A: Do you have your library card

آیا کارت کتابخانه خود را دارید؟

 

B: I don't have one

من  کارتی ندارم.

 

A: Would you like to apply for one right now

آیا می خواهید برای دریافت کارت خود همین الان اقدام کنید؟

 

B: That's fine

عالیه 

 

A: I'm going to need you to fill out the application

از شما می خواهم تا این درخواست را پر کنید

 

B: All right. All done

خیلی خب. همه را انجام دادم

 

A: All right, now please sign the back of the card

بسیار خب، حالا لطفا پشت کارت را امضا کنید.

 

B: Okay. I've signed it

باشه. اینم از امضاء من

 

A: That's all there is to it

و اینم تمامی چیزی بود که شما به آن نیاز داشتید

 

B: Great. Now can I check out this book

عالی حالا می توانم این کتاب را بررسی کنم؟

 

مکالمه (دوم) زبان انگلیسی برای دریافت کارت کتابخانه 

May I help you

می توانم به شما کمک کنم؟

 

Could I check out this book

آیا می توانم این کتاب را بررسی کنم؟

 

Let me see your library card

اجازه بدهید کارت کتابخانه شما را ببینم.

 

I need to get one

من باید یکی از این کارت ها بگیرم

 

You can apply for one right now, if you'd like

در صورت تمایل می توانید همین الان برای یکی درخواست دهید.

 

Okay. Let me do that right now

باشه. بذار همین الان اینکارو بکنم

 

Could you fill out this application

آیا می توانید این فرم را پر کنید؟

 

I'm finished. Here you go

تمامش کردم. بفرمایید

 

Could you please sign the back of the card

لطف می کنید پشت کارت را نیز یک امضاء بزنید

 

All right

عالیه

 

That's it

تمام شد

 

Now may I check this book out

حالا می توانم این کتاب را بررسی کنم؟

 

مکالمه زبان انگلیسی در کتابخانه با مسئول

Rahul : Excuse me sir. May I come in

راهول: ببخشید قربان. اجازه هست بیایم داخل؟

 

Librarian : Yes, please! Come in

کتابدار: بله، لطفا! بفرمایید 

 

Rahul : I want to take some books

راهول: می‌خواهم چند کتاب بردارم.

 

Librarian : You cannot take some books. You can take only one book at a time

کتابدار: شما نمی توانید چند تا کتاب را قرض کنید. شما می تونید تنها یک کتاب را بردارید.

 

Rahul : I want Wings of Fire

راهول: من کتاب بالهای آتش را می خواهم.

 

Librarian : Mm! Let me check

کتابدار: خوب! بذار چک کنم

 

Rahul : Is it available sir

راهول: آقا موجوده؟

 

Librarian : Yes, it is available

کتابدار: بله، موجود است.

 

Rahul : Where is it

راهول: کجاست؟

 

Librarian : It's in the 3rd shelf in the extreme corner

کتابدار: در قفسه سوم در گوشه ی انتهایی قرار دارد.

 

Rahul : Shall I take the book

راهول: کتاب را ببرم؟

 

Librarian : Where is your old book

کتابدار: کتاب قدیمی شما کجاست؟

 

Rahul : Here it is

راهول: اینجاست.

 

Librarian : What is the name of the book

کتابدار: اسم کتاب چیست؟

 

Rahul : Shakespeare’s Hamlet

راهول: هملت شکسپیر.

 

Librarian : What's the due date

کتابدار: تاریخ تحویل چه زمانی است؟

 

Rahul : I think its 25th April

راهول: فکر می کنم 25 آوریل 

 

Librarian : What's the date today

کتابدار: امروز چه تاریخی است؟

 

Rahul : Today is 27th April

راهول: امروز 27 آوریل است.

 

Librarian : You must pay the fine then

کتابدار: پس باید جریمه را پرداخت کنید.

 

Rahul : Sorry sir

راهول: ببخشید قربان.

 

Librarian : I can't help you I must follow the rules

کتابدار: من نمی توانم به شما کمک کنم، باید از قوانین پیروی کنیم.

 

Rahul : How much I should pay

راهول: چقدر باید پرداخت کنم؟

 

Librarian 5$ only

کتابدار: فقط 5 دلار.

 

Rahul : Here is the money sir

راهول: اینم پول جریمه

 

Librarian: Alright take the book

کتابدار: خوب کتاب را بردارید.

 

Rahul : One more clarification sir, Shall I ask you

راهول: یک سوال دیگه، از شما بپرسم؟

 

Librarian: Yes, you will

کتابدار: بله، البته

 

Rahul: What are the newspapers available here

راهول: چه روزنامه هایی در اینجا موجود است؟

 

Librarian: All the newspapers are available here

کتابدار: تمامی روزنامه ها در اینجا موجود است.

 

Rahul: Thank you sir

راهول: ممنون آقا.

 

مکالمه به زبان انگلیسی در یک کتابخانه (صحبت مشتری و متصدی) 

Student: Hello ma’am, how are you

دانشجو: سلام خانم، خوبید؟

 

Librarian: Hello! I am perfectly fine. And how are you

کتابدار: سلام! حالم کاملا خوبه، شمار چطوری؟

 

Student: I am good ma’am. Actually I was searching a book

دانشجو: من خوبم. راستش داشتم دنبال کتاب می گشتم.

 

Librarian: What kind of book are you searching for

کتابدار: دنبال چه نوع کتابی هستید؟

 

Student: An excellent English language book. From which I can get new vocabulary words and basically pronunciation practice for long words

دانشجو: یک کتاب عالی زبان انگلیسی که با استفاده از آن بتوانم لغات جدید و اساساً تمرین تلفظ برای کلمات طولانی را دریافت کنم.

 

Librarian: You can go through Charles Dickens and John Milton books. There you can get vocabulary and pronunciation practice

کتابدار: می توانید کتاب های چارلز دیکنز و جان میلتون را مرور کنید. در آنجا می توانید تمرین واژگان و تلفظ ها را مشاهده کنید.

 

Student: In which section can I get those book

دانشجو: از کدام بخش می توانم این کتاب ها را پیدا کنم؟

 

Librarian: You can get those books in the literature section

کتابدار: می‌توانید آن کتاب‌ها را در بخش ادبیات پیدا کنید.

 

Students: Can I get them issued for a month

دانش آموزان: آیا می توانم آنها را برای یک ماه در اختیار داشته باشم؟

 

Librarian: Yes, you can. Do you want to get both the books issued at the same time

کتابدار: بله، می توانید. آیا می خواهید هر دو کتاب را همزمان داشته باشید؟

 

Student: Yes ma’am

دانشجو: بله خانم.

 

Librarian: For that you need to get a membership card issued for yourself. That card will permit you can get 2-3 books simultaneously

کتابدار: برای این کار باید یک کارت عضویت برای خود داشته باشید. آن کارت به شما این امکان را می دهد که بتوانید 2-3 کتاب را به طور همزمان تهیه کنید.

 

Student: Ma’am, is it mandatory

دانشجو: اجباری است؟

 

Librarian: Yes for issuing more than 1 book at a time

کتابدار: برای داشتن بیش از 1 کتاب در یک لحظه بله اجباری است.

 

Student: Do I have to pay something for that

دانشجو: آیا باید برای آن مبلغی بپردازم؟

 

Librarian: Yes 50$ for 6 months. Subsequently, you can get your card reissued only at 15$ for 6 more months

کتابدار: بله 50 دلار به مدت 6 ماه. پس از آن، می توانید کارت خود را تنها با قیمت 15 دلار به مدت 6 ماه دیگر مجدداً شارژ کنید.

 

Student: OK Ma’am, please issue me a membership card

دانشجو: باشه خانم لطفا برای من کارت عضویت صادر کنید.

 

Librarian: Sure. There you go

کتابدار: حتما. بفرمایید.

 

Student: Thanks a lot Ma’am

دانشجو: خیلی ممنون خانم.

 

صفحه ورود به دوره مکالمه زبان انگلیسی


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic