لوگو انگلیش کلینیک
اصطلاحات امور گمرکی به انگلیسی با ترجمه فارسی

اصطلاحات امور گمرکی به انگلیسی با ترجمه فارسی

03/04/24 13 دقیقه برای مطالعه 1464

اگر استوری های ما در پیج اینستاگرامی را دنبال کرده باشید، باید به یاد داشته باشید که مشکلات متعددی با گمرک ترکیه داشتیم و به راحتی نمی توانستیم وسایل خود را از آنجا ترخیص کنیم. اصلی ترین مشکل ما در این زمینه مربوط به زبان بود، با وجود اینکه من به زبان انگلیسی و ترکی استانبولی تسلط داشتم، ولی صحبت در مورد امور گمرکی به زبان انگلیسی برای ترک زبان ها مشکل بود و من هم اصطلاحات آن ها را درک نمی کردم. همین مشکل می تواند در فرایند مهاجرت نیز پیش بیاید و شما نتوانید به درستی با مخاطب خود صحبت کنید. از این رو قصد داریم برخی از مهم ترین اصطلاحاتی را که شما می توانید در مباحث گمرکی با آن مواجه شوید را دست بندی کنیم. 

 

اصطلاحات گمرکی چیست؟

در زبان انگلیسی از لغت Customs  برای صحبت در مورد گمرک استفاده می شود و شما در بحث صادرات و واردات محصولات از این عبارت به صورت مستمر استفاده می کنید. اصطلاحات گمرکی به مجموعه لغات و جملاتی گفته می شود که در فرایند واردات محصولات و هنگام ترخیص استفاده می کنیم تا فرایند را سریع انجام دهیم. حالا همراه با هم نگاهی به این مجموعه اصطلاحات می اندازیم. 

 

اظهارنامه گمرکی به انگلیسی

هنگامی که کالایی را وارد یک کشور می کنید، باید تمامی موارد را به صورت دقیق ذکر کنید. این فرایند باید توسط شرکت و فرد واردکننده صورت بگیرد که از آن به عنوان Customs declaration در زبان انگلیسی یاد می شود. اگر به کشورهای خارجی رفته باشید، همین مسئله در مورد پول نقد شما نیز وجود دارد و باید موارد گران قیمت را به صورت کتبی ذکر کنید. 

 

تشریفات گمرکی به انگلیسی

از زمانی که محصولات شما به گمرک می رسد، به تمامی روش هایی که برای ترخیص کالای خود انجام می دهید، تشریفات گمرکی گفته می شود. در زبان انگلیسی از عبارت customs formalities برای تشریفات گمرکی استفاده می کنند. اگر فردی هم بخواهد این فرایند را انجام دهد از عبارتPerform customs formalities  استفاده می کنند. 

 

تحویل پشت گمرک به انگلیسی

در بحث صادرات محصولات، اصطلاحاتی وجود دارند که شما از آن ها برای مشخص کردن نحوه تحویل کالا استفاده می کنید، به مجموعه این اصطلاحات اینکوترمز گفته می شود. در زبان اینکوترمز برای بیان تحویل پشت گمرک کشور مقصد از اصطلاح Carriage Paid To یا مخفف آن یعنی CPT استفاده می شود .

 

پروانه سبز گمرکی به انگلیسی

پروانه سبز گمرکی همان اجازه نامه نهایی است که توسط گمرک کشورها صادر می شود و شما باید در هنگام ترخیص از آن استفاده کنید. در برخی از مراجع بازرگانی از عبارت از ترجمه های تحت اللفظی استفاده شده است که کاملا اشتباه است. در زبان انگلیسی برای این عبارت از لغت Permit استفاده می شود. 

 

لیستی از مهم ترین لغات گمرکی به زبان انگلیسی

در این بخش قصد داریم برای شما برخی از مهم ترین اصطلاحات مرتبط با گمرک را بررسی کرده و کمک کنیم در مباحث بازرگانی که با کشورهای مختلف دارید از این اصطلاح به نحو احسنت استفاده کنید. 

 

 

 

Tariffs are taxes imposed on imported goods to regulate trade between countries

تعرفه ها

Tariffs

Duties are fees levied on goods during importation or exportation

تعهدات

Duties

Import procedures involve bringing goods into a country from overseas suppliers

وارد كردن

Import

Export regulations dictate the process of sending goods to international markets for sale or trade

صادرات

Export

Customs clearance is necessary to ensure that imported goods comply with all regulations before entering a country

ترخیص کالا از گمرک

Customs clearance

Inspections by customs officials help prevent illegal or harmful items from entering or leaving a country

بازرسی ها

Inspections

Declarations must accurately describe the contents and value of goods being imported or exported

اظهارنامه

Declarations

Harmonized System (HS) codes classify goods for international trade, simplifying customs procedures

سامانه هماهنگ‌شده شماره‌گذاری کالا

Harmonized System (HS) codes

Prohibited goods such as narcotics or weapons are strictly forbidden from being imported or exported

کالاهای ممنوعه

Prohibited goods

Restricted goods may require special permits or licenses to import or export due to their nature or origin

کالاهای محدود شده

Restricted goods

Valuation methods determine the customs value of goods, affecting the amount of duties to be paid

تعیین قیمت، ارزش گذاری

Valuation

Origin certificates verify where goods were produced or manufactured for customs purposes

مبداء کالا

Origin

Trade agreements between nations establish terms and conditions for cross-border commerce

قراردادهای تجاری

Trade agreements

Customs brokers assist businesses in navigating complex customs procedures and regulations

کارگزار گمرکی

Customs broker

Bonded warehouses store imported goods under customs supervision until duties are paid or they are re-exported

انبار رسمی و ضمانت دار

Bonded warehouse

Excise taxes are levied on certain goods, such as alcohol or tobacco, to discourage consumption

مالیات غیر مستقیم

Excise taxes

Free trade zones offer businesses the opportunity to import, manufacture, and re-export goods with reduced customs duties

منطقه ازاد تجاری

Free trade zone

Risk assessment is conducted by customs authorities to evaluate potential threats associated with cross-border trade

ارزیابی ریسک

Risk assessment

Customs documentation, including invoices and bills of lading, is required for importing and exporting goods

اسناد گمرکی

Customs documentation

Cross-border trade refers to the exchange of goods and services between countries, subject to customs regulations

تجارت فرامرزی

Cross-border trade

Transit arrangements allow goods to pass through countries en route to their final destination

ترانزیت

Transit

Tariff classification determines the appropriate tariff rate for imported goods based on their characteristics

طبقه بندی تعرفه

Tariff classification

Excise duties are additional taxes imposed on specific goods manufactured domestically

عوارض مالیاتی

Excise duties

Anti-dumping duties are measures imposed to counteract unfair trade practices, such as selling goods below market value

عوارض ضد دامپینگ (ضد بازار شکنی)

Anti-dumping duties

Quotas limit the quantity of certain goods that can be imported or exported during a specific period

سهمیه ها

Quotas

Temporary importation permits goods to enter a country for a limited time without paying duties

واردات موقت

Temporary importation

Re-exporting involves sending imported goods back out of the country without significant alteration

صادرات مجدد

Re-export

Preferential tariff treatment grants reduced tariff rates to imports from certain countries under trade agreements

کاهش تعرفه گمرکی 

Preferential tariff treatment

Rules of origin determine the eligibility of goods for preferential tariff treatment based on their country of origin

قوانین مبدا

Rules of origin

Trade facilitation measures aim to simplify customs procedures and streamline international trade

تسهیل تجارت

Trade facilitation

The Single Window system enables traders to submit all necessary customs documentation through a single portal

پنجره واحد

Single Window

Trade barriers, such as tariffs and quotas, hinder the free flow of goods and services between countries

موانع تجارت

Trade barriers

Customs unions remove tariffs and establish common external tariffs among member countries

اتحادیه گمرکی

Customs union

The Harmonized Tariff Schedule (HTS) provides a standardized system for classifying goods in international trade

جدول تعرفه هماهنگ (HTS)

Harmonized Tariff Schedule (HTS)

Export controls restrict the export of certain goods for reasons such as national security or protection of intellectual property

کنترل های صادراتی

Export controls

Intellectual property rights (IPR) protection prevents the importation or exportation of counterfeit or pirated goods

حفاظت از حقوق مالکیت معنوی (IPR).

Intellectual property rights (IPR) protection

Customs valuation methods determine the customs value of goods based on transaction value, deductive value, or computed value

روش های ارزش گذاری گمرکی

Customs valuation methods

Authorized economic operator (AEO) programs recognize businesses with a proven record of compliance with customs regulations

برنامه اپراتور مجاز اقتصادی

Authorized economic operator (AEO) program

Tariff escalation imposes higher tariffs on processed goods compared to raw materials to protect domestic industries

افزایش تعرفه ها

Tariff escalation

Certificates of origin verify the nationality of goods for customs purposes, often required for preferential tariff treatment

گواهی مبدا

Certificate of origin

Non-tariff barriers, such as quotas and licensing requirements, can impede international trade

موانع غیر تعرفه ای

Non-tariff barriers

Temporary exports allow goods to be sent abroad for a specific purpose, such as repair or exhibition, without permanent exportation

صادرات موقت

Temporary exports

Inward processing enables companies to import raw materials duty-free for manufacturing purposes, with the requirement to re-export the finished products

پردازش داخلی

Inward processing

Outward processing allows manufacturers to temporarily export goods for processing or repair, with the expectation of re-importing them afterward

پردازش بیرونی

Outward processing

Border controls are implemented to regulate the movement of goods and people across international borders

کنترل های مرزی

Border controls

Free trade agreements (FTAs) aim to liberalize trade between member countries by reducing or eliminating tariffs and other barriers

قرارداد تجارت آزاد (FTA)

Free trade agreement (FTA)

Preferential trade agreements (PTAs) provide preferential treatment to imports from certain countries, typically through reduced tariffs

قرارداد تجارت ترجیحی (PTA)

Preferential trade agreement (PTA)

Trade remedy measures, such as anti-dumping duties or safeguards, are used to address unfair trade practices or protect domestic industries

اقدامات اصلاحی تجارت

Trade remedy measures

 

متنی در مورد گمرک به زبان انگلیسی

به منظور اینکه درک بهتری از متون گمرکی داشته باشید، در این بخش متنی را به زبان انگلیسی برای شما آماده کرده ایم تا بتوانید از آن برای خود استفاده کنید. 

Customs, in the context of international trade, encompass the intricate network of regulations, protocols, and levies imposed by a nation's authorities on the movement of goods across its borders. These regulations, often administered by dedicated customs agencies, govern and oversee the importation and exportation of commodities, ensuring adherence to legal frameworks, protecting domestic industries, and fortifying national security measures. Customs duties, tariffs, and inspections constitute fundamental components of these processes, each serving distinct purposes such as revenue generation, trade balance maintenance, and preventing illicit trafficking. By enforcing customs protocols, governments exercise control over the influx and outflow of merchandise, fostering fair trade practices and economic stability on both domestic and international scales

 

مکالمه ای در مورد گمرک به زبان انگلیسی

در بخش بالا برای شما یک متن را در مورد گمرک آماده کردیم، ولی حالا قصد داریم یک مکالمه نیز در مورد این مبحث آماده کرده ، تا کمک کنیم ایده بهتری از این مبحث داشته باشید. 

 

Tom: Hey, Sarah, have you ever thought about how goods get from one country to another without any issues

تام: هی، سارا، آیا تا به حال به این فکر کرده‌ای که چگونه کالاها بدون هیچ مشکلی از یک کشور به کشور دیگر می‌رسند؟

 

Sarah: Yeah, it's pretty fascinating, isn't it? A lot of it has to do with customs and their regulations

سارا: آره، خیلی جذاب است، اینطور نیست؟ بسیاری از آنها به آداب و رسوم و مقررات مربوط می شود.

 

Tom: Right, customs play a crucial role in regulating the flow of goods across borders. They ensure that everything entering or leaving a country complies with the law

تام: درست است، گمرک نقش مهمی در تنظیم جریان کالا از مرزها دارد. آنها اطمینان حاصل می کنند که هر چیزی که وارد یا خارج می شود با قانون مطابقت دارد.

 

Sarah: Exactly. They're like the gatekeepers of international trade. They impose tariffs and duties to control the movement of goods and protect domestic industries

سارا: دقیقا. آنها مانند دروازه بانان تجارت بین المللی هستند. آنها برای کنترل جابجایی کالاها و حمایت از صنایع داخلی تعرفه و عوارض وضع می کنند.

 

Tom: And don't forget about inspections. Customs officers carefully examine shipments to prevent illegal items from entering the country

تام: و بازرسی ها را فراموش نکن. ماموران گمرک محموله ها را به دقت بررسی می کنند تا از ورود اقلام غیرقانونی به کشور جلوگیری کنند.

 

Sarah: True, inspections are essential for maintaining security and safety. But customs regulations can be quite complex, with different rules for different types of goods and countries

سارا: درست است، بازرسی برای حفظ امنیت و ایمنی ضروری است. اما مقررات گمرکی می تواند کاملاً پیچیده باشد، با قوانین متفاوت برای انواع کالاها و کشورها.

 

Tom: That's for sure. It's a constantly evolving field, especially with the rise of e-commerce and global supply chains.

تام: مطمئناً. این امر، یک زمینه دائما در حال تحول است، به خصوص با ظهور تجارت الکترونیک و زنجیره تامین جهانی.

 

Sarah: Absolutely. With technology advancing, customs agencies also adopt digital tools to streamline processes and enhance efficiency

سارا: حتما. با پیشرفت فناوری، آژانس‌های گمرکی نیز ابزارهای دیجیتالی را برای ساده‌سازی فرآیندها و افزایش کارایی به کار می‌گیرند.

 

Tom: It's impressive how they balance security concerns with facilitating trade. Without customs and their regulations, international commerce would be chaotic

تام: قابل توجه است که چگونه آنها می توانند نگرانی های امنیتی را با تسهیل تجارت متعادل کنند. بدون آداب و رسوم و مقررات ، تجارت بین المللی آشفته خواهد بود.

 

Sarah: Definitely. They may not always be in the spotlight, but customs regulations are vital for keeping our global economy running smoothly

سارا: حتما. آنها ممکن است همیشه در کانون توجه نباشند، اما مقررات گمرکی برای حفظ اقتصاد جهانی ما حیاتی است.


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic