لوگو انگلیش کلینیک
کاربرد جملات مجهول (Passive) در زبان انگلیسی و تفاوت آن با جملات معلوم

کاربرد جملات مجهول (Passive) در زبان انگلیسی و تفاوت آن با جملات معلوم

03/04/24 13 دقیقه برای مطالعه 9740

در زبان انگلیسی اگر بخواهیم نشان دهیم اهمیت موضوعی بر روی فردی است که کاری را تجربه کرده  و انجام دهنده ی فعل از اهمیت کمتری برخوردار است ، از جملات مجهول استفاده می کنیم . به عبارت دیگر ، مهمترین چیز یا شخص ، موضوع جمله است . استفاده از حالات مجهول در زبان انگلیسی از نظر بسیاری از اساتید ، یک امر اشتباه ، نادرست و یا حتی بد تلقی می شود.  

 

جملات مجهول چه افعالی هستند؟

به صورت کلی حالات معلوم ،  نگارش شما را قوی تر ، مستقیم تر و همانطور که از اسم آن معلوم است ، مشخص تر می کند. فاعل یا نهاد ، فرد یا امری است که عملی را انجام می دهد یا به صورت کلی تر ، دلیل اتفاق افتادن عملی می باشد. اما در جملات مجهول عمل انجام کار توسط یک عامل نا مشخص صورت می گیرد.  

اما حالات و جملات مجهول اشتباه نیستند. در واقع ، در مواقعی بسیار کارآمد نیز هستند. در مورد نحوه ی صحیح جمله سازی معلوم و مجهول می توانید در دوره ی گرامر موجود در سایت ثبت نام کنید.  

 

تفاوت بین جملات معلوم و مجهول  

در حالیکه در زبان انگلیسی برای جمله ، چندین لغت مختلف داریم ولی هنگامی که به بررسی جملات معلوم و مجهول می پردازیم ، دو لغت tense (زمان جمله) و (حالات)voice  از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. در حالیکه tense تنها بر روی زمان انجام فعل تمرکز دارد ، حالت فعل Voice توضیح می دهد که آیا فاعل جمله ، عمل فعل را انجام می دهد یا خیر. در اینجا برای شما ساختار اصلی حالت معلوم را بیان می کنیم:  

 

فاعل + فعل (انجام شده توسط فاعل) + مفعول اختیاری

[subject]+[verb (performed by the subject)]+[optional object]

Steve kicked the ball

استیو توپ را شوت کرد.  

در ساختار و حالات مجهول، فاعل جمله ، عمل انجام شده فعل را دریافت می کند. بنابراین ، توپ در جمله بالا که عملی بر روی آن انجام می شود در حالت مجهول فاعل می شود. که فرمول آن بدین صورت می باشد؛  

 

[subject]+[some form of the verb to be]+[past participle of a transitive verb]+[optional prepositional phrase]

فاعل+ یکی از حالات فعل Be+ قسمت سوم فعل (P.P) + عبارت حرف اضافی اختیاری

The ball was kicked by Steve

توپ توسط استیو شوت شد  

در جمله بالا By Steve یک عبارت حرف اضافی است که به ما می گوید چه کسی عمل انجام فعل را انجام داده است . با اینکه در جمله بالا Steve عمل شوت زدن را انجام می دهد ، اما از نظر گرامری او دیگر فاعل جمله نیست. در ساختار جملات مجهول ، نویسنده حتی قادر است او را از جمله خارج کند.

The ball was kicked

توپ شوت شد

 

کاربرد جملات مجهول در زبان انگلیسی

اگر در حال نوشتن مطلبی هستید که از فاعل قطعی  ، کسی که عمل فعل را انجام می دهد ، استفاده می کنید ، بهتر است از حالت معلوم بهره بگیرید. اگر در بازنگری ویراست فایل خود متوجه شدید از ساختار was , were , is همراه با قسمت سوم فعل (past participle)  زیاد استفاده کردید ، بهتر است حالات افعال خود را از مجهول به معلوم تغییر دهید.  

با این حال شرایطی وجود دارد که استفاده از حالات مجهول در ارائه ی یک ایده مخصوصا اگر موضوع آن یک امر رسمی، حرفه ای و یا حقوقی باشد ، بهتر و کارآمدتر است. در اینجا سه کاربرد رایج حالات مجهول را برای شما بیان می کنیم ؛  

 

1- گزارش جرایم یا اتفاقاتی که مجرم آن ناشناخته است

My car was stolen yesterday

دیروز ماشین من دزدیده شد  

اگر شما می دانستید چه کسی ماشین رو دزدیده است ، بهره گیری از حالت معلوم اصلا مسئله بزرگی نبود. ولی حالت معلوم بر روی انجام عمل دزدی تاکید دارد و نه فردی که آن را انجام داده است.  

 

2- متون علمی  

The rat was placed into a T-shaped maze

موش داخل یک هزارتوی مدل T  قرار گرفت.  

چه کسی موش را داخل هزار تو قرار داده است؟ قطعا دانشمندان . اما این مسیله از اهمیت کمتری نسبت به آزمایشی که صورت گرفته برخوردار است. بنابراین حالت معلوم بسیار کارآمد است.  

 

3- هنگامی که شما می خواهید انجام عمل کاری را بگویید که انجام دهنده ی آن بی ربط یا گمراه کننده است:  

The president was sworn in on a cold January morning

رئیس جمهور در یک صبح سرد ژانویه سوگند یاد کرد.

چه کسی به یاد دارد که رئیس جمهور سوگند ریاست جمهوری خود را برای چه کسی یاد کرده است؟ اصلی ترین مسئله عملی بوده که انجام شده است. تمام مثال های بالا نشان می دهد که حالت یا انجام فعل مهم بوده و انجام دهنده آن از اهمیت کمتری برخوردار است یا اصلا مهم نیست. این بدان معنا است که انجام دهنده ی فعل می تواند در یک عبارت حرف اضافی (فاعل حذف شده +  By ) در جمله قرار گرفته و یا حتی کامل حذف شود.

  

روش های خلاقانه در استفاده از حالت مجهول در رایتینگ  

مثال های بالا ، استفاده های رسمی از حالات مجهول را برای ما نشان می دهد ، اما برخی از نویسنده ها بنا به دلایل دیگری از این تغییر تاکید استفاده می کنند تا منظور خود را به مخاطب برسانند. در اینجا برای شما شرایطی را می گوییم که بر اساس آن استفاده از حالات مجهول نگارش شما را بسیار زیبا و خلاقانه می کند.

 

1) به منظور اجتناب از سرزنش شدن

شرایطی وجود دارد که براساس آن شما می خواهید از اشتباه صورت گرفته شانه خالی کرده و انجام دهنده ی آن را مخفی کنید. یکی از رایج ترین این مثال ها در سیاست است؛  

“Mistakes were made”  

اشتباهی صورت گرفته است.  

چه کسی این اشتباه را انجام داده است؟ آیا کسی مسئولیت انجام آن را بر عهده می گیرد؟ در اینجا راه حل چیست؟ بسیاری از سیاست مداران حرفه ای این ساختار را "طفره رفتن" “past exonerative” خوانده اند ، زیرا فرد قبول می کند که خطایی صورت گرفته ، ولی کسی را به عنوان مسئول معرفی نمی کند.  

 

2)  منظور خود را بیان نکردن

جین آستون یکی از نویسندگانی است که مهارت خاصی در شوخی کردن با شخصیت های داستان خود دارد و آن را به نحوی انجام می دهد که شما در ابتدا متوجه آن نمی شوید ، و حالات مجهول یکی از ابزار اصلی او برای انجام این کار می باشد.

  

“[He] pressed them so cordially to dine at Barton Park every day till they were better settled at home that, though his entreaties were carried to a point of perseverance beyond civility, they could not give offense.” —Jane Austen, Sense and Sensibility

در اصل جین آستون باید بدین صورت جمله ی خود را بیان می کرد

“Though Mr. Middleton carried his entreaties to a point of perseverance beyond civility, they could not give offense.”

در این شرایط جملات مجهول به شما اجازه می دهد تا منظور خود را مودبانه تر بیان کنید با اینکه خیلی هم شفاف نیست.  

 

3) مخاطب خود را مجبور کنید تا موضوع مورد نظر شما را بخواند

این دقیقا مانند مثال قسم یاد کردن رئیس جمهور است : عمل انجام شدن کار از اهمیت مهم تری برخوردار است ، تا کسی که کار را انجام می دهد.  

“That treasure lying in its bed of coral, and the corpse of the commander floating sideways on the bridge, were evoked by historians as an emblem of the city drowned in memories.” —Gabriel García Márquez, Love in the Time of Cholera

در اینجا نویسنده می تواند جمله را به این صورت بیان کند  

“Historians evoked that treasure (and so on)”  

اما در این ساختار ، دیگر تمرکز را از روی کشف گنج و جسد ها به دور کرده و بیشتر بر روی تاریخ دان ها متمرکز می شود. در حالیکه نویسنده با هوشمندی از ساختار مجهول بهره گرفته و نشان داده که تاریخ دانان از اهمیت کمتری برخوردار هستند.  

در اینجا یکی از بارزترین مثال های تاریخ زبان انگلیسی را برای شما خواهیم آورد که به خوبی نشان  می دهد در برخی از جملات ،  اهمیت افعال بسیار کمتر از فعل انجام کار است.  

“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.” —The Declaration of Independence, 1776

در مشهورترین اعلامیه ایالات متحده یعنی اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا ، به منظور مهم جلوه دادن برابری حقوق افراد ، تمرکز بر مردم است که این امر بسیار قابل درک است ،  زیرا در بیانیه ، هدف آن آزادی و برابری انسان ها است . تمرکز نیز باید بر آنها باشد.  

 

نویسنده ها از این ساختار استفاده می کنند آیا شما هم می توانید؟  

مثالهای بالا جنبه های ادبی ساختارها را بررسی می کنند ، اما فراموش نکنید که مواردی وجود دارد که جملات مجهول در زندگی روزمره ، مفید و ضروری است. در هر یک از جملات زیر ، جملات مجهول ، طبیعی و مناسب است. بازنویسی این جملات با جملات معلوم ، از زیبایی آنها کاسته و از بار معنایی آن نیز می کاهد  

Passive: Bob Dylan was injured in a motorcycle accident  

Active: A motorcycle accident injured Bob Dylan  

Passive: Elvis is rumored to be alive. Active: People rumor Elvis to be alive  

Passive: Don’t be fooled  

Active: Don’t allow anything to fool you

 

کاربرد مجهول در یک نگاه  

• جملات مجهول اشتباه گرامری نیستند ، بلکه روش بیان جمله است  

• از حالات معلوم به منظور واضح تر و طبیعی تر کردن جملات استفاده کنید

• در تمام موارد بالا ، به منظور ساختن ساختار مجهول ، باید از  قسمت سوم (P.P) فعل To be استفاده کنید .

• در بسیاری از موارد ، مخصوصا متون علمی ، حقوقی ، وقتی انجام دهنده فعل از اهمیت کمتری برخوردار است ، استفاده از  جملات مجهول ، بهترین روش بیان آن جملات است  

• در نهایت اگر قصد نوشتن یک متن خوب را دارید ، فعل مجهول بکار نبرید .

 

طریقه مجهول کردن طبق زمان جمله:

 

جملات مجهول زمان های حال و گذشته ساده: 

حالت سوم فعل + am / is/ are / was / were  + مفعول

They invite us to the party.

آنها ما را به پارتی دعوت می کنند. ( جمله معلوم)

We are invited to the party.

ما به پارتی دعوت می شویم. ( جمله مجهول)

در این جمله ، اگر بخواهیم از فاعل هم استفاده کنیم ، چنین می شود:

We are invited to the party by them.

ما توسط آنها به پارتی دعوت می شویم. 

We are not invited to the party.

ما به پارتی دعوت نمی شویم.

مثال بالا در زمان حال ساده بیان شده است.

جملات مجهول زمان گذشته ساده:

He killed one of my cats.

او یکی از گربه های مرا کشت. ( جمله معلوم)

One of my cats was killed.

یکی از گربه های من کشته شد.( جمله مجهول)

One of my cats was killed by him.

یکی از گربه های من توسط او کشته شد. ( جمله مجهول )

my cats were not killed.

گربه های من کشته نشدند.( جمله مجهول منفی)

I finished her homework yesterday.

من دیروز تکالیف او را تمام کردم. ( جمله معلوم)

Her homework was finished yesterday

تکالیف او دیروز تمام شد. ( جمله مجهول)

Her homework was not finished yesterday

تکالیف او دیروز تمام نشد. ( جمله مجهول منفی)

 

جملات مجهول زمانهای حال و گذشته استمراری

حالت سوم فعل + being + am/is/are/was/ were + مفعول

زمان حال استمراری:

The committee is considering several new proposals.

کمیته در حال بررسی چندین پیشنهاد جدید است. ( جمله معلوم)

Several new proposals are being considered.

چندین پیشنهاد جدید در حال بررسی هستند. ( فعل مجهول )

Several new proposals are being considered by the committee.

چندین پیشنهاد جدید توسط کمیته در دست بررسی هستند. ( جمله مجهول)

new proposals are not being considered.

پیشنهادات جدیدی در حال بررسی نیستند. ( جمله مجهول منفی)

جملات مجهول زمان گذشته استمراری:

He was repairing my car at this time yesterday.

من دیروز در این وقت ، مشغول تعمیر ماشینم بودم . ( جمله معلوم )

My car was being repaired at this time yesterday.

دیروز این موقع ، ماشین من در حال تعمیر بود. ( جمله مجهول)

My car was being repaired at this time yesterday by him.

دیروز این موقع ، ماشین من توسط او در حال تعمیر بود.( جمله مجهول)

My car was not being repaired at this time yesterday.

دیروز این موقع ، ماشین من در حال تعمیر نبود. ( جمله مجهول منفی)

جملات مجهول زمانهای ماضی نقلی و ماضی بعید

جملات مجهول ماضی نقلی :

حالت سوم فعل + been + have / has + مفعول

The government has submitted new bill to the Parliament.

دولت لایحه جدیدی ، تقدیم مجلس کرده است. ( جمله معلوم)

The new bill has been submitted to the Parliament.

لایحه جدید تقدیم مجلس شده است. ( جمله مجهول)

The new bill has been submitted to the Parliament by the government.

لایحه جدید توسط دولت ، تقدیم مجلس شده است.( جمله مجهول)

The new bill has not been submitted to the Parliament.

لایحه جدید تقدیم مجلس نشده است. ( جمله مجهول منفی)

جملات مجهول ماضی بعید:

حالت سوم فعل + been + had + مفعول 

He had written many books about physics. 

او کتابهای بسیاری در زمینه فیزیک نوشته بود. ( جمله معلوم)

Many books had been written about physics.

کتابهای بسیاری در زمینه فیزیک نوشته شده بود.( جمله مجهول) 

Many books had been written about physics by him.

کتابهای بسیاری در زمینه فیزیک توسط او نوشته شده بود. ( جمله مجهول)

Many books had not been written about physics.

کتابهای بسیاری در زمینه فیزیک نوشته نشده بود.( جمله مجهول منفی)

جملات مجهول زمان آینده :

حالت سوم فعل + be + will  + مفعول

I will study an English book tomorrow.

من فردا یک کتاب انگلیسی مطالعه خواهم کرد. ( جمله معلوم)

An English book will be studied tomorrow.

فردا یک کتاب انگلیسی خوانده خواهد شد.( جمله مجهول)

An English book will be studied tomorrow by me.

فردا یک کتاب انگلیسی توسط من خوانده خواهد شد. ( جمله مجهول)

An English book will not be studied tomorrow.

فردا کتابی خوانده نخواهد شد. ( جمله مجهول منفی)

جملات مجهول زمان آینده استمراری :

حالت سوم فعل + being + be + will + مفعول

My brother will be washing my car at this time tomorrow.

فردا این موقع برادرم مشغول شستن ماشین من خواهد بود.( جمله معلوم) 

My car will be being washed at this time tomorrow.

ماشین من فردا این موقع شسته خواهد شد.( جمله مجهول)

My car will be being washed tomorrow by my brother.

ماشین من فردا این موقع توسط برادرم شسته خواهد شد.( جمله مجهول)

My car will not be being washed tomorrow by my brother.

ماشین من فردا این موقع ، شسته نخواهد شد.( جمله مجهول منفی)

جملات مجهول زمان آینده کامل :

حالت سوم فعل + will have been + مفعول

NASA will have discovered new planets by the year 2050.

ناسا تا سال 2050 سیاره های جدیدی کشف خواهد کرد.(جمله معلوم)

New planets will have been discovered by the year 2050.

تا سال 2050 ، سیاره های جدیدی کشف خواهند شد.( جمله مجهول)

New planets will have been discovered by the year 2050 by NASA.

تا سال 2050 سیاره های جدیدی توسط ناسا کشف خواهد شد.

No new planet will not have been discovered by the year 2050.

تا سال 2050 ، هیچ سیاره جدیدی کشف نخواهد شد.( جمله مجهول منفی)

 

جملات مجهول زمان آینده در گذشته ساده

حالت سوم فعل + be + would + مفعول

Yesterday I thought my sister would finish her homework.

دیروز فکر کردم خواهرم تکالیفش را تمام می کند. ( جمله معلوم)

Yesterday I thought my sister’s homework would be finished.

دیروز فکر کردم تکالیف خواهرم تمام می شود.(جمله مجهول) 

Yesterday I thought my sister’s homework would be finished by herself.

دیروز فکر کردم تکالیف خواهرم توسط خودش تمام می شود.( جمله مجهول)

Yesterday I thought my sister’s homework would not be finished by herself.

دیروز فکر کردم تکالیف خواهرم تمام نمی شود. ( جمله مجهول منفی)

جملات مجهول زمان آینده در گذشته استمراری

حالت سوم فعل+ would be being + مفعول

She said she would be studying an English book that night. 

او گفت که آن شب را مشغول خواندن کتاب انگلیسی خواهد بود. ( جمله معلوم)

She said an English book would be being studied that night.

او گفت آن شب یک کتاب انگلیسی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.( جمله مجهول)

She said no English book would be being studied that night by herself.

او گفت آن شب یک کتاب انگلیسی توسط خودش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.( جمله مجهول)

She said English book would not be being studied that night.

او گفت آن شب کتاب انگلیسی مورد مطالعه قرار نخواهد گرفت.( جمله منفی مجهول)

 

جملات مجهول زمان آینده در گذشته کامل

حالت سوم فعل + would have been + مفعول

My brother said that he would have finished the work by the following day.

برادر من گفت که تا رو بعد، کار را تمام خواهد کرد.( جمله معلوم)

My brother said that the work would have been finished by the following day.

برادر من گفت که تا روز بعد، کار تمام خواهد شد.( جمله مجهول)

My brother said that the work would have been finished by the following day by himself .

برادر من گفت تا روز بعد، کار توسط خودش تمام خواهد شد. ( جمله مجهول)

My brother said that the work would not have been finished by the following day.

برادر من گفت تا روز بعد، کار تمام نخواهد شد. ( جمله مجهول منفی)

 

تمرین جملات مجهول در انگلیسی

 

یکی از اصلی ترین دلایلی که سبب می شود شما بتوانید جملات مجهول را بهتر یاد بگیرید تمرین آن در جملات است. 

 

Hundreds of people ........... (employ) in this factory and many of them ............... (lost) their jobs

 

Three men ................... (arrested) after the incident, and five others ...................  (take) to hospital

 

About 71 percent of the Earth's surface ................... (cover) by water, and oceans ...................  (hold) about 96% of all Earth's water

 

ترجمه جملات مجهول انگلیسی به فارسی

 

از آنجایی که جملات مجهول در زبان فارسی کاربرد به مراتب کمتری نسبت به زبان انگلیسی دارد فارسی زبانان نسبت به ترجمه این جملات آن چنان متبحر نیستند و نمی توانند به درستی این جملات را به زبان فارسی ترجمه کنند. یکی از بهترین روش ها برای ترجمه جملات مجهول به زبان فارسی ترجمه آن ها به صورت معلوم می باشد که در این روش فاعل جمله باید در جمله مجهول وجود داشته باشد تا مترجم بتواند این مهم را عملی کند. در صورتی که در جمله مجهول کننده کار در انتهای جمله با By نیامده باشد مترجم باید از ساختار مجهول در زبان فارسی که پیش رو به شما آموزش می دهیم جمله را به زبان فارسی ترجمه کند. نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که در جملات مجهول فارسی زمان ها نسبت به انگلیسی کمتر بوده و شما باید مشابه ترین زمان را برای ترجمه انتخاب کنید. 

 

نحوه ساختن جملات مجهول در زبان فارسی

در زبان فارسی با وجود اینکه جملات مجهول کاربرد  کمتری نسبت به زبان انگلیسی دارد ولی در برخی از جملات استفاده از آن ها ضروری می باشد. 

 

1- حذف نهاد (فاعل) و « را » مشخص کننده مفعولی از جمله

2- مفعول جمله به جای فاعل قرار می گیرد

3- تعیین زمان دقیق فعل (بر اساس جملات قبل و بعد)

4- فعل اصلی را به صورت صفت مفعولی میاوریم

5- مطابق با زمان فعل اصلی از فعل کمکی « شدن» استفاده می کنیم

 

پسر بچه چمن ها را در باغ کاشته بود = چمن ها در باغ کاشته شده بودند.

 

   

 

وجه سببی در زبان انگلیسی (Causative sentences)


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic