لوگو انگلیش کلینیک
گرامر one و  ones، آموزش کامل و کاربرد ها با مثال

گرامر one و  ones، آموزش کامل و کاربرد ها با مثال

03/04/24 13 دقیقه برای مطالعه 1440

یکی از ضمایری که هنگام تدریس زبان انگلیسی با آن مشکلات زیادی ایجاد شده، بحث دو ضمیر one و ones هست. این دو ضمیر که به عنوان ضمایر غیر شخصی (impersonal pronouns) شناخته می شوند، در زبان انگلیسی به جای مسئله ای که قبلاً صحبت کرده ایم استفاده می شود. یکی از دلایلی که زبان آموزان هنگام استفاده از این ضمایر با مشکل مواجه می شوند، بحث عدم تشخیص جمع و یا مفرد بودن لغات است که همین مورد نیز باعث بروز مشکل می شود. در این بخش قصد داریم در راستای آموزش های گرامری خود، one و  ones را آموزش دهیم.

 

کاربرد دو ضمیر one و ones

در زبان انگلیسی برای اینکه جملات زیباتری را بسازید، گاهی اوقات مجبور هستید از ضمایر مختلف استفاده کنید. در جایی که پیش از آن در مورد یک شیء یا موضوعی مفرد صحبت کرده باشید، برای حذف و استفاده از ضمیر می توانید از لغت One استفاده کنید. برای درک بهتر این موضوع به مثال های پیش رو نگاهی بیاندازید؛

 

The subway left here just right now. The next one will be available in 30 minutes.

مترو همین الان حرکت کرد. مترو بعدی 30 دقیقه دیگر در دسترس خواهد بود.

در اینجا، اسم « subway» با «one » جایگزین می‌شود. صفت "next" را نمی توان به تنهایی استفاده کرد و تکرار "subway" نیز طبیعی به نظر نمی رسد. بنابراین، برای جلوگیری از تکرار، "one " را جایگزین کردیم.

 

Do you know these teenagers? Emily is the tall one, and John is the short one.

آیا این نوجوانان را می شناسید؟ امیلی قد بلنده و جان قد کوتاه هست.

 

همانطور که می بینید، نمی توانیم ضمیر «one » را حذف کنیم و بگوییم «امیلی قد بلنده و جان قد کوتاه هست.»

 

شرایطی وجود دارد که اسمی که ما در جمله بکاربرده ایم، جمع هست و به دلیل قانون تطبیق اسم و ضمیر، باید از ضمیر جمع نیز استفاده کنیم. در این حالت به جای استفاده از one شکل جمع آن یعنی Ones را استفاده می کنیم. مثال های پیش رو ، بهتر این مطلب را آموزش می دهد.

 

John has three cars – a red one and two blue ones.

جان سه ماشین دارد - یک ماشین قرمز و دو ماشین آبی.

 

در این بخش اسم اول ما Cars است که شکل جمع دارد و اگر بخواهیم آن را جایگزین کنیم باید از ضمیر Ones استفاده کنیم. در این بخش نویسنده برای مشخص کردن ماشین قرمز که مفرد است از One و برای مشخص کردن ماشین آبی از Ones استفاده کرده است.

 

All these colour pencils are dull, I need some sharp ones

همه این مدادهای رنگی کند هستند، من به تعدادی نوک تیز نیاز دارم

 

در این مثال نیز colour pencils به صورت جمع بکار رفته است و می توانید با استفاده از Ones آن را با ضمیر مناسب جایگزین کنید.

استفاده از one و  ones بعد از صفات

اولین و پر کاربردترین شرایطی که ما از One و Ones استفاده می کنیم، باید از آن پس از صفت استفاده کنیم؛

 

These tomatoes have gone bad. Let's get some fresh ones

این گوجه فرنگی ها خراب شده اند. بیایید چیزهای تازه بگیریم

 

استفاده از one و  ones بعد از حرف تعیین The

گاهی اوقات، به چند شیء اشاره می کنید ولی منظور شما تنها بخشی از آن است. در صورتی که اشاره شما به مفرد باشد از ONE و در صورتی که به جمع اشاره کنید از Ones استفاده می کنید.

can you see those cats? Emile is the one playing with that toy.

آیا آن گربه ها را  می بینید؟ امیل همانی هست که با آن اسباب بازی، بازی می کند.

 

استفاده از one و  ones بعد از کلمه پرسشی Which

در برخی از شرایط، از  One و Ones بعد از کلمه پرسشی Which برای نشان دادن واژه کدامیک، از گزینه استفاده می کنیم. در این شرایط دقیقا بعد از کلمه پرسشی، این ضمایر را به کار می بریم.

Which one is your cousin?

 

استفاده از one و  ones بعد از ضمایر اشاره That, this, these, those

در زبان انگلیسی برای اینکه در بین چند چیز، نشان دهیم منظور ما کدام گزینه است، از One بعد از ضمایر بالا استفاده می کنیم.

Which sunglasses suit me better, these ones or those ones?

کدام عینک آفتابی به من می آید، این یا آن یکی؟

 

 

گرامر های دیگر:

گرامر No matter، آموزش به زبان ساده و کاربرد ها و مثال

تفاوت big و large در انگلیسی و کاربرد هرکدام


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic