لوگو انگلیش کلینیک
اسم در زبان انگلیسی و کاربرد انواع آن در جملات

اسم در زبان انگلیسی و کاربرد انواع آن در جملات

03/04/24 13 دقیقه برای مطالعه 8119

در سرتاسر زبان انگلیسی ما با اسامی سر و کار دارید. اما انواع مختلف اسم در زبان انگلیسی به چه صورت است و چگونه از آن ها استفاده  می کنید؟  

 

اسم چیست؟

اسم لغتی است که چیزی مثلا فردی ، مکانی یا حتی ایده ای را نام گذاری می کند. در یک جمله ، اسم می تواند نقش های متعددی مانند ، فاعل ، مفعول مستقیم ، مفعول غیر مستقیم ، متمم فاعلی ((subject complement ، و متمم مفعولی (object complement) ، جمله بدل را بر عهده بگیرد.  

 

انوع مختلف اسم ها در زبان انگلیسی

اسمها بخش عظیمی از واژگان زبان انگلیسی را شامل می شوند و شامل انواع مختلفی هستند. اسامی می توانند نام فردی باشد.  

آلبرت انیشتین

Albert Einstein

آلبرت انیشتین

the president

رئیس جمهور

my mother

مادر من

a girl

یک دختر

Nouns can also name a place:

اسم ، همچنینین می تواند نام محلی باشد

Mount Vesuvius

کوه وسیویوس

Disneyland

دیسنی لند

my bedroomا

اتاق خواب من

اسم می تواند نام اشیا هم باشد ، اگر چه بعضی وقتها ، اسامی نا محسوس باشند ،مانند مفهوم ، فعالیتها ، فرایندها ، . حتی بعضی اسمها ممکن است اسامی فرضی یا خیالی باشند.

Shoe

کفش

Faucet

شیر آب

Freedom

آزادی

The Elder Wand

عصای پیر

Basketball

بسکتبال

 

اسامی خاص و عام

یک فرق مهم ایجاد شده ، این است که آیا اسم ، یک اسم خاص است یا اسم عام. یک اسم خاص، نام یک شخص ، مکان ، شی معینی است ، و همیشه با حرف بزرگ نوشته می شوند.  

?Does Joan have much homework to do this evening

آیا جان ، امشب تکالیف زیادی برای انجام دادن دارد؟

Joan is the name of a specific person

جان ، نام یک شخص معنی است.

I would like to visit Old Faithful

من دوست دارم یک آبفشان را ببینم. آب فشان ، نام مشخصی برای پدیده زمین شناسی است.  

نقطه مقابل اسم خاص ، اسم عام است ، بعضی وقتها به عنوان اسم عمومی شناخته می شود. اسن عام ، اسم عمومی موضوعی در کلاس یا گروه می باشد و با حرف بزرگ در ابتدای جمله یا موضوعی ، نوشته نمی شود.

The girl crossed the river

آن دختر ، از رودخانه عبور کرد.

در اینجا ، دختر ، اسم عام است ، ما هویت کلمه دختر را با خواندن این جمله ، یاد نمی گیریم ، اگر چه ، عملی را که او انجام داده ، می دانیم . رودخانه هم ، در این جمله ، اسم عام است.

 

انواع اسم عام

اسم عام یا عمومی ، می تواند در سه نوع فرعی نمایان شود ، اسم ذات ، اسم معنی ، اسم جمع. اسم ذات ، چیزی است که با حواس انسان ،  درک می شود ، چیزی که واقعی یا فیزیکی است.

I heard the doorbell

من زنگ درب را شنیدم.

My keyboard is sticky

کیبورد من چسبناک است.

زنگ در و کیبورد ، اشیائ واقعی هستند که می توان آنها را حس کرد.

متقابلا ، اسم معنی ، چیزی است که نمی توان آن را بوسیله حواس درک کنیم.

We can’t imagine the courage it took to do that

ما نمی توانیم جرئت لازم برای انجام آن کار را تصور کنیم.

جرئت ، یک اسم معنی است . جرئت  ، به هیچ وجه قابل دیدن ، شنیدن ، و حس کردن ، نیست ، اما می دانیم که وجود دارد.  

اسم جمع ، گروه یا جمعی از مردم یا اشیا را مشخص می کند.

That pack of lies is disgraceful

یک مشت دروغ ، شرم اور است

یک مشت دروغ ، در اینجا به عنوان اسم جمع ، به کار برده می شود. اسم جمع ، اگر  یک نهاد داشته باشد ، فعل مفرد می گیرد ، در این مورد ، فعل ، مفرد است.

A pride of lions roamed the savanna

یک گله از شیر ، در ساوانا پرسه می زنند.

گله شیر ، همچنین ، یک اسم جمع است.

 

اسم به عنوان فاعل در انگلیسی

هر جمله ای باید یک فاعل داشته باشد ، و این فاعل نیز همیشه یک اسم است. فاعل  یک جمله می تواند یک فرد ، مکان یا یک شی ء باشد که فعل جمله را عملی می کند.  

Maryam is happy

مریم خوشحال است  

مریم فاعل جمله بالا بوده و فعل اصلی جمله Is است.  

 

اسم به عنوان مفعول در زبان انگلیسی

اسامی در زبان انگلیسی می توانند به عنوان مفعول جمله نیز قرار گیرند. مفعول در یک جمله می تواند به عنوان مفعول مستقیم (اسمی که علم فاعل بر روی آن انجام  می گیرد) و مفعول غیر مستقیم (اسمی که دریافت کننده عمل مفعول مستقیم است) عمل کند.  

Give the books to her

کتاب ها را به او بدهید  

در این جمله کتاب ها به عنوان مفعول مستقیم (چیزی که به فردی داده می شود) بوده و او (Her) مفعول غیر مستقیم می باشد (کسی که کتاب ها به او داده می شود)

 

اسامی در زبان انگلیسی به صورت متمم های فاعلی و مفعولی  

یکی دیگر از انواع اسم ، فاعل های متممی هستند. در این مثال اسم به عنوان فاعل متممی عمل می کند. 

Maryam is a teacher

مریم یک معلم است.

فاعل های متممی اغلب پیرو فعل های ربطی مانند To be ، become و Seem می آیند. معلم بودن آن چیزی است که مریم است.  

استفاده ی مرتبط با اسامی نیز اغلب مفعول های متممی خوانده می شوند  

I now pronounce you husband and wife

هم اکنون شما را زن و شوهر معرفی می کنم  

زن و شوهر ، اسامی هستند که به عنوان متمم های مفعولی در جمله به کار می روند. فعل هایی که چیزی را مشخص می کنند Making , naming  و یا Creating معمولا پیرو مفعول متممی می آیند. 

 

اسامی تعریفی و اسامی به عنوان متغیرها  

اسامی تعریفی (appositive noun) ، اسامی هستند که سریعا بعد از اسم اول آماده و آن را تعریف یا مشخص می کند  

My brother, Michael, is six years old

برادر من ، مایکل ، شش سالش است.  

مایکل یک اسم تعریفی می باشد ، که فاعل جمله ، برادر من ، را بیشتر از گذشته تعریف می کند.  

گاهی اوقات نیز اسامی صفت وار نیز بکار می روند.  

He is a speed demon

او یک راننده سرعتی است.  

سرعت ، معمولا یک اسم است ، اما اینجا به عنوان صفت بکار رفته تا لغت Demon را تغییر دهد.  

 

اسم های جمع در زبان انگلیسی

اسم های جمع ، برعکس اسم جمع، به افعال جمع نیاز دارند. بسیاری از اسامی جمع انگلیسی ، با افزودن s – یا es – در فرم مفرد ، تشکیل می شوند ، اگر چه ، موارد استثنایی بسیاری وجود دارد.

cat—cats

گربه – گربه ها

These two cats are both black

این دو گربه ، سیاه هستند.

توجه کنید که فعل ، جمع است .  

tax—taxes

مالیات - مالیاتها

house—houses

خانه – خانه ها

 

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

اسامی قابل شمارش ، اسامی هستند که ممی توان آنها را شمارش کرد ، حتی اگر شمارش ، به طور فو ق العاده ای ، بالا باشند ( مانند شمارش همه مردم در جهان ) . اسامی قابل شمارش را می توان با حروف a  / an ، the ، some ، any،  a few ،   و many به کار برد.  

Here is a cat

اینجا یک گربه است.

گربه ، مفرد و مشخصا ، قابل شمارش است.

Here are a few cats

اینجا تعدادی گربه هست.

Here are some cats

اینجا ، چند گربه هست.  

اسامی غیر قابل شمارش ، اسمهایی هستند که در حالت یا کمیتی که برای شمارش ، غیر ممکن هستند ، به کار می روند " مایعات غیر قابل شمارش هستند ، چنانکه چیزهایی هستند که مانند مایعات عمل می کنند ( شن ، هوا ) . آنها همیشه به صورت مفرد استفاده می شوند و می توان با کلماتی مانند : some ، any، a little ،  و much به کار برده شوند.

An I.Q. test measures intelligence

تست IQ  ، هوش انسان را اندازه گیری می کند.

کلمه هوش ، یک اسم غیر قابل شمارش است.  

Students don’t seem to have much homework these days

به نظر نمی رسد که دانش آموزان ، این روزها تکالیف زیادی داشته باشند.

این مثال ، به یک مقداری از تکالیف غیر قابل مشخص و معین ، بر می گردد ، پس تکلیف ، یک اسم غیر قابل شمارش است.  

 

اسامی ملکی در زبان انگلیسی  

اسامی ملکی ، اسامی هستند که دارای چیزهایی هستند ، مانند : آنها چیزهایی دارند.شما می توانید یک اسم ملکی را با آپوستروف ، معین کنید ، بیشتر اسمها ، مالکیت را با یک آپوستروف و حرف s ، نان می دهند .

The cat’s toy was missing

اسباب بازی گربه ، گم شده است.

گربه ، مالک اسباب بازی است و ما این را با استفاده از s ’ – مالکیت در آخر کلمه گربه به کار بریم.

وقتی ، یک اسم مفرد ، به حروف s و z ختم شود ، به همان شکل ، استفاده می شود.

به هر حال ، این سبک کار است و در بعضی  از سبک ها  ، s اضافی را حذف می کنیم.

I have been invited to the boss’s house for dinner

من به خانه رئیسم ، برای صرف شام دعوت شده ام.

Mrs. Susan’s coat is still hanging on the back of her chair

کت خانم سوزان ، هنوز پشت صندلی او آویزان است.

در اسامی جمع که به کلمه s ختم شده اند ، برای تشکیل مالکیت ، فقط آپوستروف  به کار بردیم.

My nieces’ prom dresses were exquisite

لباسهای مهمانی خواهر زاده های من ، گران قیمت بودند.

 

کلامی با زبان آموزان  

به عنوان یک زبان آموز به یاد داشته باشید اسامی می توانند پایه گزار صفت ها ، افعال و حتی قیدها باشند. وظیفه ی شما به عنوان یک زبان آموزش آموزش کاربرد و ساختار اسامی در ساختارهای ساده و پیچیده ی زبان انگلیسی می باشد در این راستا دوره های آموزش گرامر باید تمرکز ویژه ای را بر روی این ساختار داشته باشند.  

 

بیشتر بخوانید:

جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی | آموزش کامل

 


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic