لوگو انگلیش کلینیک
آهنگ Dynamite بی تی اس BTS با متن و ترجمه

آهنگ Dynamite بی تی اس BTS با متن و ترجمه

03/04/25 13 دقیقه برای مطالعه 12243

آهنگ Dynamite بی تی اس BTS با متن و ترجمه

بدون شک پرچمدار سبک کی پاپ که در سالهای اخیر طرفدار بیشماری در داخل و خارج از کشور داشته است آهنگ دینامیت که در اوایل کرونا پخش شد تنها هدفش بالا بردن روحیه مردم شهر بود که با موفقیت چشمگیری روبرو شد.

 

'Cause I-I-I'm in the stars tonight

چون امشب من من من تو ستاره ها هستم 

So watch me bring the fire and set the night alight

پس من رو ببین که آتش میارم و شب رو روشن می کنم 

Shoes on, get up in the morn'

وقتی صبح از خواب پا میشم، کفشم را پام می کنم

Cup of milk, let's rock and roll

یک لیوان شیر می نوشم و روز رو شروع می کنم 

King Kong, kick the drum, rolling on like a Rolling Stone

مثل کینگ کونگ تبل می زنم و مثل یک خانه به دوش این سمت و آن سمت می روم

Sing song when I'm walking home

وقتی به سمت خونه میرم آهنگی رو زمزمه می کنم

Jump up to the top, LeBron

مثل لبران جیمز بالا می پرم 

Ding dong, call me on my phone

دینگ دینگ به تلفنم یک زنگ بزن 

Ice tea and a game of ping pong, huh

یک چای سرد و بازی پینگ پونگ خووب

This is getting heavy

جو داره سنگین میشه

Can you hear the bass boom? I'm ready (woo hoo)

صدای گیتار بیس رو میشنوی؟ من حاضرم (وو هوو) 

Life is sweet as honey

زندگی مثل عسل شیرینه 

Yeah, this beat cha-ching like money, huh

ریتم این آهنگ مثل صدای دستگاه خودپردازه

Disco overload, I'm into that, I'm good to go

دیسکو شلوغه، من خیلی دوسش دارم پس آماده ام شروعش کنم 

I'm diamond, you know I glow up

می دونی من یک الماسم پس می درخشم 

Hey, so let's go

خوب بزن بریم 

'Cause I-I-I'm in the stars tonight

چون امشب من من من تو ستاره ها هستم 

So watch me bring the fire and set the night alight (hey)

پس من رو ببین که آتش میارم و شب رو روشن می کنم 

Shining through the city with a little funk and soul

تو طول شهر می رم و مثل موسیقی فانگ می درخشم

So I'ma light it up like dynamite, whoa oh oh

مثل دینامیت شهر رو منفجر می کنم و ووو او او

Bring a friend, join the crowd

دوستت رو بیار و به جمعیت ملحق شو

Whoever wanna come along

هر کی دوست داره بیاد جلو

Word up, talk the talk

درسته همینه ، با حرفات مردم را تحت تاثیر بزار

Just move like we off the wall

فقط جوری راه برو که انگار ما متفاوت هستیم

Day or night, the sky's alight

چه روز و چه شب آسمون روشنه

So we dance to the break of dawn

ما تا طلوع آفتاب می رقصیم

Ladies and gentlemen, I got the medicine

خانم و آقایون دواتون دست منه

So you should keep ya eyes on the ball, huh

فقط باید حواستون جمع باشه 

This is getting heavy

جو داره سنگین میشه 

Can you hear the bass boom? I'm ready (woo hoo)

صدای گیتار بیس رو میشنوی؟ من حاضرم (وو هوو) 

Life is sweet as honey

زندگی مثل عسل شیرینه 

Yeah, this beat cha-ching like money

ریتم این آهنگ مثل صدای دستگاه خودپردازه

Disco overload, I'm into that, I'm good to go

دیسکو شلوغه، من خیلی دوسش دارم پس آماده ام شروعش کنم 

I'm diamond, you know I glow up

می دونی من یک الماسم پس می درخشم 

Let's go

پس بزن بریم 

'Cause I-I-I'm in the stars tonight

چون امشب من من من تو ستاره ها هستم 

So watch me bring the fire and set the night alight (hey)

پس من رو ببین که آتش میارم و شب رو روشن می کنم 

Shining through the city with a little funk and soul

تو طول شهر می رم و مثل موسیقی فانگ می درخشم

So I'ma light it up like dynamite, whoa oh oh

مثل دینامیت منفجر می شم و ووو او او

Dy-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na, life is dynamite

دی- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا زندگی دینامیته

Dy-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na, life is dynamite

دی- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا زندگی دینامیته

Shining through the city with a little funk and soul

تو طول شهر می رم و مثل موسیقی فانگ می درخشم

So I'ma light it up like dynamite, whoa oh oh

مثل دینامیت شهر رو منفجر می شم و ووو او او

Dy-na-na-na, na-na, na-na, ayy

دی- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا

Dy-na-na-na, na-na, na-na, ayy

دی- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا

Dy-na-na-na, na-na, na-na, ayy

دی- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا

Light it up like dynamite

مثل دینامیت شهر رو منفجر می شم

Dy-na-na-na, na-na, na-na, ayy

دی- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا

Dy-na-na-na, na-na, na-na, ayy

دی- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا

Dy-na-na-na, na-na, na-na, ayy

دی- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا

Light it up like dynamite

مثل دینامیت شهر رو منفجر می شم

'Cause I-I-I'm in the stars tonight

چون امشب من من من تو ستاره ها هستم 

So watch me bring the fire and set the night alight

پس من رو ببین که آتش میارم و شب رو روشن می کنم 

Shining through the city with a little funk and soul

تو طول شهر می رم و مثل موسیقی فانگ می درخشم

So I'ma light it up like dynamite (this is ah)

مثل دینامیت شهر رو منفجر می شم

'Cause I-I-I'm in the stars tonight

چون امشب من من من تو ستاره ها هستم 

So watch me bring the fire and set the night alight (alight, oh)

پس من رو ببین که آتش میارم و شب رو روشن می کنم 

Shining through the city with a little funk and soul

تو طول شهر می رم و مثل موسیقی فانگ می درخشم

So I'ma light it up like dynamite, whoa (light it up like dynamite)

مثل دینامیت شهر رو منفجر می شم (مثل دینامیت شهر رو منفجر می شم)

Dy-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na, life is dynamite

دی- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا زندگی دینامیته

Dy-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na, life is dynamite

دی- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا- نا زندگی دینامیته

Shining through the city with a little funk and soul

تو طول شهر می رم و مثل موسیقی فانگ می درخشم

So I'ma light it up like dynamite, whoa oh oh

مثل دینامیت شهر رو منفجر می شم

 

 

دانلود آهنگ دینامیت Dynamite بی تی اس BTS

 

عبارات کاربردی متن 

let's rock and roll

ران اند رول یک سبک موسیقی در آمریکا بود که بیشتر به دلیل ریتم بالای شناخته می شد الویس پریسلی آغاز کننده این سبک بود ولی این اصطلاح به معنی شروع کردن یک فعالیت با شور و هیجان بالا است.

 

cha-ching

صدای دستگاه خودپرداز را در زبان انگلیسی چی چینگ می گویند.

 

Word up

سلام و احوال پرسی و یا در برخی از موراد تحصین و قبول کردن حرف افراد 

 

 talk the talk

صحبت به نحوی که بخواهید فردی را تحت تاثیر بزارید (بسیاری محاوره ای) 

 


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic