لوگو انگلیش کلینیک
گرامر قابل شمارش و غیر قابل شمارش many, much, few, little , some

گرامر قابل شمارش و غیر قابل شمارش many, much, few, little , some

1/07/12 13 دقیقه برای مطالعه 6331

آیا به عنوان یک زبان آموز اطلاع دارید چه زمانی باید از Some و چه زمانی باید از Any استفاده کنید؟ تفاوت Few و Little  در زبان انگلیسی چیست؟ آیا برای اسامی غیر قابل شمارش نیز ما می توانیم از Many استفاده کنیم؟ در این پست ما قصد داریم برای شما کاربرد صحیح این لغات را آموزش داده و نشان دهیم در شرایط مختلف چگونه می توانید آن ها را استفاده کنید. فقط فراموش نکنید موارد آموزش داده شده در این پست را در تمرینات دوره ی آموزش آنلاین انگلیش به کار برده و در انتها این پست نیز تمرینات ارائه شده را انجام دهید. 

 

خلاصه کلی

 Some, any, much, many, few و  littleهمه مجموعه لغاتی هستند که پیش از اسم قرار می گیرند تا توضیحاتی را در مورد آن اسم به ما ارائه بدهند. Some و Anyمعرف ها یا بهتر است بگوییم حروف تعیین هستند که به ما کمک می کنند تشخیص دهیم یک لغت در جمله معرفه است یا نکره. Some و Any هر دو «تعیین کننده کلی» هستند، به این معنی که به مقدار نامعین یا نامشخص از چیزی اشاره می کنند. 

much, many, few  و littleهمگی « ضمیر شمارشی» هستند. ضمایر شمارشی برای دادن اطلاعات در مورد کمیت (تعداد چیزی) استفاده می شوند. هم much و  many، مقدار زیادی از چیزی را پیشنهاد می کنند، در حالی که littleو few  به این معنی: نه به آن اندازه، یا نه به این تعداد هستند. با این حال، اگر شما از مقدار a little یا a few استفاده کنید، به معنی مقدار کمی هستند. 

اما چگونه بفهمیم چه زمانی از کدام کلمه استفاده کنیم؟ به طور کلی، قوانین استفاده از این اصطلاحات بر این اساس است که آیا اسم مورد نظر ما قابل شمارش، غیرقابل شمارش، جمع یا مفرد است و یا اینکه بخواهیم از این ضمایر و در جملات یا سؤالات مثبت یا منفی استفاده کنیم. مراقب باشید زیرا هر مجموعه از کلمات قوانین و استثناهای خاص خود را دارد! بیایید نگاه دقیق تری بیندازیم…

 

Some و Any

کلمات some و any زمانی استفاده می شوند که تعداد یا مقدار دقیق چیزی مشخص نباشد و یا حجم آن چیز خیلی مهم نیست. some و anyهر دو برای اشاره به یک مقدار یا عدد نامحدود استفاده می شوند.

 

به عنوان مثال: 

There are some dogs in our garden

چندین سگ در باغ ما هستند.

(ما دقیقاً نمی دانیم چند سگ در باغ وجود دارد یا مهم نیست که دقیقاً چند پرنده وجود دارد)

ولی در جمله ی پیش رو:

There are three dogs in our garden

در باغ ما سه سگ وجود دارد.

(تعداد پرندگان مهم و دقیق است)

some و any به عنوان "تعیین کننده های عمومی" شناخته می شوند. آنها برای تغییر اسم ها استفاده می شوند، به ویژه برای اینکه به ما بگویند که عبارت اسمی عام است (به جای خاص). آنها را می توان در شرایط زیر بکار برد: 

 • اسامی قابل شمارش یا غیرقابل شمارش:

We don’t have any time to get popcorn before the film starts

ما هیچ زمانی برای تهیه پاپ کورن قبل از شروع فیلم نداریم. (زمان یک فهم 

We still have some apples on the tree

ما هنوز چند سیب روی درخت داریم. (زمان یک مفهوم غیر قابل شمارش است) 

 • اسامی مفرد یا جمع:

We don’t have any chicken left for dinner

برای شام مرغی نداریم. (مرغ مفرد است)

It’s such nice weather! Let’s invite some friends round for a BBQ

هوا خیلی خوبه! بیایید چند دوست را برای باربیکیو دعوت کنیم. (دوستان جمع است)

 

چه زمانی از some و any استفاده کنم؟

اگرچه some و any هر دو برای توصیف یک عدد نامشخص استفاده می شوند، اما به روش های مختلفی استفاده می شوند. پس چگونه از آنها به درستی استفاده کنیم؟

 • اگر بخواهیم به طور کلی بیان کنیم ما از Some در جملات مثبت استفاده می کنیم. به مثال ها پیش رو دقت کنید:

!I would love to try some of that food! It looks delicious

من دوست دارم مقداری از آن غذا را امتحان کنم! به نظر خوشمزه میاد!

I have bought some strawberries and cream to have for dessert

من مقداری توت فرنگی و خامه خریدم تا برای دسر بخوریم

!Let’s invite some friends round and have a party tonight

بیایید چند دوست را دعوت کنیم و امشب یک مهمانی داشته باشیم!

Some people think it’s better to eat healthily than to exercise a lot

برخی افراد فکر می کنند که سالم غذا خوردن بهتر از ورزش زیاد است

 • Any دو کاربرد در زبان انگلیسی دارد، مهمترین کاربرد آن در جملات منفی است (معمولا جملاتی که Not دارند)

We don’t have any space left in the car so we won’t be able to give you a lift

ما فضایی در ماشین نداریم، بنابراین نمی‌توانیم شما را بلند کنیم.

I don’t need any help with my homework because I can do it on my own

من برای تکالیفم به هیچ کمکی نیاز ندارم زیرا می توانم آن را به تنهایی انجام دهم.

There isn’t any milk in the fridge so we’ll have to have black coffee

هیچ شیری در یخچال نیست، بنابراین باید قهوه سیاه بخوریم.

I’m not hungry at the moment so I don’t want anything to eat

من در حال حاضر گرسنه نیستم بنابراین نمی خواهم چیزی بخورم.

 • کاربرد دوم Any در جملات سوالی است تفاوتی ندارد اگر این جلات Yes or no باشد و یا با حروف پرسشی سوالی شوند.

?Have you got any idea how long the film lasts

آیا می دانید فیلم چقدر طول می کشد؟

?Do you have any brothers or sisters

آیا شما خواهر یا برادری دارید؟

?It would be great to season these potatoes. Is there any salt and pepper

طعم دار کردن این سیب زمینی ها عالی خواهد بود. نمک و فلفل هم داره؟

?Do you have any plans for the summer

آیا برای تابستان برنامه ای دارید؟

 • برخی از این قوانین استثنا نیز دارند. می‌توانیم هنگام ارائه چیزی یا درخواست‌ها از some در سؤالات استفاده کنیم:

?Would you like some milk and sugar in your tea

آیا می خواهید مقداری شیر و شکر در چای خود داشته باشید؟

?Can I get you something to drink while you wait

آیا می توانم برای شما در حالی که منتظر هستید نوشیدنی بیارم ؟

?Shall we invite some friends round

می تونم چند تا از دوستانم را دعوت کنم؟

?I left my wallet at home; can I borrow some money for lunch

کیف پولم را در خانه جا گذاشتم. آیا می توانم برای ناهار مقداری پول قرض کنم؟

 • وقتی منظورمان «مهم نیست کدام…» از any در جملات مثبت استفاده می کنیم:

There’s no seating plan so you can sit anywhere you like

هیچ برنامه ای برای نشستن وجود نداره هر جایی که دوست دارید بنشینید.

You can play any song by that band.  I love them all

شما می توانید هر آهنگی از آن گروه را اجرا کنید. من عاشق همه آنها هستم!

Choose any pair of shoes you want. They’re all the same price

هر جفت کفشی را که می خواهید انتخاب کنید. همشون قیمتشون یکیه

I don’t mind which pair of shoes you buy me. I’ll take any of them

برای من مهم نیست که کدام جفت کفش را برای من بخری. من هر کدام از آنها را قبول می کنم!

Some

Any

مثال

به تعداد یا کمیت نامعلوم اشاره دارد

به تعداد یا کمیت نامعلوم اشاره دارد

There are some birds in your garden

با اسامی غیرقابل شمارش و قابل شمارش استفاده می شود

با اسامی غیرقابل شمارش و قابل شمارش استفاده می شود

We don’t have any time to get popcorn before the film starts

We still have some apples on the tree

با اسامی مفرد و جمع استفاده می شود

با اسامی مفرد و جمع استفاده می شود

We don’t have any chicken left for dinner

It’s such nice weather; let’s invite some friends round for a BBQ

در جملات مثبت استفاده می شود

 

I would love to try some of that food, it looks delicious

 

در جملات منفی استفاده می شود

I don’t need any help with my homework; I can do it on my own

 

در جملات پرسشی استفاده می شود

Do you have any brothers or sisters

در سوالاتی که در حال ارائه درخواست هستند استفاده می شود

 

Can I get you something to drink whilst you wait

 

در جملات مثبت به معنای "مهم نیست کدام" استفاده می شود

There’s no seating plan, you can sit anywhere you like

 

Much  و many 

Much  و many به عنوان " ضمیر شمارشی " شناخته می شوند. آنها برای صحبت در مورد کمیت ها، مقادیر یا اندازه (همراه با ‘a lot of’و ‘lots of’) چیزی استفاده می شوند.

 

چه زمانی از Much و چه هنگام از many استفاده می کنیم؟

 • Many با اسامی جمع و قابل شمارش (مانند dogs, dollars, tables, children) استفاده می شود. Much با اسم های مفرد و غیرقابل شمارش (مانند happiness, music, water, time) استفاده می شود:

There aren’t many doctors in the hospital today

امروزه پزشکان زیادی در بیمارستان حضور ندارند. (پزشكان قابل شمارش هستند)

Many Brits choose to retire in Spain

بسیاری از بریتانیایی ها بازنشستگی در اسپانیا را انتخاب می کنند. (انگلیسی ها (Brits) قابل شمارش هستند)

There isn’t much light in this room so let’s open the curtains

در این اتاق نور زیادی وجود ندارد، پس بیایید پرده ها را باز کنیم. (نور غیرقابل شمارش است)

Too much money was spent on the Royal Wedding

پول زیادی برای عروسی سلطنتی خرج شد. (پول غیرقابل شمارش است)

 • ما معمولاً از Much  و many برای سؤالات و عبارات منفی استفاده می کنیم:

?How many apples do you want

چند تا سیب میخوای؟

?How much time does it take to get to your house from here

چقدر طول می کشد تا از اینجا به خانه خود برسی؟

I don’t think many people agree with her views on marriage

فکر نمی‌کنم بسیاری از مردم با نظرات او در مورد ازدواج موافق باشند.

There wasn’t much noise coming from the house, even though there was a party going on

سر و صدای زیادی از خانه نمیومد، حتی اگر یک مهمانی وجود داشت.

 • ما گاهی اوقات از Much  و many در اظهارات مثبت , و هنگامی که با با So, as و یا too همراه باشند

 

I think he has too many tattoos! I don’t like them

فکر کنم خیلی خالکوبی داره! من آنها را دوست ندارم

Sarah has so much money at the moment; she must be earning a lot

سارا در حال حاضر پول زیادی دارد. او باید درآمد زیادی داشته باشد!

John makes as much money as Sarah

جان به اندازه سارا درآمد دارد.

مثال

Many

Much

There aren’t many doctors in the hospital today. (پزشكان قابل شمارش هستند)

Too many people drop litter in the street. (افراد قابل شمارش هستند)

با اسامی جمع و قابل شمارش استفاده می شود

 

There isn’t much light in this room so let’s open the curtains. (نور غیرقابل شمارش است)

Too much money was spent on the Royal Wedding. (پول غیرقابل شمارش است)

 

با اسامی مفرد و غیرقابل شمارش استفاده می شود

How many apples do you want?

How much time does it take to get to your house form here?

I don’t think many people agree with her views on marriage.

There wasn’t much noise coming from the house, even though there was a party going on.

بیشتر با سؤالات و عبارات منفی استفاده می شود

بیشتر با سؤالات و عبارات منفی استفاده می شود

He has too many tattoos.

Sarah has so much money at the moment; she must be earning a lot!

John earns as much money as Sarah.

There have been many allegations against him from members of his team.

We believe there is still much work to be done in the area of public health.

گاهی اوقات با عبارات مثبت استفاده می شود زمانی که:

الف) با so،  as یا too استفاده می شود

ب) متون رسمی و مکتوب 

Lots of/a lot ا رایج تر هستند

گاهی اوقات با عبارات مثبت استفاده می شود زمانی که:

الف) با so،  as یا too استفاده می شود

ب) متون رسمی و مکتوب 

Lots of/a lot ا رایج تر هستند

 

Few و Little

Few و Little "کمی ساز" هستند. هنگامی که آنها به تنهایی مورد استفاده قرار می گیرند، معنای منفی دارند که بیان می کند یک چیز به اندازه ای که انتظار داریم نیست.

اما به یاد داشته باشید! وقتی Few و Littleبا یک حرف تعیین a استفاده می شود - a Few و  a Little - هر دو کلمه به معنای " some" هستند و معنای مثبتی دارند.

 

چه زمانی از Little و چه هنگام از Few استفاده می کنیم؟

Little با اسم‌های مفرد و غیرقابل شمارش استفاده می‌شود و few با اسم‌های جمع و قابل شمارش به معنای استفاده می‌شود. هر دوی آن ها به یک معنی هستند فقط کاربردهای آن ها متفاوت است. به مثال های روبرو دقت کنید:

The play made little sense to me, but I’m glad you enjoyed it

این نمایشنامه برای من بی معنی بود، اما خوشحالم که از آن لذت بردید. (sense غیرقابل شمارش است) = نمایشنامه چندان معنی نداشت.

She didn’t want to go, but she had little choice

او نمی خواست برود، اما حق انتخاب کمی داشت. (choice غیرقابل شمارش است) = او انتخاب زیادی نداشت.

There are few people that I think would be qualified for the job

افراد کمی فکر می کنم برای این کار واجد شرایط باشند. (people قابل شمارش هستند) = افراد زیادی برای این کار واجد شرایط نیستند.

There are few tourists at this time of year so the beaches are nice and quiet

در این زمان از سال گردشگران کمی وجود دارد، بنابراین سواحل زیبا و آرام هستند. (tourists قابل شمارش است) = گردشگران زیادی وجود ندارد.

A little با اسم‌های مفرد و غیرقابل شمارش استفاده می‌شود و a few با اسم‌های جمع و قابل شمارش به معنای « some» استفاده می‌شود:

?We have a little time before the play starts so why don’t we get a soda

ما زمان کمی تا شروع نمایش داریم، پس چرا نوشابه نخوریم؟

There are a few good candidates that have applied so I’m sure we’ll find someone for the job

چند کاندید خوب وجود دارد که درخواست داده اند، بنابراین من مطمئن هستم که کسی را برای این کار پیدا خواهیم کرد.

We stayed in Spain a few days before going on to France

چند روز قبل از رفتن به فرانسه در اسپانیا ماندیم.

مثال

A little

Little

A few

Few

The play made little sense to me, but I’m glad you enjoyed it.

 

با اسامی مفرد و غیرقابل شمارش به معنای "نه به اندازه ی" استفاده می شود

 

 

There are few tourists at this time of year so the beaches are nice and quiet.

 

 

 

با اسامی جمع و قابل شمارش به معنای "نه به اندازه ی" استفاده می شود

We have a little time before the play starts so why don’t we get a drink?

با اسامی مفرد و غیرقابل شمارش به معنای " some" استفاده می شود

 

 

 

We stayed in Spain a few days before going on to France.

 

 

با اسامی جمع و قابل شمارش به معنای " some" استفاده می شود

 

 

 

آزمون

 • He is sad because he has ….. friends.
 • There are ….. honest politicians.
 • There is …… hope of finding your wallet.
 • They have very ………… knowledge about politics.
 • There are only …………  days left until Christmas. (Countable noun)
 • I have ………… crazy friends. (Countable noun)
 • I would like …………  milk for my coffee. (Uncountable noun)
 • There is …………  hope of finding your wallet.

 

 


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic