لوگو انگلیش کلینیک
مکالمه در داروخانه به زبان انگلیسی

مکالمه در داروخانه به زبان انگلیسی

1/07/11 13 دقیقه برای مطالعه 597

در هر کشور ممکن است شرایطی برای زبان آموزان پیش بیاید که در آن فرد مجبور می شود در یک کشور انگلیسی زبان به داروخانه مراجعه کرده و از مسئول و داروساز درخواست کمک بخواهید. در زبان انگلیسی به داروخانه Drugstore می گویند ولی برای داروساز دو لغت متفاوت وجود دارد. در صورتی که شما در یک کشور بریتیش مانند انگلستان باشید از لغت Chemist بهره می گیرید و در صورتی که در آمریکا و یا کشوری که به این لهجه صحبت کنند باشید از لغت Pharmacist. در پیش رو تلاش شد برای شما عزیزان همراه انگلیش کلینیک دو نمونه از مکالمه هایی که در داروخانه صورت می گیرد همراه با ترجمه آورده شود تا به در مکالمات مشابه به شما کمک کرده باشیم. امید است با این مکالمه شما در هر شرایطی بتوانید با یک داروساز به خوبی صحبت کنید.  

 

نمونه مکالمه در داروخانه  

?Pharmacist: Good morning. How can I help you

داروساز: صبح بخیر. چطور می توانم به شما کمک کنم؟

 

Customer: Good morning, I have this prescription

مشتری: صبح بخیر، من این نسخه را دارم.

 

Pharmacist: Let me see. Okay, I think we have it. Let me get that for you

داروساز: بگذار یک نگاه بندازم. خوب، من فکر می کنم اینا رو داریم. بذار برات بیارم...

 

Pharmacist: Here you go

داروساز: اینم از داروها.

 

Customer: Oh, Thank God. You are the fifth pharmacist that I have asked for it today

مشتری: اوه، خدا را شکر. شما پنجمین داروسازی هستید که من امروز سر زدم

 

Pharmacist: I am glad that we can help you

داروساز: خوشحالم که می تونم به شما کمک کنیم.

 

?Customer: Thank you, and can you tell me how I should use it

مشتری: متشکرم، می تونید بگویید چگونه باید از این داروها استفاده کنم؟

 

Pharmacist: Certainly! You need to take these pills once a day before you go to sleep

داروساز: حتما! این قرص ها را باید یک بار در روز قبل از خواب مصرف کنید.

 

?Customer: Okay, how long do I need to take them for

مشتری: خوب، چه مدت باید آنها را مصرف کنم؟

 

Pharmacist: Ten days for this one. It's important that you finish all the package, if you forget to take it at night, you need to take two in the morning

داروساز: ده روز برای این یکی. مهم است که تمام بسته را تمام کنید، اگر فراموش کردید آن را در شب مصرف کنید، باید صبح دو تا بخورید.

 

Customer: Okay, is it safe to take with aspiring

مشتری: خوب، آیا مصرف آن با آسپرین بی خطر است؟

 

Pharmacist: No, you can not take aspirin while you are on this, no painkillers allowed

داروساز: نه، شما نمی توانید آسپرین مصرف کنید، هیچ مسکنی مجاز نیست.

 

?Customer: I see, are there any side effects

مشتری: آهان، آیا عوارضی دارد؟

 

Pharmacist: Rare but possible drowsiness, dizziness, blurred vision, upset stomach, nausea, nervousness, constipation... It is recommended that you avoid physically demanding activities after taking this; also no driving

داروساز: خواب‌آلودگی نادر اما احتمالی، سرگیجه، تاری دید، ناراحتی معده، حالت تهوع، عصبی بودن، یبوست... توصیه می‌شود پس از مصرف این دارو از انجام فعالیت‌های سنگین خودداری کنید. همچنین بدون رانندگی

 

Customer: Oh, now I see why I should take it before I go to sleep

مشتری: اوه، حالا دیدم چرا باید قبل از خواب مصرف کنم.

 

Pharmacist: Exactly

داروساز: دقیقا!

 

?Customer: Well, okay then. Can I pay with my card

مشتری: خب پس باشه. آیا می توانم با کارتم پرداخت کنم؟

 

?Pharmacist: Sure! that will be $14. Is there anything else I can help you with

داروساز: حتما! 14 دلار شد. آیا چیز دیگری هست که بتونم به شما کمک کنم؟

 

Customer: No, that would be all, thank you

مشتری: نه، فقط همین است، متشکرم.

 

Pharmacist: You are welcome, here is your receipt

داروساز: خوش آمدید، رسید شما اینجاست.

 

Customer: Thank you for your help, have a good day

مشتری: از کمک شما متشکرم، روز خوبی داشته باشید.

 

Pharmacist: Thank you, you too

داروساز: از شما هم متشکرم.

 

نمونه ای از یک مکالمه در داروخانه  

Chemist: Hello, can I help

داروساز: سلام، می تونم کمک کنم؟

 

Customer: Yes, my wife sent me here. I, erm, need something for a sore throat … and I can't stop coughing. It really hurts

مشتری: بله، همسرم مرا به اینجا فرستاد. من به چیزی برای گلودرد نیاز دارم ... و سرفه متوقف نمیشه. واقعا درد داره

 

?Chemist: Do you have a headache too

داروساز: آیا شما سردرد هم دارید؟

 

Customer: Not really, no

مشتری: نه واقعاً، نه.

 

Chemist: Well, we have this syrup. And these lozenges

داروساز: خوب، ما این شربت و این قرص ها را داریم.  

 

?Customer: Which is better

مشتری: کدام بهتر است؟

 

Chemist: They're both good. The syrup is more expensive

داروساز: هر دو خوب هستند. شربت گران تر است.

 

Customer: Oh, well … I'll take the lozenges, then. How many do I take

مشتری: اوه، خب... پس من قرص ها را می گیرم. چند تا بگیرم؟

 

Chemist: Just one

داروساز: فقط یکی.

 

?Customer: Sorry, I'm sorry. Er, how often should I take it

مشتری: متاسفم، متاسفم. آره، چند وقت یکبار مصرفش کنم؟

 

Chemist: Just one every four to six hours. Take it before mealtimes. Are you allergic to any medicine

داروساز: هر چهار تا شش ساعت یک بار. آن را قبل از غذا مصرف کنید. آیا به دارویی حساسیت دارید؟

 

Customer: No

مشتری: نه.

 

Chemist: Then you'll be fine with this

داروساز: پس با این داروها خوب خواهید شد  

 

?Customer: Can I get some antibiotics too

مشتری: آیا می توانم کمی آنتی بیوتیک هم دریافت کنم؟

 

Chemist: I'm afraid you need a prescription for that

داروساز: متاسفانه برای آن به نسخه نیاز دارید.

 

Customer: Ah

مشتری: آه.

 

Chemist: You know, you should really see a doctor if that cough continues

داروساز: می دانید، اگر این سرفه ادامه پیدا کرد، واقعاً باید به پزشک مراجعه کنید.

 

Customer: Thanks. I know

مشتری: با تشکر. میدانم.

 

?Chemist: Anything else

داروساز: چیز دیگری هم میخواهید؟

 

Customer: No, thanks

مشتری: نه، متشکرم.

 

Chemist: That'll be £7.49 then, please

داروساز: 7.49 پوند میشه.

صفحه ورود به دوره مکالمه زبان انگلیسی 

مطالب پیشنهادی 

30 عبارت و جمله انگلیسی برای بیان بیماری

مکالمه انگلیسی درباره بیماری


نظرها

شهرزاد

1/05/16

عالی بود ممنونم

ارسال پاسخ


SoyncSync

1/06/15

Male Enlargement Pills Over-the-counter generic 5 mg cialis Ships Worldwide from Australia, Canada, India, Mauritius, New Zealand, Turkey, US, United Kingdom

ارسال پاسخ


impurelip

1/06/20

symptoms of ovulation after taking clomid Clomid is wonderful stuff when it works.

ارسال پاسخ


دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic