لوگو انگلیش کلینیک
متن و ترجمه آهنگ Sweet Night از BTS

متن و ترجمه آهنگ Sweet Night از BTS

03/04/24 13 دقیقه برای مطالعه 21083

Sweet Night یکی از اعضای شناخته شده گروه BTS است که در یکی از فعالیت های هنری خود به صورت انفرادی تک آهنگی را منتشر کرده است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این آهنگ که "شب دلنشین" نام دارد در دنیا بسیار محبوب است. 

 

On my pillow

روی بالشم خوابیدم

Can't get me tired

وی بازم خستم نمی کنه

Sharing my fragile truth

یک حقیقت داغون کننده را به همه می گم

That I still hope the door is open

هنوز هم منتظرم که در باز بشه 

’Cause the window

چون پنجره 

Opened one time with you and me

یک بار با من و تو باز شد

Now my forever's falling down

حالا آرزوهای ابدی من از بین می روند 

Wondering if you'd want me now

متحیرم که هنوز من رو می خوای یا نه 

How could I know

چطور می تونم بدونم 

One day, I’d wake up feeling more

با حس بیشتر از اینکه دارم از خواب بیدارم می شوم

But I had already reached the shore

ولی همین حالا هم من به ساحل رسیده ام 

Guess we were ships in the night, night, night

حدس میزنم که ما کشتی هایی در شب، شب، شب بودیم

Ah-ah-ah, ah-ah-ah

آه آه آه آه آه آه 

Ah-ah-ah, ah-ah-ah

آه آه آه آه آه آه 

We were ships in the night, night, night

ما کشتی هایی در شب، شب، شب بودیم

I'm wondering, are you my best friend?

متحیرم، آیا بهترین دوست من هستی؟

Feels like a river's rushing through my mind

احساس می کنم رودخانه ای در ذهنم جاریه

I wanna ask you if this is all just in my head

می خوام ازت بپرسم آیا اینا همه فقط تو ذهن من هستن؟

My heart is pounding tonight, I wonder

متحیرم چرا قلبم الان داره می تپه 

If you are too good to be true

انقدر خوبی که نمی تونی واقعی باشی

And would it be alright if I

اشکالی نداره اگر 

Pulled you closer

تو رو بغل کنم 

How could I know

چطور می تونم بدونم 

One day, I’d wake up feeling more

با حس بیشتر از اینکه دارم از خواب بیدارم می شوم

But I had already reached the shore

ولی همین حالا هم من به ساحل رسیده ام 

But I had already reached the shore

ولی همین حالا هم من به ساحل رسیده ام 

Guess we were ships in the night, night, night

حدس میزنم که ما کشتی هایی در شب، شب، شب بودیم

Ah-ah-ah, ah-ah-ah

آه آه آه آه آه آه 

Ah-ah-ah, ah-ah-ah

آه آه آه آه آه آه 

we were ships in the night, night, night

که ما کشتی هایی در شب، شب، شب بودیم

 

دانلود آهنگ Sweet Night از BTS

 

Cause the window opened one time with you and me

این جمله در اصل استعاره از این مطلب است که یک مرتب فرصت برای با هم بودن وجود داشته است ولی الام دیگر این فرصت دیگر به اتمام رسیده است. 

 

Pounding

در اصل این لغت به معنی ضربان تند و سریع گفته می شود و با ضربان معمولی قلب متفاوت است. 

Pull someone closer

این اصطلاح به معنی نزدیک کردن یک فرد به خود است ولی در این متن استعاره از بوسیدن است. 

 


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic