لوگو انگلیش کلینیک
چگونه یک مقاله انگلیسی بنویسیم؟

چگونه یک مقاله انگلیسی بنویسیم؟

03/02/30 13 دقیقه برای مطالعه 133

زمانی که در دانشگاه لرستان در حال تحصیل بودم، برای اولین بار به نوشتن مقالات علمی روی آوردم. با وجود اینکه مقالاتی که در آن زمان می نوشتم، از نظر محتوا بسیار غنی نبود، ولی از ساختار درست مقاله نویسی پیروی می کرد. امروز که با شما صحبت می کنم، بیش از 2000 مقاله برای وب سایت های مختلف نوشته و مقالات ISI مختلفی را در مورد ادبیات زبان انگلیسی منتشر کرده ام. حالا بر اساس همین تجربه قصد دارم برای شما عزیزان نحوه نگارش یک مقاله را آموزش داده و در نهایت نیز راه کارهایی را برای بهبود نگارش شما آموزش دهم؛ 

 

نحوه نوشتن مقاله انگلیسی

برای نوشتن یک مقاله، باید با اصول مقاله نویسی به صورت کامل آشنا شوید. در دوران دانشگاه، مرحوم استاد نظری تیموری از طریق کتاب Paragraph Development به ما ساختار کلی مقاله نویسی را آموزش داد که همین ساختار امروز نیز کاربردهای زیادی دارد. حالا می خواهم برای شما مطالب بسیار دقیقی را در همین راستا دسته بندی کرده و کمک کنم شما نیز بتوانید مقالات صحیح انگلیسی را بنویسید؛

 

انتخاب یک موضوع جذاب 

پیش از اینکه بخواهید یک مقاله را شروع کنید، باید به موضوعی که قصد نوشتن آن را دارید، دقت کنید. دقیق به یاد دارم اول راهنمایی که انشا نوشتن را یاد می گرفتم، استاد ما موضوع انشاء را "چرا تاریکی ، شمعی روشن کنید!" این موضوع با وجود اینکه از استعاره استفاده کرده است، سبب می شود مخاطب به فکر فرو برود. شما نیز باید در انتخاب موضوع دقیقا به همین صورت اقدام کنید. 

 

ایجاد یک مقدمه جذاب

پس از اینکه مقدمه مد نظر خود را نوشتید، زمان آن فرا رسیده که نسبت به نوشتن یک مقدمه مرتبط به اصل مقدمه اقدام کنید. در بخش مقدمه، باید اصل مطلب را به صورت دقیق بیان کرده و تا حدی نیز نتیجه نهایی را بنویسید. مخاطب شما همیشه مطالب را خیلی سریع اسکن می کند و اگر مقدمه جذاب باشد، نسبت به خواندن ادامه مطلب اقدام می کند. 

 

نوشتن یک ایده اصلی قانع کننده

هنگامی که در حال نوشتن مقدمه مطلب خود هستید، باید به ایده اصلی مقاله خود دقت کنید. این مسئله در آیتلس بسیار مهم بوده و در مقالات وب سایت ها و یا ISI هم نکته تعیین کننده به حساب می آید. در صورتی که قصد دارید در این بخش عملکرد خوبی داشته باشید، به صورت اختصاصی برای شما مطالبی را آماده خواهم کرد. 

 

توسعه پاراگراف های بدنه قوی

در صورتی که مقدمه مقاله شما آغاز خوبی داشته باشد؛ در این صورت پاراگراف های بخش های مختلف بدنه دقیقا جایی هستند که ایده های شما شکوفا شده و روایت منسجم می شود. یک نویسنده ماهر، پاراگراف های بدنه ای را می نویسد که بر روی یکدیگر بنا می شوند تا یک استدلال منسجم و متقاعد کننده را شکل دهند. به منظور بهتر نوشتن در این بخش به نکات پیش رو دقت داشته باشید:

  1. هر پاراگراف بدنه باید بر روی یک ایده یا استدلال اصلی متمرکز باشد. پاراگراف های خود را در یک توالی منطقی سازماندهی کنید تا همیشه بر پاراگراف قبلی بنا شوند.
  2. پاراگراف بدنه را با یک جمله موضوعی واضح و مختصر شروع کنید که نکته اصلی پاراگراف را پیش‌نمایش می‌کند.
  3. اطمینان حاصل کنید که ایده های شما به آرامی از یک پاراگراف به پاراگراف دیگر جریان می یابد. از کلمات و عبارات انتقالی استفاده کنید تا خواننده خود را بدون زحمت در مقاله خود راهنمایی کنید.
  4. نقل قول ها و مثال ها به مقاله شما جان می بخشد و ارتباط دنیای واقعی با ایده های شما را فراهم می کند. اطمینان حاصل کنید که آنها را به طور یکپارچه ادغام کرده و نقل قول های مناسب ارائه دهید.
  5. برای مقالات علمی و ISI با ذکر صحیح منابع اطلاعاتی خود از سرقت ادبی خودداری کنید. از یک سبک نقل قول ثابت، مانند انجمن روانشناسی آمریکا (APA)، انجمن زبان مدرن (MLA)، یا شیکاگو استفاده کنید و یک کتابشناسی یا صفحه «آثار ذکر شده» ایجاد کنید.

 

تسلط بر ساختار و انسجام مقاله

زیبایی یک مقاله جذاب در عمق محتوای آن و جریان یکپارچه ایده های آن نهفته است. انتقال آرام بین پاراگراف ها جریان مقاله شما را افزایش می دهد. از عبارات انتقالی برای پل زدن ایده ها و ایجاد یک تجربه خواندن یکپارچه استفاده کنید. کلمات انتقالی، مانند «however»، «in addition» و «on the other hand» به پیوند ایده‌ها و نشان دادن رابطه بین بخش‌های مختلف مقاله شما کمک می‌کنند.

مقاله خود را مرور کنید تا مطمئن شوید که ایده ها به طور منطقی و منسجم پیش می روند. اگر پاراگراف بی جا به نظر می رسد، آن را دوباره مرتب یا اصلاح کنید. استفاده مستمر از زمان های فعل و تن یکنواخت نگارشی را در سراسر مقاله خود حفظ کنید. اختلاط زمان گذشته و حال می تواند خواننده شما را گیج کند.

 

ایجاد یک نتیجه گیری قانع کننده

نتیجه‌گیری یک مقاله صرفاً یک خلاصه نیست، بلکه عملی است که جوهر استدلال‌های شما را بازتاب می‌دهد و آنها را به یک کل رضایت‌بخش پیوند می‌دهد. در نتیجه گیری، نکات اصلی را که در مقاله خود به آن پرداخته اید، به طور خلاصه بیان کرده و به خواننده، سفری را که انجام داده اید یادآوری کنید.

چرا مقاله انگلیسی؟

انگلیسی با بیش از 1.5 میلیارد گویشور، پرگویش ترین زبان در جهان است. انگلیسی، زبان اصلی ۶۷ کشور و زبان دوم ۲۷ کشور است. انگلیسی زبان تجارت، علم، ارتباطات، هوانوردی، کامپیوتر، دیپلماسی و گردشگری است. این زبان همچنین زبان اینترنت بوده و در کنفرانس های جهانی بین رهبران استفاده می شود.

 

کتاب راهنمای نوشتن مقاله انگلیسی

زمانی که از کتاب های راهنما برای نوشتن مقاله صحبت می کنیم، باید در ابتدا هدف خود را از نوشتن مقاله مشخص کنید. به عنوان مثال نوشتن مقاله هایی با نوشتن مقالات برای وب سایت ها و روزنامه ها به کلی متفاوت می باشد. شما باید موارد مختلف را ابتدا دسته بندی کرده و سپس نسبت به انتخاب کتاب ها اقدام کنید. به صورت کلی اگر بخواهیم دسته بندی کنیم، این کتب می توانند برای شما بسیار مفید باشند؛ 

Academic Writing: A Handbook for International Students نوشته Stephen Bailey

How to Write an Essay in Five Easy Steps نوشته Inklyo

100 Ways to Improve Your Writing نوشته Gary Provost

How to Write an Essay in 8 Simple Steps

The Academic Essay: How to Plan, Draft, Write and Revise

English Essay Writing Handbook نوشته Tatah Mentan

Scribendi's Ultimate Essay Writing Guide

The Basics of Essay Writing, Pocket Edition

Main 5 Parts of an Essay: The introduction, writer's arguments, counter arguments, refutation, and conclusion

 

نمونه مقاله نویسی انگلیسی

به منظور اینکه مفاهیم گفته شده پیش از این را بهتر درک کنید، برای شما مقاله ای را نوشته ایم که تمامی موارد قبلی را در آن جای داده ایم. به عنوان مثال به مقدمه نگاهی کنید. ما در این بخش مفاهیم کلی را بیان کرده و سپس در پاراگراف های بعدی ایده کلی را عنوان کرده ایم

The Double-Edged Sword: The Impact of Social Media on Modern Society

In the age of digital interconnectedness, social media platforms have become ubiquitous in shaping the fabric of modern society. While they offer unprecedented opportunities for communication, connectivity, and expression, their omnipresence has raised significant questions about their impact on individuals and communities. This essay delves into the complex interplay between social media and society, examining both its positive and negative ramifications

 

On one hand, social media has revolutionized the way people communicate and interact. Platforms such as Facebook, Twitter, and Instagram have bridged geographical barriers, enabling individuals to connect with friends, family, and like-minded individuals across the globe. This heightened connectivity has facilitated the dissemination of information, the exchange of ideas, and the formation of online communities centered around shared interests and causes. Moreover, social media has empowered individuals to amplify their voices, catalyzing social and political movements, and holding institutions accountable for their actions. The Arab Spring, #BlackLivesMatter, and #MeToo movements are poignant examples of social media's capacity to mobilize collective action and effect societal change

 

However, the pervasive influence of social media is not without its drawbacks. One of the most concerning issues is its impact on mental health. Studies have shown a correlation between excessive social media use and heightened levels of anxiety, depression, and feelings of inadequacy. The curated nature of social media feeds, characterized by carefully selected images and narratives, can engender feelings of comparison and inadequacy among users, leading to a phenomenon commonly referred to as "social media envy." Moreover, the relentless pursuit of validation through likes, shares, and comments can foster an unhealthy obsession with external validation, detracting from genuine self-esteem and well-being

 

Furthermore, social media has been implicated in the proliferation of misinformation and echo chambers, exacerbating societal polarization and eroding trust in traditional sources of information. The algorithmic curation of content on platforms like Facebook and YouTube tends to reinforce users' existing beliefs and preferences, creating echo chambers where divergent viewpoints are seldom encountered. This phenomenon not only undermines informed discourse but also fuels the spread of conspiracy theories, fake news, and divisive rhetoric, posing a threat to the fabric of democratic societies

 

In conclusion, social media is a double-edged sword that has fundamentally transformed the landscape of modern society. While it has democratized communication, empowered marginalized voices, and fostered social movements, its omnipresence has also given rise to myriad challenges, including mental health issues, misinformation, and societal polarization. As we navigate the complex terrain of the digital age, it is imperative to critically examine the role of social media in shaping our collective future and strive to harness its potential for positive change while mitigating its adverse effects

 

مقاله انگلیسی ساده

از آنجایی که ما در کلینیک تخصصی رفیعی به صورت کلی زبان انگلیسی را از پایه به زبان آموزان آموزش می دهیم، در این بخش یک مقاله برای سطح مبتدی نیز آماده کرده ایم؛ 

My Favorite Season

My favorite season is summer. I love summer because it's a time when everything feels bright and alive. The warm sunshine makes me feel happy and energized

 

During summer, I get to spend a lot of time outdoors. I enjoy going to the beach with my family and friends. We build sandcastles, swim in the ocean, and play beach volleyball. The sound of the waves crashing against the shore is so soothing

 

I also love summer because of all the delicious fruits that are in season. Juicy watermelons, sweet strawberries, and refreshing ice cream are some of my favorite treats during this time of year

 

Another thing I like about summer is that I don't have to worry about school. It's a time for relaxation and fun. I can stay up late watching movies, reading books, or stargazing

 

One of the best parts of summer is going on vacation. Whether it's a road trip to visit relatives or a trip to a new destination, I always look forward to exploring new places and making memories with my loved ones

 

In conclusion, summer is my favorite season because of the warm weather, outdoor activities, delicious fruits, and the opportunity to relax and have fun. It's a time of year that brings me joy and happiness

 

کلینیک تخصصی رفیعی همراه شما 

در صورتی که قصد دارید بخش های گرامری و نگارش پیشرفته را با ما همراه باشید، پیشنهاد می کنیم در دوره جامع زبان انگلیسی کلینیک تخصصی رفیعی همراه ما بوده و به درستی تمامی مفاهیم را پیش ببرید. 

 

مطالب مرتبط:

مقاله ISI چیست؟

 


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic