لوگو انگلیش کلینیک
متن و ترجمه اهنگ Happier Than Ever از Billie Eilish

متن و ترجمه اهنگ Happier Than Ever از Billie Eilish

03/02/30 13 دقیقه برای مطالعه 48398

بیلی آیلیش یکی از محبوب ترین خواننده های است که در سال های اخیر در صنعت موسیقی ظهور کرده است. این آهنگ که یکی از کارهای آلبوم دوم او است به رابطه او با دوست پسر سابقش اشاره می کند و از رفتار او می گوید. 

 

When I'm away from you

وقتی ازت دور هستم 

I'm happier than ever

من خوشحال تر از روزهای دیگه هستم 

Wish I could explain it better

کاش بهتر می توانستم توضیح دهم 

I wish it wasn't true, mm-hmm

ای کاش این واقعی نبود 

Give me a day or two

یکی دو روز به من فرصت بده 

To think of something clever

تا یک فکر هوشمندانه ای بکنم 

To write myself a letter

می خوام برای خودم یک نامه بنویسم 

To tell me what to do, mm-hmm

تا به خودم بگم چیکار باید بکنم ، هووم 

Do you read my interviews? Or do you skip my avenue?

مصاحبه های من رو می خونی؟ یا خیابونی که من توش هستم را نادیده می گیری 

When you said you were passing through, was I even on your way?

وقتی به من گفتی می خوای من رو کنار بزاری، آیا جلو راهت رو گرفتم؟

I knew when I asked you to be cool about what I was telling you

من می دونستم وقتی ازت می خواستم در مورد چیزی که بهت گفتم خونسرد باشی 

You'd do the opposite of what you said you'd do

تو دقیقا بر خلاف اون چیزی که بهت گفتم انجام می دادی 

And I'd end up more afraid

و در آخر هم من بیشتر می ترسیدم 

Don't say it isn't fair

تحت هیچ شرایطی به من نگو این منصفانه نیست 

You clearly weren't aware that you made me miserable, ooh

تو اصلا روحتم خبر نداشت که من را تیره بخت داری می کنی   

So if you really wanna know

پس اگر واقعا می خوای بدونی

When I'm away from you (when I'm away from you)

وقتی ازت دور هستم 

I'm happier than ever (I'm happier than ever)

من خوشحال تر از روزهای دیگه هستم 

Wish I could explain it better (wish I could explain it better)

کاش راه بهتری برای توضیح آن داشتم 

I wish it wasn't true, mm-hmm

ای کاش این واقعی نبود 

You called me again, drunk in your Benz

دوباره به من زنگ زدی وقتی تو ماشین بنزت مست بودی 

Driving home under the influence

و داشتی تو مستی به سمت خونه رانندگی می کردی

You scared me to death, but I'm wasting my breath

تو من را تا سر حد مرگ ترسوندی ولی من الکی داشتم حرف می زدم 

'Cause you only listen to your fucking friends

چون تو فقط به دوستای لعنتیت گوش می کنی

I don't relate to you

من با تو هیچ نسبتی ندارم 

I don't relate to you, no

نه، من با تو هیچ نسبتی ندارم 

'Cause I'd never treat me this shitty

چون من هیچ وقت با خودم به این صورت لجن بار رفتار نمی کنم

You make me hate this city

تو یک کاری کردی که من از این شهر متنفر باشم

And I don't talk shit about you on the internet

و من تو اینترنت در مورد تو این همه بد حرف نمی زنم 

Never told anyone anything bad

من هیچ وقت در مورد یک نفر حرف بد نزدم 

'Cause that shit's embarrassing, you were my everything

چون تو همه چیز من هستی و این خیلی خجالت آور است 

And all that you did was make me fucking sad

تو هر کاری کردی من را بیشتر ناراحت کرد 

So don't waste the time I don't have

پس وقتی که من ندارم رو تلف نکن 

Don't try to make me feel bad

کاری نکن که من حس بدی داشت باشم 

I could talk about every time that you showed up on time

من می تونم در مورد وقت هایی که سر وقت رسیدی صحبت کنم ولی 

But I'd have an empty line, 'cause you never did

ولی هیچ چیز برای گفتن ندارم چون هیچ وقت این کار رو نکردی 

Never paid any mind to my mother or friends, so I

هیچ وقت به حرف مادرم و دوستام گوش نکردم، چون 

Shut 'em all out for you 'cause I was a kid

بچه بودم و به خاطر تو همه رو خفه کردم 

You ruined everything good

تو همه چیزهای خوب را خراب کردی 

Always said you were misunderstood

همیشه به من گفتی که تو دچار سوءتفاهم شدی 

Made all my moments your own

تو همه لحظه های من را مال خودت کردی

Just fucking leave me alone

فقط من رو ول کن و تنهام بزار

 

 

دانلود Happier Than Ever از Billie Eilish

 

 

اصطلاحات آهنگ

passing through

این اصطلاح در اصل به معنی از جایی یا مکانی رد شدن است ولی اگر برای فرد به کار برود کسی رو از زندگی کنار زدن معنی می دهد.

 

it isn't fair

این اصطلاح به معنی عادلانه بودن یک مسئله است.

 

But I'd have an empty line

این عبارت بیشتر به معنی ایده ای برای نوشتن نداشتن است.

 

under the influence

اصطلاحی که بیشتر به معنی تحت تاثیر موارد و مشروبات الکلی بودن است.

 


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic