لوگو انگلیش کلینیک
مکالمه با املاک برای خرید و اجاره به زبان انگلیسی

مکالمه با املاک برای خرید و اجاره به زبان انگلیسی

1/07/11 13 دقیقه برای مطالعه 737

یکی از اصلی ترین مکالمه هایی که یک فرد در طی زندگی در خارج از کشور می تواند داشته باشد زمانی است که به دنبال خانه هستند. ما در صورتی که برای خرید و یا اجاره خانه هستیم موظف هستیم با املاک که به زبان انگلیسی به آن Real State می گویند مکالمه ای داشته باشیم. از این رو برای هر زبان آموزی واجب است که حداقل یک نمونه از مکالمه ای را که در مورد خرید یا اجاره یک خانه هست را مطالعه کرده و از آن به عنوان نمونه استفاده کند. ما در راستای تمرینات دوره آنلاین مکالمه زبان انگلیسی خود بر آن هستیم که برای شما چند نمونه از بهترین مکالمه ها در مورد خرید یا اجاره خانه را آورده و همراه با ترجمه در این موضوع کمک کنیم. 

 

نمونه مکالمه خرید خانه (مثال اول)

A: I am interested in buying a house and need some information

الف: من علاقه مند به خرید خانه هستم و به اطلاعاتی نیاز دارم.

 

B: Yes, of course. What area are you interested in

ب: بله، البته. به چه منطقه ای علاقه دارید؟

 

A: I am interested in Pasadena or Arcadia

الف: من به پاسادنا یا آرکادیا علاقه مند هستم.

 

B: What size house would you like

ب: چه اندازه خانه ای را می خواهید؟

 

A: We need a medium-sized house with at least 3 bedrooms and 2 bathrooms

الف: به یک خانه متوسط با حداقل 3 اتاق خواب و 2 حمام نیازمندیم.

 

B: Are you interested in being in a particular school district

ب: آیا علاقه مندید در یک منطقه مدرسه ای خاص باشید؟

 

A: Yes, we want to stay in the ABC School District

الف: بله، ما می خواهیم در ناحیه مدرسه ABC بمانیم.

 

B: Would you like a home near the lake or would you prefer a view

ب: آیا خانه ای در نزدیکی دریاچه می خواهید یا منظره را ترجیح می دهید؟

 

A: I would love to have a home with a view

الف: من دوست دارم خانه ای با چشم انداز داشته باشم.

 

B: Fine, I will begin a search for the perfect home for you. I will call you in a few days

ب: خوب، من جستجوی خانه عالی برای شما را آغاز می کنم. چند روز دیگه باهات تماس میگیرم.

 

نمونه مکالمه خرید خانه (مثال دوم) 

 

A: I would like to discuss purchasing a home with you

الف: من می خواهم در مورد خرید خانه با شما صحبت کنم.

 

B: I can help you. What location are you looking for

ب: من می توانم به شما کمک کنم. به دنبال چه مکانی هستید؟

 

A: I would like to live in Pasadena or Arcadia

الف: من دوست دارم در پاسادنا یا آرکادیا زندگی کنم.

 

B: Have you thought about what your needs are in terms of size

ب: آیا به این فکر کرده اید که نیازهای شما از نظر اندازه چیست؟

 

A: We would like a smaller cozy cottage with 2 bedrooms and 1 bathroom

الف: ما یک کلبه دنج کوچکتر با 2 اتاق خواب و 1 حمام می خواهیم.

 

B: Is living in a particular school district important to you

ب: آیا زندگی در محله یک مدرسه خاص برای شما مهم است؟

 

A: No, we don't really care because they are all pretty good around here

الف: نه، ما واقعاً اهمیتی نمی دهیم زیرا همه مدارس در اینجا بسیار خوب هستند.

 

B: Are you interested in purchasing on the lake, or would you like a home with a view

ب: آیا علاقه مند به خرید در دریاچه هستید یا خانه ای با چشم انداز می خواهید؟

 

A: We really want to live in a lakeside home with a dock for our boat

الف: ما واقعاً می خواهیم در خانه ای در کنار دریاچه با اسکله ای برای قایق خود زندگی کنیم.

 

B: Now that I have an idea of what you want, I can begin my search

ب: اکنون که ایده ای از آنچه شما می خواهید پیدا کردم، می توانم جستجوی خود را آغاز کنم.

برای گسترش دامنه لغات در این حوزه می‌توانید به صفحه واژگان مرتبط با خانه و املاک به انگلیسی مراجعه کنید.

 

نمونه مکالمه اجاره خانه (مثال اول)

Zahra: Hi, are you the apartment manager? I saw the vacancy sign outside and I’m looking for an apartment

زهرا: سلام، شما مدیر آپارتمان هستید؟ تابلوی خانه خالی را بیرون دیدم و دنبال آپارتمان می گردم.

 

Mehdi: Yes, I’m Mehdi. We have one unit available right now. When are you looking to move in

مهدی: بله من مهدی هستم. ما در حال حاضر یک واحد در دسترس داریم. چه زمانی به دنبال مهاجرت هستید؟

 

Zahra: The lease on my apartment is up soon, so I’d like to move in the first of the month

زهرا: اجاره آپارتمان من به زودی تمام شده است، بنابراین من می خواهم در اول ماه نقل مکان کنم.

 

Mehdi: Okay, follow me and let me show you the unit. Each unit gets one parking space in the garage, and there are laundry facilities on the first floor. The landlord pays for the gas, but the tenant pays for all other utilities. Here’s the unit. Take a look around

مهدی: باشه دنبال من بیا تا واحد رو نشونت بدم. هر واحد دارای یک پارکینگ در گاراژ می باشد و در طبقه اول نیز امکانات خشکشویی وجود دارد. صاحبخانه هزینه گاز را می پردازد، اما مستاجر هزینه تمام خدمات آب و برق را پرداخت می کند. اینجا واحد است نگاهی به اطراف بنداز.

 

Zahra: Oh, this is nice. Is this a furnished unit

زهرا: اوه این خیلی خوبه. آیا این واحد مبله است؟

 

Mehdi: It can be furnished or unfurnished, your choice. Since it’s an end unit, there’s only one common wall

مهدی: مبله یا بدون مبله به انتخاب شماست. از آنجایی که یک واحد انتهایی است، تنها یک دیوار مشترک وجود دارد.

 

Zahra: This apartment is exactly what I’m looking for. How much is the rent

زهرا: این آپارتمان دقیقا همان چیزی است که من دنبالش هستم. اجاره بها چقدر است؟

 

Mehdi: It’s $900 a month and we require a 12-month lease. To move in, you’ll need to have the first and last month’s rent, plus a security deposit

مهدی: ماهی 900 دلار است و ما به اجاره 12 ماهه نیاز داریم. برای نقل مکان، باید کرایه ماه اول و آخر را به همراه سپرده تضمینی داشته باشید.

 

Zahra: How much is the security deposit

زهرا: ودیعه وثیقه چقدر است؟

 

Mehdi: It’s $450

مهدی: 450 دلار است.

 

Zahra: Okay, I’ll think it over and get back to you. Thanks for your time

زهرا: باشه، فکر میکنم و بهت خبر می دم. ممنون بابت وقتی که گذاشتید.

 

Mehdi: These units go fast, so if you’re interested, I suggest that you jump on it

مهدی: این واحدها سریع پیش می روند، بنابراین اگر علاقه مند هستید، پیشنهاد می کنم روی آن بپرید.

 

Zahra: Thanks, I’ll keep that in mind

زهرا: ممنون، این را در نظر دارم.

 

نمونه مکالمه اجاره خانه (مثال دوم)

Tenant: Hey! Actually I was looking for a flat on rent. So I found your number on Internet. Could you please let me know the details regarding that

مستاجر: هی! در واقع من دنبال یک آپارتمان اجاره ای بودم. بنابراین من شماره شما را در اینترنت پیدا کردم. لطفاً جزئیات مربوط به آن را به من اطلاع دهید؟

 

Landlord: Yeah sure. Could you tell about your preferred location

صاحبخانه: بله حتما. می توانید در مورد مکان مورد نظر خود بگویید؟

 

Tenant: I am looking for an accommodation in Rajouri Garden area. As my office is located at Rajouri Garden so I would prefer an apartment in close proximity

مستاجر: دنبال مسکن در منطقه باغ راجوری هستم. از آنجایی که دفتر من در باغ راجوری واقع شده است، من ترجیح می دهم یک آپارتمان در مجاورت خود داشته باشم.

 

Landlord: OK. I have a flat in A-block. It’s near Rajouri main market

صاحبخانه: باشه. من یک آپارتمان در بلوک A دارم. نزدیک بازار اصلی راجوری است.

 

Tenant: That’s perfect

مستاجر: عالی است.

 

Landlord: It’s 2 BHK apartment. It has modular kitchen. One balcony and washroom attached to that.

صاحبخانه: آپارتمان 2 BHK است. آشپزخانه اپن دارد. یک بالکن و دستشویی متصل به آن است.

 

Tenant: What about water supply and electricity

مستاجر: آب و برق چطور؟

 

Landlord: It has 24×7 electricity backup and water supply

صاحبخانه: 24 ساعته پشتیبان آب و برق دارد.

 

Tenant: What about rent

مستاجر: در مورد اجاره چطور؟

 

Landlord: It will cost you $25000 per month 

صاحبخانه: برای شما 25 هزار دلار ماهیانه هزینه دارد

 

Tenant: The rent is exorbitantly high. Is the rent negotiable

مستاجر: اجاره بها بسیار زیاد است. آیا اجاره قابل مذاکره است؟

 

Landlord: That won’t be possible on my part

صاحبخانه: این از طرف من امکان پذیر نخواهد بود.

 

Tenant: Actually I have recently shifted to Delhi and I have to take care of a lot things. So I would be very grateful to you if could please negotiate the rent

مستاجر: در واقع من اخیراً به دهلی نقل مکان کرده ام و باید از خیلی چیزها مراقبت کنم. بنابراین اگر بتوانید در مورد اجاره بها مذاکره کنید بسیار سپاسگزار خواهم بود.

 

Landlord: I can make it up to 22000 per month not below that

صاحبخانه: من می توانم آن را تا 22000 دلار در ماه کاهش دهم.

 

Tenant: Yes, that’s seems to be fair. Thank you so much for your consideration. So when can I come to see the flat and finalise everything

مستاجر: بله، به نظر منصفانه است. از توجه شما بسیار سپاسگزارم پس کی می توانم بیایم آپارتمان را ببینم و همه چیز را نهایی کنم؟

 

Landlord: You can come today by 5 o’ clock

صاحبخانه: می توانید امروز تا ساعت 5 بیایید.

 

?Tenant: Is it possible tomorrow

مستاجر: فردا امکانش هست؟

 

?Landlord: Tomorrow at what time

صاحبخانه: فردا چه ساعتی؟

 

Tenant: Tomorrow in the morning. So that I can finalise everything and shift as well

مستاجر: فردا صبح. تا بتوانم همه چیز را نهایی کنم و جابجا شوم.

 

?Landlord: Tomorrow at 11 o’ clock then

صاحبخانه: فردا ساعت 11 پس؟

 

Tenant: Yes that would be fine

مستاجر: بله خوب است.

 

Landlord: OK, then see you tomorrow at 11

صاحبخانه: باشه پس فردا ساعت 11 میبینمت.

 

?Tenant: Could you please text me the exact location

مستاجر: لطفاً مکان دقیق را برای من پیامک کنید؟

 

Landlord: Sure I will text you the address

صاحبخانه: مطمئناً آدرس را برای شما پیامک می کنم.

 

.Tenant: Thank you so much

مستاجر: خیلی ممنون.

 

 

بیشتر بخوانید:

مکالمه انگلیسی برای رزرو بلیت قطار و هواپیما و . . .

 


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic