لوگو انگلیش کلینیک
جملات و اصطلاحات آفرین و تحسین در زبان انگلیسی

جملات و اصطلاحات آفرین و تحسین در زبان انگلیسی

1/09/13 13 دقیقه برای مطالعه 503

ارائه بازخورد مثبت یکی از راه هایی است که کمک می کند زبان آموزان برای یادگیری زبان انگلیسی انگیزه کافی داشته باشند. با این وجود برخی از خانواده ها و حتی مدرسین روش درست تحسین و زبان آموزان را بلد نبوده و نمی دانند از چه روشی برای مشتاق کردن زبان آموزان خود بهره بگیرند. از این رو ما امروز بر آن شدیم به منظور اینکه دامنه لغات شما عزیزان را بالا ببریم قصد داریم 85 روش گفتن آفرین در زبان انگلیسی را به شما آموزش دهیم. 

ترجمه 

"عالی بودید!"

"Nice work!"

"کارتون تو اون پروژه عالی بود "

"Excellent job on that project."

"ممنون که کمک کردید."

"Thanks for helping out."

"وای، چه کار چشمگیری"

"Wow, that's impressive work."

"تبریک بخاطر کار خوبی که انجام دادی"

"Congratulations on a job well done."

"عجب کاری!"

"Outstanding work!"

"شما سریع یاد می گیرید."

"You are a fast learner."

"شما در کاری که انجام می دهید خیلی خوب هستید."

"You're so good at what you do."

"نمیدونم بدون تو چیکار میکردیم."

"I don't know what we would do without you."

"من به تلاش شما افتخار می کنم."

"I'm so proud of your effort."

"شما واقعاً اینجا تفاوت ایجاد می کنید."

"You truly make a difference here."

"کار شما باورنکردنی است."

"Your work is incredible."

"کار شما تاثیری ماندگار بر مشتریان ما خواهد گذاشت."

"Your work is going to leave a lasting impression on our clients."

" عالیه. آیا می توانم کار شما را با مدیران ارشد ما به اشتراک بگذارم؟"

"This is great. Can I share your work with our top executives?"

"پیشرفت شما واقعا الهام بخش است."

"Your progress is truly inspiring."

"من واقعا اینو دوست دارم."

"I really like this."

"چطور این کار را به این سرعت انجام دادی؟"

"How did you do this so fast?"

"فکر خوبیه. من اینطور به آن فکر نمی کردم!"

"Good idea. I wouldn't have thought of it that way!"

"شما باید این را به مدیر ما نشان دهید."

"You need to show our manager this."

"شما واقعاً به عنوان یک حرفه ای رشد کرده اید."

"You have really grown as a professional."

"فوق العاده است!"

"Terrific job!"

" این کار خوبیه."

"Now this is good work."

" می تونم این را به مواد آموزشی خود اضافه کنم؟"

"Can I add this to our training materials?"

" حاضرید این را به تیم ما ارائه دهید؟"

"Are you willing to present this to our team?"

"تو این کار را درست انجام می دهی."

"You're doing this right."

"خیلی ممنونم که تو را در تیمم دارم."

"I'm so thankful to have you on my team."

"شما آدم فوق العاده ای هستید که می توانید هر روز با او کار کنید."

"You are such a wonderful person to work with every day."

"من واقعاً از تماشای کار شما لذت بردم."

"I really enjoyed looking through your work."

"من هیجان زده هستم که ببینم در آینده چه خواهید کرد."

"I'm excited to see what you will do next."

"مشارکت شما مورد توجه قرار می گیرد."

"Your contributions are noticed."

"با اینکه با کار شگفت انگیزتان به من الهام دادید متشکرم."

"Thank you for inspiring me with your amazing work."

"خوشحالم که شما را همکارم صدا می کنم."

"I'm grateful to call you my colleague."

"شما برای تیم ما ضروری هستید."

"You are essential to our team."

"چطور به این فکر کردی؟ باور نکردنیه!"

"How did you think of this? Incredible!"

"من دوست دارم در مورد روند فکری شما در این مورد بیشتر بیاموزم."

"I would love to learn more about your thought process on this."

"این ثابت می کند که شما برای کارهای بیشتر آماده هستید."

"This proves you are ready for more here."

تلاش شما باعث افتخار منه.

"Your effort makes me proud."

"من می دانستم که شما آن را در خود دارید."

"I knew you had it in you."

"ببین، من می دانستم که تو می توانی این کار را انجام بدی!"

"See, I knew you could do it!"

"من حتی یک لحظه به تو شک نکردم."

"I never doubted you for a moment."

"سطح تخصص شما قابل توجه است."

"Your level of expertise is impressive."

"وای تو خیلی ماهری!"

"Wow, you are so skilled!"

"به آن مهارت ها نگاه کنید!"

"Look at those skills!"

"این به طرز دیوانه کننده ای خوب است."

"This is insanely good."

"می تونم بگم تمرین شما ارزشش را داشت."

"I can tell your practice was well worth it."

"شما به سمت چیزهای بزرگ خواهید رفت."

"You're going to go onto to great things."

"چه موفقیت شگفت انگیزی!"

"What an amazing success!"

این خیلی فوق العاده به نظر می رسد

"This is what excellence looks like."

"می توانم بگویم که این برای شما بسیار مهم است."

"I can tell this means a lot to you."

"عجب کاری."

"Beautiful work."

" امروز عالی بودی."

"You were awesome today."

"این چیزی است که من دوست دارم ببینم."

"This is what I like to see."

"اگر این کار را هر بار انجام دهید، ما به اهداف خود خواهیم رسید."

"If you do this every time, we are going to meet our goals."

"شما لایق افزایش حقوق هستید!"

"You deserve a raise!"

"تلاش اضافی شما مرا بسیار خوشحال می کند."

"Your extra effort makes me so happy."

"لذت بخش است."

"This is delightful."

واضح است که به جزئیات توجه می کنید.

"It's clear that you pay attention to detail."

"کار شما برای من مهم است."

"Your work matters to me."

"بیا ایده تو را پیش ببریم."

"Let's go with your idea."

"عجب نظری. بیشتر به من بگویید!"

"Interesting insight. Tell me more!"

اخلاق کاری شما قابل تحسین است.

"Your work ethic is admirable."

کارمندهای جدید ما شما را به عنوان یک الگو می‌بینند.

"Our new hires see you as a role model."

"امیدوارم روزی مثل تو خوب باشم."

"I hope to be as good as you one day."

"شما با این چالش مانند یک حرفه ای واقعی برخورد کردید."

"You handled that challenge like a true professional."

"دیدگاه شما برای این پروژه ضروری است."

"Your perspective is essential to this project."

"شما همیشه بهترین نتایج را ارائه می دهید."

"You always deliver the best results."

"این کاردستی واقعی است."

"This is true craftsmanship."

"خارق العاده!"

"Fantastic!"

"شما در حوزه کاری ما تفاوت واقعی ایجاد می کنید."

"You're making a real difference in our field."

استانداردهای شما تیم ما را بهتر می کند.

"Your standards make our team better."

"من از این مسئله به عنوان نمونه ای از یک پروژه عالی استفاده می کنم."

"I'm using this as an example of a great project."

شما می توانید یک روز این شرکت را رهبری کنید.

"You could lead this company one day."

"کار شما بسیار متفکرانه و به خوبی انجام شده است."

"Your work is so thoughtful and well done."

"این ممکن است زیاد بوده باشد، اما شما واقعاً بهترین استفاده را از آن کردید."

"This may have been a lot, but you truly made the best of it."

"می توانم ببینم که شما به کار خود علاقه دارید."

"I can see you are passionate about your work."

"من به اخلاق کاری شما حسادت می کنم."

"I envy your work ethic."

"به همین دلیل است که من عاشق کار با شما هستم."

"This is why I love working with you."

"شما یک متفکر هستید."

"You're such a forward thinker."

"این بسیار نوآورانه است!"

"This is so innovative!"

"فکر هوشمندانه کردید، خوشحالم که از شما کمک خواستم."

"Smart thinking. I'm glad I asked for your help."

"شما همیشه بهترین ورودی را دارید."

"You always have the best input."

نظرات شما خیلی به تیم ما کمک می کند.

"Your opinions help our team so much."

"این باری مشتریان ما بسیار عالی خواهد  بود."

"This is going to 'wow' our clients."

"من هرگز این را فراموش نمی کنم."

"I'm never going to forget this."

"شما در این کار بهتر می شوید."

"You just keep getting better at this."

 

مطالب بیشتر

توصیف ظاهر و شخصیت افراد در انگلیسی

صفات هایی برای توصیف مردان در زبان انگلیسی


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic