لوگو انگلیش کلینیک
نمونه ایمیل انگلیسی به استاد

نمونه ایمیل انگلیسی به استاد

03/02/30 13 دقیقه برای مطالعه 300

زمانی که قصد داشتم برای کشور آمریکا اپلای کنم، متوجه شدم اصلی ترین دلیلی که سبب می شود بسیاری از متقاضیان توسط دانشگاه ها رد شوند، اشتباهات زیادی در نامه نگاری است. به همین دلیل از ابتدای نوشتن نامه های دانشگاه، تمامی اصول اولیه را در نظر گرفتم و سپس شروع به نوشتن کردم. در اصل، نوشتن ایمیل به زبان انگلیسی یک اصول اولیه ای دارد که باید در هنگام نوشتن آن را در نظر بگیرید که شاید همین موارد به اندازه محتوای نامه، اهمیت داشته باشند. در این مقاله قصد داریم همراه با هم این موارد را به صورت کلی مورد ارزایابی قرار دهیم؛ 

 

نحوه ایمیل زدن به استاد برای اپلای

ایمیل باید نشان دهد که شما یک فرد واجد شرایط و مناسب برای موقعیت مورد نظر در تقویم استاد هستید. محتوایی که در نامه می نویسید، باید کوتاه، واضح و مختصر و بدون تکرار جزئیات کامل رزومه شما باشد. همیشه با مطالعه پروژه های تحقیقاتی استاد و ذکر آن ها در ایمیل خود، اولین تاثیر را ایجاد کنید. نکته ای که می تواند تفاوت های زیادی را رقم بزند، بحث گرامر و علائم نگارشی است که باید آن ها را در نظر داشته باشید. ولی بحثی که در این بخش قصد داریم مورد بررسی قرار دهیم، قالب کلی ایمیل هست و سپس نگاهی به نمونه های موجود می اندازیم؛ 

 

نوشتن یک موضوع چشم گیر

در نظر داشته باشید اساتید در سطوح مختلف همیشه درگیر موارد درسی و تحقیقاتی هستند و احتمال اینکه ایمیل شما را در نظر نگیرند، بسیار زیاد است. برای جلوگیری از این مشکل، همیشه یک موضوع قوی، جذاب و حاوی اطلاعات برای ایمیل خود انتخاب کنید. موضوع شما می تواند در میان صدها ایمیلی که اساتید دریافت می کنند، سبب می شود تا آن را باز کرده و تا انتها مطالعه کنند. من همیشه به زبان آموزان پیشنهاد می کنم موضوع را خیلی شفاف و صریح بنویسند تا باعث شود آن ها در اولین نگاه جذب شوند. در ایمیلی که برای دانشگاه لس آنجلس ارسال کردم، موضوع را Prospective PhD Student نوشته بودم که در روز اول پاسخی را برای آن دریافت کردم. 

 

یک آغاز رسمی و مودبانه 

در هنگام نوشتن ایمیل تلاش کنید به صورت خیلی مودبانه و رسمی اساتید را مورد خطاب قرار دهید. به عنوان مثال دو عبارت  Dear Dr.و Dear Prof. می تواند گزینه بسیار خوبی برای شما در نظر گرفته شود ولی در نظر داشته باشید استفاده بیش از حد از این القاب می تواند حس بدی را منتقل کند از این رو بهتر است جملات را Mr. یا Ms. ادامه دهید. 

 

پاراگراف اول 

همیشه در اولین پاراگراف محل زندگی ، تحصیلات و اطلاعات کلی را به صورت خلاصه عنوان کنید. تجربه من ثابت کرده صحبت در باره موارد متمایز کننده مانند مهارت های حرفه ای و تجربیات می تواند بسیار کارساز باشد. متنی که در بسیاری از نامه های موفق مشاهده کرده ام، بحث قدردانی از اساتید بود که به آنها نشان می داد شما تمامی موارد را با دقت خوانده و سپس برای موقعیت مورد نظر اقدام کرده اید.  

 

پاراگراف دوم 

در پاراگراف دوم، می توانید در مورد تحقیقات قبلی، تجربه کاری یا سایر مهارت های مرتبط با حوزه تحقیقاتی استاد بنویسید. پس از مراجعه به وب سایت رسمی دانشگاه، می توانید از پروژه های تحقیقاتی جاری و قبلی استاد مطلع شوید. پیشنهاد دوستانه من برای شما این است در حالی که در مورد تجربیات کاری قبلی و پروژه های تحقیقاتی خود می نویسید، از هر نوع پیچیدگی اجتناب کنید.. شما باید تخصص و دستاوردهای خود را به روشی که به راحتی قابل درک باشد، فهرست کنید که به شما کمک می کند تا از رقبا متمایز شوید.

 

پاراگراف سوم

بخش مهم دیگر در پاراگراف سوم است که باید دلیل خود برای حضور در پروژه را اعلام کنید. می‌توانید حوزه‌های تحقیقاتی خاص اساتیدی را که علاقه شما را مجذوب کرده‌اند، برای درخواست در این پروژه ذکر کنید. در صورتی که قصد دارید تاثیر بیشتری داشته باشید، ارتباط مستقیمی بین کارهای قبلی خود و فعالیت های کنونی استاد پیدا کنید. من پیشنهاد می کنم از عبارت " If possible, I would love to start working on (project name) in your lab beginning this summer." برای اتمام نامه استفاده کنید. 

 

انتهای ایمیل 

در انتهای ایمیل، حتما باید اعلام کنید که فایل خود را ضمیمه کرده اید و موارد اصلی در آن بیان شده است. و همیشه نیز با یک عبارت مودبانه دیگر، نامه را ببندید. پیشنهاد من به تمامی زبان آموزان عبارت پیش رو است؛

I look forward to hearing from you

 

نمونه ایمیل به استاد برای پذیرش

به منظور اینکه بتوانید ایده بهتری از نوشتن یک ایمیل به استاد داشته باشید، در این بخش برای شما یک نمونه بسیار کاربردی را آماده کرده ایم که می توانید از آن در تمامی بخش های خود بهره بگیرید.

 Dear Professor [Last Name]

I hope this email finds you well. My name is [Your Name], and I am writing to express my keen interest in pursuing a PhD under your mentorship in the [Department/Program Name] at [University Name]

After extensively researching potential advisors and their areas of expertise, I was particularly drawn to your work in [specific research area or project]. Your innovative approach to [mention specific aspect or methodology] has greatly inspired me, and I am eager to contribute to and learn from your research team

I have recently completed my [degree program] from [University Name], where I focused my studies on [relevant subjects or areas]. During my time there, I had the opportunity to [mention any relevant experiences, such as research projects, internships, or publications]. These experiences have equipped me with the necessary skills and knowledge to contribute meaningfully to your research endeavors

I am particularly excited about the opportunity to delve deeper into [specific aspect of the professor's research] and explore potential avenues for collaboration. Additionally, I am impressed by the vibrant academic community at [University Name] and the resources available for interdisciplinary research, which align perfectly with my academic interests

Would it be possible to schedule a brief meeting or virtual chat at your earliest convenience to discuss potential PhD opportunities in your research group? I am keen to learn more about your ongoing projects and how I can contribute to them

Thank you very much for considering my application. I have attached my CV for your reference. I look forward to the possibility of working together and contributing to the exciting research being conducted at [University Name]

Warm regards

[Your Name]

[Your Contact Information]

[Attachments: CV]

 

نمونه ایمیل تشکر از استاد به انگلیسی

زمانی که از اساتید خود ایمیلی دریافت می کنید، زمان آن فرا رسیده که پاسخ آن را نوشته و از او قدردانی کنید. در این بخش، وظیفه اصلی شما پاسخ دادن به او است که نمونه ای از آن را نوشته ام؛ 

Subject: Thank You for Your Kindness

Dear [Recipient's Name]

I hope this email finds you well. I wanted to take a moment to express my sincere gratitude for your kindness and support

Your generosity in [specific action or support] has truly made a difference in [describe how it has impacted you or others]. It's heartwarming to know that I have someone like you in my corner, and I am incredibly grateful for your thoughtfulness

Please know that your kindness has not gone unnoticed, and I am deeply appreciative of everything you have done. Your encouragement and support mean the world to me, and I am inspired to pay it forward whenever I can

Once again, thank you from the bottom of my heart. Your generosity has touched me in ways I cannot fully express, and I am forever grateful for your presence in my life

Warmest regards

[Your Name]

 

نمونه یک ایمیل رسمی به استاد برای درخواست موضوع

درخواست موضوع از اساتید، یکی از اصلی ترین مواردی است که در حین کار بر روی پروژه ها باید به آن فکر کنید. به همین دلیل برای شما قصد داریم یک نامه نمونه را آماده کرده تا بتوانید از طریق آن درخواست خود را به استاد ارسال کنید. 

 

Subject: Collaboration Opportunity: Joint Article Project

Dear Professor [Last Name]

I hope this email finds you well. I am writing to express my interest in collaborating with you on an article project

After attending your recent lecture/seminar on [specific topic], I was inspired by your insights and expertise in the field. I believe that a collaborative effort between us could lead to a valuable contribution to the literature

I am particularly drawn to the idea of exploring [specific aspect or theme] further, as discussed during your presentation. I believe that our combined perspectives and expertise could result in a comprehensive and insightful analysis that would be of interest to both academia and industry

I am willing to take on any necessary responsibilities, including conducting research, drafting sections of the article, and coordinating the submission process. Additionally, I am open to discussing potential publication outlets and timelines to ensure that we meet any relevant deadlines

Please let me know if you would be interested in pursuing this collaboration. I am excited about the prospect of working together and am confident that our combined efforts would lead to a successful outcome

Thank you for considering my proposal. I look forward to your response and the possibility of collaborating on this project

Warm regards

Your Name

Your Position/Title (if applicable)

Your Contact Information

 

نمونه ایمیل رسمی انگلیسی به استاد برای وارد شدن به کلاسش

اگر قصد دارید در یکی از دوره ها و یا کلاس ها شرکت کنید، باید از او درخواست رسمی کنید. به همین دلیل برای شما یک نمونه نامه را آماده کرده ایم تا  بتوانید از آن در هر شرایطی استفاده کنید.

Subject: Request for Enrollment in [Course Name]

Dear Professor [Last Name]

I hope this email finds you well. I am writing to express my interest in enrolling in your [Course Name] for the upcoming semester

After carefully reviewing the course syllabus and learning objectives, I am confident that your course aligns well with my academic and professional goals. The topics covered, as well as the teaching methodologies employed, greatly resonate with my interests and learning style

I understand that enrollment in your course may be subject to availability and prerequisites. However, I am keen to explore the possibility of joining your class and would appreciate any guidance you can provide regarding the enrollment process

Please let me know if there are any specific steps I need to take to secure a spot in your course. Additionally, if there are any prerequisites or preparations I should undertake prior to the start of the semester, I would be grateful for your advice

Thank you for considering my request. I am eager to learn from your expertise and contribute to the vibrant academic community in your classroom

Warm regards

[Your Name] 

[Your Student ID (if applicable) ]

[Your Contact Information]

 

کلینیک تخصصی رفیعی همراه شما در آموزش زبان انگلیسی

ما در کلینیک تخصصی رفیعی بر آن هستیم که در تمامی بخش های آموزش زبان انگلیسی همراه شما بوده و کمک کنیم تجربه بسیار خوبی از همکاری با ما داشته باشید. در این مقاله تلاش کردیم در مورد یکی از مواردی که با زندگی زبان آموزان ارتباط مستقیم دارد، مطالب مفیدی را در اختیار شما قرار دهیم

 

مطالب مرتبط:

اصطلاحات انگلیسی در ایمیل با ترجمه

6 اشتباه شایع در نگارش ایمیل به زبان انگلیسی


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic