لوگو انگلیش کلینیک
تبریک سال نو به انگلیسی با ترجمه فارسی

تبریک سال نو به انگلیسی با ترجمه فارسی

03/02/29 13 دقیقه برای مطالعه 19055

تبریک سال نو به انگلیسی با ترجمه فارسی

تبریک سال نو یکی از سنن قدیمی ایرانی هست که امروزه با گسترش تلفنهای همراه و شبکه‌های اجتماعی، رنگ و بوی جدیدی به خود گرفته و افراد تلاش می کنند با استفاده از تکنولوژی مدرن، این عید را به یکدیگر تبریک بگویند.  در طی چند وقت اخیر و با افزایش زبان آموزان انگلیسی، آنها تلاش می‌کنند از ساختار ها و جملات زیبای انگلیسی برای تبریک سال نو استفاده کنند که همین مسئله سبب می‌شود ما در کلینیک تخصصی رفیعی و در راستای آموزش جامع زبان انگلیسی جملات کاربردی را در این راستا به شما آموزش داده و کمک کنیم دید بهتری به نسبت به تبریک سال نو و نوروز داشته باشید.

 

متن کوتاه تبریک عید به انگلیسی

اگر شما نیز از آن دسته افرادی هستید که علاقه دارید در شبکه های اجتماعی سال نو را به زبان انگلیسی تبریک  بگویید، ما در کلینیک تخصصی رفیعی متن را انتخاب کرده ایم که می توانید از آن برای تبریک سال نو استفاده کنید

As the clock strikes midnight and we bid farewell to the old year, let us welcome the new year with open arms and hopeful hearts. May it bring you abundant blessings, exciting opportunities, and moments of pure happiness. Wishing you a fantastic New Year filled with joy, success, and cherished memories. Happy New Year!

در حالی که ساعت به نیمه شب می رسد و ما با سال قدیم خداحافظی می کنیم، بیایید با آغوش باز و دل های امیدوار به استقبال سال جدید برویم. باشد که برکات فراوان، فرصت های هیجان انگیز و لحظات شادی ناب را برای شما به ارمغان آورد. با آرزوی سالی پر از شادی، موفقیت و خاطرات گرامی. سال نو مبارک!

 

تبریک سال نو میلادی به انگلیسی

جملات کوتاه، همیشه یکی از بهترین روش ها برای تبریک سال نو می باشد که ما در این بخش قصد داریم برخی از بهترین جملات کوتاه را برای شما آماده کرده و کمک کنیم بهترین تبریک را به دوستان خود بگویید:

Wishing you a Happy New Year with the hope that you will have many blessings in the year to come.

سال نو را به شما تبریک می گویم با این امید که در سال پیش رو برکت و برکت فراوان داشته باشید.

 

Out with the old, in with the new: may you be happy the whole year through. Happy New Year!

بیرون با قدیمی، با جدید: باشد که در تمام سال شاد باشید. سال نو مبارک!

 

Counting my blessings and wishing you more. I hope you enjoy the New Year in store.

نعمت هایم را می شمارم و برایت آرزوی بیشتر می کنم. امیدوارم از سال نو در فروشگاه لذت ببرید.

 

I resolve to stop wasting my resolutions on myself and use them to repay you for the warmth you’ve shown me. Happy New Year!

تصمیم دارم تصمیماتم را برای خودم هدر ندهم و از آنها برای جبران گرمایی که به من نشان دادی استفاده کنم. سال نو مبارک!

 

Nights will be dark but days will be light, wishing your life to be always bright – Happy New Year.

شب ها تاریک خواهند بود اما روزها روشن خواهند بود، آرزو می کنم زندگی شما همیشه روشن باشد - سال نو مبارک.

 

Let us look back at the past year with the warmest of memories. Happy New Year.

بیایید با گرم ترین خاطرات به سال گذشته نگاه کنیم. سال نو مبارک.

 

Let the old year end and the New Year begin with the warmest of aspirations. Happy New Year!

بگذار سال قدیم به پایان برسد و سال نو با گرم ترین آرزوها آغاز شود. سال نو مبارک!

 

One more year loaded with sweet recollections and cheerful times has passed. You have made my year exceptionally uncommon, and I wish this continues forever. With you around, each minute is a unique event for me. I wish you to have a year as incredible as you are.

یک سال دیگر پر از خاطرات شیرین و روزهای شاد گذشت. شما سال من را به طور استثنایی غیرمعمول کردید، و آرزو می کنم این برای همیشه ادامه یابد. با تو بودن، هر دقیقه یک اتفاق منحصر به فرد برای من است. آرزوی من برای شما این است که سالی به همان اندازه که هستید باورنکردنی داشته باشید.

 

On this New Year, may you change your direction and not dates, change your commitments and not the calendar, change your attitude and not the actions, and bring about a change in your faith, your force, and your focus and not the fruit. May you live up to the promises you have made and may you create for you and your loved ones the happiest New Year ever.

در این سال نو، باشد که مسیر خود را تغییر دهید و تاریخ را تغییر ندهید، تعهدات خود را تغییر دهید و تقویم را تغییر ندهید، نگرش خود را تغییر دهید نه اعمال، و تغییری در ایمان، نیرو و تمرکز خود ایجاد کنید و نه نتیجه. باشد که به وعده هایی که داده اید عمل کنید و شادترین سال نو را برای خود و عزیزانتان رقم بزنید.

 

May this year bring new happiness, new goals, new achievements, and a lot of new inspirations on your life. Wishing you a year fully loaded with happiness.

باشد که امسال شادی جدید، اهداف ، دستاوردها و الهامات جدید زیادی در زندگی شما به ارمغان بیاورد. با آرزوی سالی سرشار از شادی

 

Wishing every day of the new year to be filled with success, happiness, and prosperity for you. Happy New Year.

با آرزوی سالی سرشار از موفقیت، شادی و بهروزی برای شما. سال نو مبارک.

 

May the new year bring you warmth, love, and light to guide your path to a positive destination

باشد که سال جدید برای شما گرما، عشق و نور به ارمغان بیاورد تا مسیر شما را به مقصدی مثبت هدایت کند

Here’s wishing you all the joy of the season. Have a Happy New Year!

در اینجا برای شما آرزوی شادی این فصل را دارم. سال خوبی داشته باشید!

 

متن ساده انگلیسی درباره نوروز با ترجمه

زمانی که در فرایند یادگیری زبان انگلیسی هستید، ممکن است اساتید از شما بخواهند در مورد نوروز متن نوشته و آن را توضیح دهید، از این رو ما در این بخش برای شما متنی را آماده کرده ایم تا بتوانید از آن برای خود استفاده کنید.

 

Nowruz is a special holiday celebrated by many people around the world. It marks the beginning of the new year and the arrival of
spring. The word "Nowruz" means "new day" in Persian.


نوروز از تعطیلات خاص است که توسط بسیاری از مردم در سراسر جهان جشن گرفته می شود. آغاز سال نو و فرا رسیدن بهار است. واژه نوروز در فارسی به معنای روز نو است.


During Nowruz, people gather with their families and friends to celebrate. They engage in various traditions and customs that have been passed down through generations. One of the most important customs is setting up a table called "Haft Seen." This table is decorated with seven items that start with the Persian letter "S," symbolizing different aspects of life such as rebirth, health, and prosperity.


در ایام نوروز مردم به همراه خانواده و دوستان خود گرد هم می آیند تا جشن بگیرند. آنها درگیر سنت ها و آداب و رسوم مختلفی هستند که در طول نسل ها منتقل شده است. یکی از مهم ترین رسوم، چیدن سفره ای به نام «هفت سین» است. این میز با هفت آیتم تزئین شده است که با حرف فارسی «س» شروع می‌شود و نماد جنبه‌های مختلف زندگی مانند تولد دوباره، سلامتی و شکوفایی است.

Another important part of Nowruz is visiting loved ones and giving and receiving gifts. People often wear new clothes and exchange presents as a way of spreading joy and happiness. It is also common to clean the house thoroughly before Nowruz to symbolize a fresh start and get rid of any negative energy.


یکی دیگر از بخش های مهم نوروز، دیدار با عزیزان و هدیه دادن و هدیه گرفتن است. مردم اغلب لباس های نو می پوشند و هدایایی را به عنوان راهی برای پخش شادی و شادی رد و بدل می کنند. همچنین معمول است که قبل از عید نوروز، خانه را به طور کامل تمیز کنید تا نماد شروعی تازه و خلاص شدن از شر هر گونه انرژی منفی باشد.


سال نو مبارک عشقم به انگلیسی

  1.  Happy New Year, my love! May this year be filled with endless love and happiness for both of us.

سال نو مبارک، عشق من! باشد که امسال برای هر دوی ما پر از عشق و شادی بی پایان باشد.

 

  1. As we step into the New Year, I want you to know that you are the most precious gift in my life. Happy New Year, my love!

در حالی که وارد سال نو می شویم، می خواهم بدانی که تو با ارزش ترین هدیه زندگی من هستی. سال نو مبارک، عشق من!

 

  1.  Wishing a joyful and prosperous New Year to the love of my life. Thank you for making every moment magical and for being by my side always.

با آرزوی سالی پر از شادی و موفقیت برای عشق زندگیم. ممنون که هر لحظه رو جادویی کردی و همیشه کنارم بودی.

 

  1. Cheers to another year of love, laughter, and unforgettable moments together. Happy New Year, my dearest love!

به سلامتی برای یک سال دیگر از عشق، خنده، و لحظات فراموش نشدنی با هم. سال نو مبارک عزیزترین عشق من!

 

  1. You are my sunshine, my rock, and my everything. Wishing you a New Year filled with love, laughter, and cherished memories Happy New Year, my love!

تو آفتاب، صخره و همه چیز من هستی. با آرزوی سالی پر از عشق، خنده و خاطرات گرامی. سال نو مبارک، عشق من!

 

  1.  Here's to a New Year filled with adventures, new beginnings, and a love that grows stronger every day. Happy New Year, my sweetheart!

سال نوی پر از ماجراها، شروع جدید و عشقی است که هر روز قوی‌تر می‌شود. سال نو مبارک، عزیزم!

 

  1. May this New Year bring us even closer, deepen our bond, and create beautiful memories to cherish forever. Happy New Year, my love!

باشد که این سال جدید ما را حتی بیشتر به هم نزدیکتر کند، پیوندمان را عمیق تر کند و خاطرات زیبایی را برای همیشه بسازد. سال نو مبارک، عشق من!

 

  1.  I am grateful for every moment spent with you in the past year, and I look forward to creating more beautiful memories together in the coming year. Happy New Year, my love!

من برای هر لحظه ای که در سال گذشته با تو سپری کردم، سپاسگزارم و مشتاقانه منتظر خلق خاطرات زیباتر در کنار هم در سال آینده هستم. سال نو مبارک، عشق من!

 

  1.  You are the reason behind my smiles, my strength, and my happiness. Wishing you a New Year filled with all the love and joy you deserve. Happy New Year, my darling!

تو دلیل پشت لبخند، قدرت و شادی من هستی. با آرزوی سالی پر از عشق و شادی که سزاوار آن هستی. سال نو مبارک عزیزم!

 

  1. Here's to another year of being madly in love with you. Happy New Year, my love. Let's make it the best one yet!

یک سال دیگر دیوانه وار عاشق تو هستم. سال نو مبارک عشق من بیا آن را هنوز هم بهترین کنیم!

 

 

بیشتر بخوانید:

تبریک روز پدر به انگلیسی با ترجمه فارسی

تبریک روز معلم به انگلیسی با ترجمه

چند روش مختلف برای تبریک روز تولد به زبان انگلیسی


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic