لوگو انگلیش کلینیک
ترجمه آهنگ Savage Love از گروه BTS

ترجمه آهنگ Savage Love از گروه BTS

03/03/25 13 دقیقه برای مطالعه 4939

یکی از محبوب ترین آهنگ های گروه مشهور کره ای BTS که به همکاری Jason Derulo به اجرا در آمده است. این آهنگ نه تنها در کره جنوبی بلکه در دنیا بسیار محبوب است. زبان آموزان می توانند ترجمه این آهنگ را مطالعه کنند. 

 

Savage love

عشق ظالم 

?Did somebody, did somebody break your heart

آیا کسی قلبت رو شکسته؟

Lookin' like an angel but your savage love

دقیقا مثل یک فرشته ای ولی خیلی ظالمی عزیزم 

When you kiss me, I know you don't give two f-u-c-k-s

وقتی من رو می بوسی میدونم این کار از ته قلبت نیست ( برات اهمیتی نداره) 

But I still want that

اما من باز هم این بوسه رو می خوام 

If I woke up without you, I don't know what I would do

اگر بدونه تو از خواب بیدار بشم نمی دونم چیکار باید بکنم

Thought I could be single forever 'til I met you

فکر می کردم تا ابد باید تنها باشم تا اینکه تو رو دیدم 

Usually, don't be fallin', be fallin', fallin' fast

معمولا این همه سریع عاشق کسی نمی شم 

You got a way of keepin' me comin' back-to-back

تو یک راهکاری داری که هی من رو به سمت خودت می کشونی 

I just found out the only reason that you lovin' me

جدیدا فهمیدم تنها دلیلی که تو عاشق بودی این بوده که

Was to get back at your ex-lover, but before you leave

دوباره به عشق قبلیت برگردی ولی قبل از اینکه من را ترک کنی

Usually, I would never, would never even care

معمولا من اصلا اهمیت نمی دم 

Baby, I know she creepin', I feel it in the air

عزیزم می دونم دنبال داستان های ما هست این رو حس می کنم 

Every night and every day (and every day)

هر روز و هر شب

I try to make you stay but your

یک کاری می خوام بکنم تا تو بمونی ولی تو

Savage love

عاشق ظالمی 

?Did somebody, did somebody break your heart

آیا کسی قلبت را شکسته؟

Lookin' like an angel but your savage love

دقیقا مثل یک فرشته ای ولی خیلی ظالمی عزیزم 

When you kiss me, I know you don't give two f-u-c-k-s

وقتی من رو می بوسی میدونم این کار از ته قلبت نیست ( برات اهمیتی نداره) 

But I still want that, your savage love

ولی هنوز اون عشق بی رحم تو رو هنوز هم می خوامش 

Your savage lo-lo-love

عشق بی رحم تو

Your savage lo-lo-love

عشق بی رحم تو

You could use me

تو هنوز می تونی از من استفاده کنی 

'Cause I still want that

چون هنوز عشق بی رحم تو رو می خوام 

Every night, every day, I'm swept away by the waves

هر روز، هر شب من رو موج ها با خود می برند 

Don't know what I'm thinking (can't get you outta my head)

نمی دونم به چی دارم فکر می کنم (نمتونم تو را از ذهنم خارج کنم) 

Every night and every day

هر روز و هر شب 

I try to make you stay but your

من می خوام مجبورت کنم که بمونی ولی 

Savage love

عشق ظالم تو 

?Did somebody, did somebody break your heart

آیا کسی قلبت را شکسته؟

Lookin' like an angel but your savage love

دقیقا مثل یک فرشته ای ولی خیلی ظالمی عزیزم 

When you kiss me, I know you don't give two f-u-c-k-s

وقتی من رو می بوسی میدونم این کار از ته قلبت نیست ( برات اهمیتی نداره) 

But I still want that, your savage love

ولی هنوز اون عشق بی رحم تو رو هنوز هم می خوامش 

Your savage lo-lo-love

عشق بی رحم تو

Your savage lo-lo-love

عشق بی رحم تو

You could use me

تو هنوز می تونی من رو استفاده کنی

'Cause I still want that, your savage love

چون هنوز عشق بی رحم تو رو می خوام 

Your savage lo-lo-love (ooh-la-la-la, ooh-la-la-la)

عشق ظالم تو 

Your savage lo-lo-love (ooh-la-la-la, ooh-la-la-la)

عشق ظالم تو 

You could use me, baby (ooh, la-la-la-la)

تو هنوز می تونی من رو استفاده کنی عزیزم

Savage love

عشق ظالم 

?Did somebody, did somebody break your heart

آیا کسی قلبت را شکسته؟

Lookin' like an angel but your savage love

دقیقا مثل یک فرشته ای ولی خیلی ظالمی عزیزم 

When you kiss me, I know you don't give two fucks

وقتی من رو می بوسی میدونم این کار از ته قلبت نیست ( برات اهمیتی نداره) 

But I still want that, your savage love

ولی هنوز اون عشق بی رحم تو رو هنوز هم می خوامش 

Your savage lo-lo-love

عشق بی رحم تو

Your savage lo-lo-love

عشق بی رحم تو

You could use me

تو هنوز می تونی من رو استفاده کنی

'Cause I still want that, your savage love

چون هنوز عشق بی رحم تو رو می خوام 

 

دانلود آهنگ Savage Love از گروه BTS

 

give two f-u-c-k-s

اصطلاحی بسیار محاوره ای برای بیان اینکه شما به یک اتفاق اصلا اهمیتی نمی دهید. 

Friend 1: Hey, do you wanna hear about what happened on Family Guy last night?

دوست 1: هی، میخوای در مورد اتفاقی که دیشب در Family Guy افتاد بشنوی؟

Friend 2: No Mehdi, I couldn't give Two Fucks about what you heard on that retarded show

دوست 2: نه شان، من اصلا برام مهم نیست چه چیزی در آن برنامه عقب افتاده شنیدی

swept away

به معنی اینکه یک چیز کاملا از بین رفت یا نابود. 

Floods swept away several houses.

سیل چندین خانه را با خود برد.


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic