لوگو انگلیش کلینیک
متن آهنگ If You Wanna از Alexandra Pride و Alexey Lisin

متن آهنگ If You Wanna از Alexandra Pride و Alexey Lisin

1/09/13 13 دقیقه برای مطالعه 5881

آهنگ If you wanna یکی از محبوب ترین آهنگ هایی که در سال 2020 برای علاقه مندان منتشر شد. این آهنگ که توسط دو جوان روسی به نام های الکساندر پراید و Alexey Lisin تهیه گردید در بسیاری از کشورها به چارت ده آهنگ برتر نیز رسید.  

 

It's you

تو  هستی

It's only you

تنها تو هستی

Every second of my life

هر ثانیه از زندگی من 

I was dreaming about you

من رویای تو را می دیدم 

At the sounds of the violin

با صدای زیبای ویولن 

If you want I will fly fly fly

اگر بخواهی من پرواز خواهم کرد

Like a swallow to the burning hell and it's so fine

به سان پرستویی که از آتش جهنم می سوزد و حالش خوب است

Like the wind in mid July

به سان بادی در اواسط تیر ماه 

Open your embrace and I will fly

آغوشت را باز کن تا من پرواز کنم 

If you wanna go, then tell me why

اگر می خواهی بروی پس به من دلیل این کارت را بگو

I'll be breathing you and only you until I die

تا لحظه مرگم تمامی نفس هایم تو خواهی بود

You're the only one for whom I try

تو تنها کسی هستی که از برایش تلاش خواهم کرد

Listen to you dub forgetting how to fly

آنگاه که به تو گوش میسپارم پرواز را فراموش می کنم 

If you suffer I will die for you

اگر برنجی از برای تو میمرم 

I always have a bad desire for you

من همیشه به تو میل بدی داشتم (استعاره از خواست شدید شاعر) 

Love me like nobody else will do

مرا آنگونه که دیگری دوست نخواهد داشت دوست بدار

And I want, I'll be forever dope from you

من می خواهم تا ابد مست از وجود تو باشم 

If you suffer I will die for you (die for you)

اگر برنجی از برای تو میمرم 

I always have a bad desire for you (desire for you)

من همیشه به تو میل بدی داشتم (استعاره از خواست شدید شاعر) 

Love me like nobody else will do

مرا آنگونه که دیگری دوست نخواهد داشت دوست بدار

And I want, I'll be forever dope from you

من می خواهم تا ابد مست از وجود تو باشم 

I sing just like the violin (violin)

من به سان ویولن می خوانم

Raising its sound

صدایش را در می آورم

I sing just like the violin (violin)

من به سان ویولن می خوانم

Raising its sound

صدایش را در می آورم

I listen to your dub and I want more

به صبحت های تو گوش می دهم و دوست دارم بیشتر گوش کنم 

The violin now stands for the guitar chord

دیگر ویولن به جای گیتار نواخته می شود

The sound is rising, it starts to cry

صدایش بیشتر می شود و ویولن آغاز به گریه می کند

Driving to the place where no path lies

به مسیری ماشین را می رانم که هیچ مسیری در آن دیده نمی شود

The wind is taking me to the sun

باد مرا به سمت خورشید می برد

I'll never stop and never run

دیگر نه خواهم ایستاد و نه خواهم دوید

Watching how the time goes by

تنها به تماشای گذر زمان می ایستم

If you want I will fly fly fly

اگر بخواهی من پرواز خواهم کرد

If you suffer I will die for you (die for you)

اگر برنجی از برای تو میمرم 

I always have a bad desire for you (desire for you)

من همیشه به تو میل بدی داشتم (استعاره از خواست شدید شاعر) 

Love me like nobody else will do

مرا آنگونه که دیگری دوست نخواهد داشت دوست بدار

And I want, I'll be forever dope from you

من می خواهم تا ابد مست از وجود تو باشم 

If you suffer I will die for you (die for you)

اگر برنجی از برای تو میمرم 

I always have a bad desire for you (desire for you)

من همیشه به تو میل بدی داشتم (استعاره از خواست شدید شاعر) 

Love me like nobody else will do

مرا آنگونه که دیگری دوست نخواهد داشت دوست بدار

And I want, I'll be forever dope from you

من می خواهم تا ابد مست از وجود تو باشم 

I sing just like the violin (violin)

من به سان ویولن می خوانم

Raising its sound

صدایش را در می آورم

I sing just like the violin (violin)

من به سان ویولن می خوانم

Raising its sound

صدایش را در می آورم

 

دانلود آهنگ If You Wanna از Alexandra Pride و Alexey Lisin

 

stands for

این اصطلاح در اصل به معنی مخفف بودن یک چیز است ولی در اینجا شاعر تلاش کرده است بیان کند که ویولن جایگاه گیتار را در موسیقی گرفته است .

 


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic