لوگو انگلیش کلینیک
ترجمه و متن آهنگ Strangers By Nature - Adele

ترجمه و متن آهنگ Strangers By Nature - Adele

03/04/24 13 دقیقه برای مطالعه 3609

ادل یکی از مشهورترین خواننده های ده سال اخیر دنیا است که به تازگی آلبوم جدید خود را روانه بازار کرده که با استقبال عموم مردم نیز مواجه شده است. این آهنگ که به فارسی "غریبه های ذاتی" خوانده می شود. از نظر ادبی یکی از شاهکارهای ادل به حساب می آید.

 

I'll be taking flowers to the cemetery of my heart

به قبرستان قلبم گل می برم

For all of my lovers in the present and in the dark

برای تمامی عشاقان خود که در زمان حال و تاریکی ها هستند

Every anniversary, I'll pay respects and say I'm sorry

در هر سالگردی به آن ها ادای احترام می کنم و می گویم متاسفم 

For they never stood a chance as if they could

چون آنها هیج زمان شانسی برای موفقیت نداشتند 

When no one knows what it's like to be us

وقتی هیچ کس معنای ما بودن را درک نمی کند 

I've never seen the sky this color before

هیچ زمان دیگری آسمان را به این رنگ ندیده بودم 

It's like I'm noticing everythin' a little bit more

گویا من همه چیز را بیشتر از گذشته درک می کنم 

Now that all the dust has settled

حالا که همه چیز آرام شده است 

I rebut all my rebuttals

هر گونه انکاری از جانب خودم رو انکار مبکنم

No one knows what it's like to be us

هیچ کس نمی داند ما بودن به چه شکل است

Strangers by nature

غریبه هایی ذاتی 

Strangers by nature

غریبه هایی ذاتی 

Will I ever get there?

آیا به سرانجامی خواهم رسید؟ 

Oh, I hope that someday I'll learn

امیدوارم روزی بیاموزم که

To nurture what I've done

هر آن چیز را که کاشته ام بپرورانم 

Ooh-ooh, ooh

اوه اوه، اوه

Ooh-ooh-ooh-ooh

اوه اوه اوه اوه

Mmh-mhm-mhm-mhm-mm

مم-م-م-م-م-م-مم

Ooh-ooh-ooh

اوه اوه اوه

Ooh

اوه

Alright then, I'm ready

خوب حالا من آماده ام. 

 

 

دانلود آهنگ ادل Strangers By Nature - Adele

 

 

اصطلاحات این آهنگ:

Rebuttal

این اصطلاح به معنی تکذیبیه یا رد ادعای رقیب در دادگاه است. در این آهنگ شاعر تلاش دارد بیان کند که تمامی اتفاقات را باید تکذیب کند. 

 

Nurture

این لغت به معنی پرورش دادن یک ایده و توانایی است .

 

dust has settled

این اصطلاح معمولا به آرام و ساکت شدن شرایط و اتفاق های بد اشاره می کند .

 


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic