لوگو انگلیش کلینیک
متن و ترجمه آهنگ Russian Roulette از Rihanna

متن و ترجمه آهنگ Russian Roulette از Rihanna

03/04/25 13 دقیقه برای مطالعه 21863

آهنگ رولت روسیه که یکی از مشهورترین آهنگ های ریحانا است در سال 2009 خوانده شده است. این آهنگ را Chuck Harmony تدوین کرده و بسیاری آن را جزء 5 آهنگ مشهور ریحانا تلقی می کنند. 

 

Take a breath, take it deep

یک نفس بکش، نفس خیلی عمیق بکش

Calm yourself, he says to me

به من میگه خودت را آرام کن 

If you play, you play for keeps

اگر بازی می خوای بکنی ، باید با  تمام وجود بازی کنی

Take the gun, and count to three

اسلحه را تو دستت بگیر و تا سه بشمار

I'm sweating now, I'm moving slow

دارم عرق می کنم و خیلی کند شدم

No time to think, my turn to go

هیچ زمانی برای رفتن ندارم ، زمان من برای بازی کردن رسیده 

And you can see my heart, beating

می تونی ضربان قلب من رو ببینی

You can see it through my chest

می تونی از قفسه سینم این ضربان رو ببینی

Said I'm terrified but I'm not leaving

به من گفتن ترسیدی ولی من دست بردار نیستم 

I know that I must pass this test

مطمئنم باید از این آزمون سر بند بیرون بیام

So just pull the trigger (trigger, trigger, trigger...)

خوب فقط ماشه را بکش (ماشه، ماشه ، ماشه) 

Say a prayer, to yourself

برای خودت دعا کن 

He says, close your eyes, sometimes it helps

به من میگه بستن چشم ها بعضی وقت ها کمک میکنه

And then I get, a scary thought

یک لحظه یک فکر خطرناک به ذهنم میرسه 

That he's here, means he's never lost

که اگر اون اینجاست پس هیچ وقت تو این بازی شکستی نخورده

And you can see my heart, beating

می تونی ضربان قلب من رو ببینی

Now you can see it through my chest

می تونی از قفسه سینم این ضربان رو ببینی

Said I'm terrified but I'm not leaving

به من گفتن ترسیدی ولی من دست بردار نیستم 

I know that I must pass this test

مطمئنم باید از این آزمون سر بند بیرون بیام

So just pull the trigger

خوب فقط ماشه را بکش

As my life flashes before my eyes

همینطور که کل زندگیم از جلوی چشام رد شد

I'm wondering will I, ever see another sunrise?

دوست دارم بدونم آیا یک طلوع آفتاب دیگر را می بینم؟ 

So many won't get the chance to say goodbye

خیلی ها فرصت خداحافظی کردن را نداشتن

But it's too late to think of the value of my life

ولی برای اینکه به ارزش زندگی فکر کنم خیلی دیر شده

And you can see my heart, beating

می تونی ضربان قلب من رو ببینی

Now you can see it through my chest

می تونی از قفسه سینم این ضربان رو ببینی

Said I'm terrified but I'm not leaving

به من گفتن ترسیدی ولی من دست بردار نیستم 

I know that I must pass this test

مطمئنم باید از این آزمون سر بند بیرون بیام

And you can see my heart, beating

می تونی ضربان قلب من رو ببینی

You can see it through my chest

می تونی از قفسه سینم این ضربان رو ببینی

Said I'm terrified but I'm not leaving

به من گفتن ترسیدی ولی من دست بردار نیستم 

I know that I must pass this test

مطمئنم باید از این آزمون سر بند بیرون بیام

So just pull the trigger (trigger, trigger, trigger...)

خوب فقط ماشه را بکش (ماشه، ماشه ، ماشه) 

 

 

دانلود آهنگ Russian Roulette , Rihanna

 

 

اصطلاحات این آهنگ 

you play for keeps

این اصطلاح به این منظور به کار می رود که نشان دهد افراد در انجام یک کار باید بسیار جدی باشند ، کاربرد دیگر این اصطلاح زمانی است که فرد نشان دهد برنده یک مسابقه کل شرط را برنده خواهد شد. 

 

count to three

این اصطلاح را نیز ما در فارسی بسیار به کار می بریم معنی این اصطلاح "تا سه بشمار" است. 

 

Say a prayer to yourself

اصطلاح say a prayer به معنی "دعا خواندن" است و در اینجا با Yourself به معنی برای خودت دعا بخوان به کار رفته است. این اصطلاح را می توان در این شعر به صورت "آخرین دعات را بکن" نیز معنی کرد.

 

I'm wondering

در اصل این عبارت به معنی این است که فرد نسبت به یک چیز متحیر است ولی در اینجا شاعر قصد دارد بیان کند که آیا امکان دیدن یک طلوع آفتاب مجدد برای او ممکن است؟ 

 


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic