لوگو انگلیش کلینیک
گرامر be/get used to و Used to

گرامر be/get used to و Used to

02/09/10 13 دقیقه برای مطالعه 1570

با سلام به تمامی خواننده ها و زبان آموزان عزیزی که در دوره های آنلاین انگلیش کلینیک مشغول یادگیری زبان انگلیسی هستند. امیدوارم آخر هفته ی خوبی را سپری کرده و هفته ی جدید را پر انرژی شروع کرده باشید. اگر از من می پرسید دوست دارم اتفاق های آخر هفته را برای شما با جملات انگلیسی بیان کنم. 

On Friday, I got up early to go to my 8 o’clock Chess class. Most of my friends like to sleep late on weekends. But I've been going to this class for two years now. So I am used to waking at sunrise

روز جمعه زود بیدار شدم تا به کلاس شطرنج ساعت 8 بروم. اکثر دوستان من دوست دارند آخر هفته ها دیر وقت بخوابند. اما من الان دو سال است که به این کلاس می روم. بنابراین من عادت دارم با طلوع خورشید بیدار شوم.

 

A few months ago, I finally persuaded my friend Niloofar to come. She is not a morning person. But after a month of our new routine, she is getting used to the early hours

چند ماه پیش بالاخره دوستم نیلوفر را راضی کردم که همراه من بیاید. او آدم صبح بیدار شدن نیست. اما پس از گذشت یک ماه از روال جدید ما، او به بیدار شدن در ساعات اولیه عادت کرد.

 

After class, we like to get breakfast at a café near Bamland. Every week, she orders the same thing: English Breakfast. I used to eat Omelette. But now I enjoy something lighter, like fruit

بعد از کلاس دوست داریم در کافه ای نزدیک بام لند صبحانه بخوریم. او هر هفته همان چیزی را سفارش می دهد: صبحانه انگلیسی. من سابقا املت می خوردم اما الان از چیز سبک تری مثل میوه لذت می برم.

 

همانطور که در متن بالا خواندید من برای بیان داستان خود سه مرتبه از اصطلاح “used to”   استفاده کردم ولی هر یک از این عبارات با دیگری از نظر ساختاری و معنایی متفاوت بود، این ها عباراتی بودند که در جمله به کار بردیم: 

  • be used to
  • get used to
  • used to

دو عبارت Be/get used to معنی و کاربردی مشابه دارد ولی معنی و کاربرد عبارت "used to" با این دو کاملا متفاوت است. برخی از زبان آموزان انگلیسی در تمایز بین این سه ساختار گرامری مشکل دارند. دیگران می توانند تفاوت آنها را از هم تشخیص دهند اما در جمله سازی با آنها مشکل دارند. بنابراین، در مقاله ی امروز گرامری خودمون، به شما نشان خواهم داد که چگونه هر کدام را تشخیص داده و از آنها استفاده کنید. 

 

Used to

درس گرامری امروز را بیایید با این ساختار که به معنی "سابقا" است شروع کنیم. این ساختار از نظر گرامری با وجود اینکه به گذشته اشاره دارد ولی نقش فعل وجهی (Modal Verbs) را دارد. این ساختار به ما می گوید که در گذشته یک امر به صورت مکرر انجام می شده است ولی در زمان حال آن شیء وجود ندارد یا اصلا اتفاق نمی افتد. به عنوان مثال من در جملات بالا گفتم "I used to eat Omelette" که به این موضوع اشاره می کنم که پیش از این املت را مکرر می خوردم ولی الان نمی خورم. 

 

ساختار استفاده از used to در زبان انگلیسی

subject + used to + base verb

فاعل + Used to + فعل به صورت ساده 

I used to eat Omelette. But now I enjoy something lighter, like fruit

من سابقا املت می خوردم اما الان از چیز سبک تری مثل میوه لذت می برم.

Sacha used to live on Valiasr Avenue near Saie Street

ساشا قبلا در خیابان ولیعصر نزدیک خیابان ساعی زندگی می کرد.

He didn’t use to believe in ghosts. But he said he saw one at his grandmother's house

او سابقا به ارواح اعتقاد نداشت. اما او گفت که یکی را در خانه مادربزرگش دیده است.

 

همانطور که در آخرین مثال مشاهده کردید ساختار منفی Used to به صورت "Didn't use to" است. نکته ای که باید به آن دقت کنید این است که هنگامی که شما از Did در جمله استفاده می کنید دیگر نیازی نیست شما فعل use  را نیز گذشته کنید همان گذشته ی Did کافی است. 

 

Be used to

حالا بهتر است به ساختار دوم یعنی Be Used to نگاهی بیاندازیم. شما زمانی از "be used to" استفاده می کنید که بخواهید بگویید نسبت به انجام دادن یک امر عادت کرده اید، بنابراین انجام آن کار برای شما عادی و معمول است. در این ساختار شما زمانی که فعل اصلی Beرا استفاده می کنید بر اساس زمان جمله باید ساختارهای گذشته ، حال و آینده را رعایت کنید. به این معنی که اگر جمله به زمان گذشته اشاره می کند جمله به صورت was/were used استفاده می کنید و بر خلاف ساختار قبلی در این بخش Used to نقش صفت دارد.  

در جمله ی بالا اگر دقت کنید مشاهده خواهید کرد که گفتم “I am used to waking at sunrise” همانطور که در ترجمه ی جمله خواندید آن را به عنوان عادت کردن به این فعالیت معنی کرده ام و از نظر ساختاری و معنایی با هم متفاوت هستند. به ساختار پیش رو دقت کنید. 

 

subject + be + used to + gerund, noun or pronoun

فاعل + فعل اصلی Be+ Used To+ اسم ، ضمیر یا فعال ing دار 

 

در اصل تحت هر شرایطی در این ساختار "Be Used to" با یکی از شکلهای اسم همراه می شود. (همانطور که در مباحث قبلی به آن اشاره شده افعال Ing دار (Gerund) نوعی اسم محسوب می شوند) حالا که با معنی و کاربرد اصلی این ساختار آشنا شدید زمان آن رسیده است که با مثال ها بیشتر این کاربرد آشنا شوید. 

She doesn’t think Hossein is strange. She is used to him

او فکر نمی کند حسین غریبه باشد. به او عادت کرده است.

Look, the bird is frightened. It is not used to large crowds

ببین پرنده ترسیده. به جمعیت زیاد عادت ندارد.

اگر بخواهیم این ساختار را به صورت منفی به کار ببریم باید از ساختار be not used to""  استفاده شود 

It is not used to large crowds

 

Get used to

آخرین ساختاری که امروز به توضیح آن خواهیم پرداخت "Get Used to" است. به یاد داشته باشید این ساختار نیز مانند "Be Used to" به معنی عادت کردن است ولی با کمی تفاوت. این ساختار به این موضوع اشاره دارد که فردی به یک مسئله یا فرد عادت کرده و یا خواهد کرد. بر این اساس در این ساختار فعل Get نقش فعل اصلی را دارد و در سه حالت گذشته، حال و آینده به کار می رود. به عنوان مثال در داستان بالا گفتم که:

she is getting used to the early hours

معنی اصلی این جمله این است که ابتدا او نسبت به این موضوع عادت نکرده بود ولی با گذر زمان او نسبت به این موضوع عادت کرده است. دقیقا کاربرد این ساختار را به خوبی نشان می دهد. حالا نگاهی دقیق به این ساختار می اندازیم: 

 

subject + get + used to + gerund, noun or pronoun

فاعل + Get + Used to + اسم ، ضمیر یا فعال ing دار

 

ساختار منفی Get Used to نسبت به Be Used to متفاوت است. در این ساختار شما برای منفی کردن نیاز دارید بر اساس ساختار جمله از افعال کمکی استفاده کنید. به جملات پایین نگاهی بیاندازید. 

But after a month of our new routine, she is getting used to the early hours

اما پس از گذشت یک ماه از روال جدید ما، او به ساعات اولیه عادت می کند.

!I hated this haircut at first. But I got used to it. I like it now

من اول از این مدل مو متنفر بودم. اما من عادت کردم. الان دوستش دارم!

The baby will not get used to the new sitter. I think she misses her dad

کودک به پرستار جدید عادت نخواهد کرد. فکر کنم دلش برای باباش تنگ شده

به جملات بالا توجه کنید، در جملات زمان های مختلفی برای توضیح استفاده شده است. در جمله ی اول ما از حال استمراری استفاده کرده ایم ولی در جمله دوم ما از گذشته ساده برای رساندن مفهوم خود بهره گرفته ایم. 

 

نتیجه گیری

همانطور که شما در ابتدا خواندید استفاده از این سه ساختار برای بسیاری از زبان آموزان دشوار است ولی ما در انگلیش کلینیک در راستای آموزش مفاهیم گرامری امروز یکی از ساختارهای گمراه کننده زبان انگلیسی را برای شما آموزش دادیم و انتظار داریم زبان آموزان در طول دوره های آنلاین و برای حل تمرین ها از این ساختارها استفاده کنید. 

 


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic