لوگو انگلیش کلینیک
گرامر prefer و would rather

گرامر prefer و would rather

1/07/12 13 دقیقه برای مطالعه 2458

در زبان انگلیسی برای اینکه بیان کنیم می خواهیم یک چیز را نسبت به دیگری ترجیح بدهیم می توانیم از دو عبارت Prefer و Would Rather استفاده کنیم. برخلاف نظر بسیاری از اساتید زبان انگلیسی که بر این باور هستند این دو، تفاوتی با یکدیگر ندارند ولی در اصل کاربردشان با هم یکی نیست و تفاوت های زیادی را با یکدیگر دارند. در این مقاله ما قصد داریم تفاوت کامل این دو عبارت را برای شما زبان آموزان عزیز بیان نموده و همراه با مثال گوناگون مشخص کنیم کجا و با کدام گرامر باید این دو لغات به کار گرفته شوند. 

 

کاربرد مشابه Would Rather و would Prefer در ترجیحات خاص 

در زبان انگلیسی اگر شما قصد داشته باشید در مورد یک ترجیح خاص و مشخص صحبت کنید می توانید از هر دو عبارت Would Rather و Would Prefer استفاده کنید. در این کاربرد این دو عبارت یک معنا را می دهند و می توانند به صورت هم معنی به کار روند. 

We went to the theatre yesterday. Today I would rather go to the cinema

We went to the theatre yesterday. Today I would prefer to go to the cinema

دیروز رفتیم تئاتر. امروز ترجیح می دهم به سینما بروم.

 

کاربرد مشابه Prefer و Would Rather در ترجیحات عمومی 

همانطور که ما می توانستیم دو عبارت Would Rather و Would prefer را در ترجیحات خاص به جای یکدیگر به کار ببریم در ترجیحات عمومی نیز می توانیم Prefer و Would Rather را به یک معنی به کار ببریم. به مثال پیش رو توجه کنید: 

I prefer walking to cycling

I would rather walk than cycle

پیاده روی را به دوچرخه سواری ترجیح می دهم.

 

تفاوت افعالی که پس از Prefer  و Would Rather می آیند

یکی از تفاوت های اصلی این عبارت در صورتی است که پس از آن دو یک فعل به کار ببریم. در صورتی که ما از Would Rather استفاده کنیم بعد از would rather اگر فعل دومی قرار بگیرد آن فعل باید بدون To در جمله قرار بگیرد، ولی اگر ما از Prefer استفاده کنیم و پس از آن بخواهیم فعلی را بیاوریم آن فعل حتما باید با Gerund (ing) دار یا فعل با TO همراه باشد. 

I prefer using a keyboard to writing with a pen

من استفاده از صفحه کلید را به نوشتن با خودکار ترجیح می دهم.

I’d rather use a keyboard than write with a pen

(I’d = I would)

من ترجیح می دهم از صفحه کلید استفاده کنم تا اینکه با قلم بنویسم.

 

تفاوت ساختاری این دو 

در زبان انگلیسی اگر بخواهیم تفاوت بین دو شیء یا فعالیت را بیان کنیم دو ساختار متفاوت وجود دارند که از آن ها بدین صورت یاد می شود: 

prefer . . . to . . .

would rather . . . than . . .

نکته ای که در مورد این دو ساختار وجود دارد این است که ما تحت هیچ شرایطی نمی توانیم این دو ساختار را به جای یکدیگر استفاده کنیم، به مثال های پیش رو دقت کنید: 

I prefer walking to driving

I’d rather walk than drive

پیاده روی را به رانندگی ترجیح می دهم.

به مثال بالا توجه کنید ما هر زمان بخواهیم ترجیح خود را بین دو شیء با Prefer نشان دهیم بعد از Prefer باید to آورده ولی بعد از Would Rather ما Than می آوریم. 

 

ساختارهای Rather/Prefer

Subject + Would + Rather + Base Verb

فاعل + Would Rather+ فعل اصلی

I would rather live in a warm country

من ترجیح می دهم در یک کشور گرم زندگی کنم.

I would rather go to a different restaurant

ترجیح می دهم به رستوران دیگری بروم.

 

Subject + (Would) + Prefer + To + Verb

فاعل + (Would) Prefer+ To + فعل اصلی

 

I would prefer to live in a warm country

من ترجیح می دهم در یک کشور گرم زندگی کنم.

She would prefer to meet on Monday

او ترجیح می دهد روز دوشنبه ملاقات کند.

 

Subject + Prefer + Gerund (Verb + ing) 

فاعل + Prefer+ To + فعل ing دار

 

We prefer going by ferry to flying

ما رفتن با کشتی را به پرواز ترجیح می دهیم.

 

ساختار منفی Would Rather

در زبان انگلیسی زمانی که از Would Rather استفاده می کنیم اگر بخواهیم جمله را منفی کنیم از افعال کمکی استفاده نمی کنیم و در عوض منفی ساز جمله را به بعد از Would Rather منتقل می کنیم. به ساختار و مثال های پیش رو دقت فرمایید. 

subject + “would rather” + “not” + base form

فاعل + Would Rather + Not + شکل ساده ی فعل 

I would rather not walk

ترجیح می دهم راه نروم.

you would rather not walk

شما ترجیح می دهید راه نروید

he/she/it would rather not walk

او ترجیح می دهد راه نرود.

 

مثال های بیشتر برای این ساختار ها 

  • Would Rather برای بیان ترجیح

!I‘d rather go out for dinner. I’m hungry

من ترجیح می دهم برای شام بیرون بروم. من گرسنه ام!

We went to the theatre yesterday. Today I would rather go to the cinema

دیروز رفتیم تئاتر. امروز ترجیح می دهم به سینما بروم.

Peter‘d rather spend time on the beach

پیتر ترجیح می دهد وقت خود را در ساحل بگذراند.

I would rather learn a new language than study math

من ترجیح می دهم یک زبان جدید یاد بگیرم تا ریاضی.

I‘d rather have fruit juice

من ترجیح می دهم آب میوه بخورم

?Would you rather stay at home

آیا ترجیح می دهید در خانه بمانید؟

?Would they rather do homework tomorrow morning

آیا آنها ترجیح می دهند فردا صبح تکالیف خود را انجام دهند؟

 

  • مثال های بیشتر برای  Would Rather…. Than

?Would you rather work for Hossein than for Mehdi

ترجیح می دهید برای حسین کار کنید تا برای مهدی؟

She would rather play tennis than go horseback riding

او ترجیح می دهد تنیس بازی کند تا اسب سواری.

 

  • Would Rather- برای افراد دیگر

I’d rather she didn’t come with us today

ترجیح می دادم امروز با ما نیامد.

Mehdi would rather Peter didn’t join the company

مهدی ترجیح می دهد پیتر به شرکت نپیوندد.

I would rather my son worked in finance

من ترجیح می دهم پسرم در امور مالی کار کند.

Suzan would rather Peter took a plane

سوزان ترجیح می دهد پیتر سوار هواپیما شود.

?Would you rather he came with us to the meeting

آیا ترجیح می دهید با ما به جلسه بیاید؟

 

  • کاربرد Prefer با فعل دوم

She’s not keen on coffee. She prefers to drink tea

or  She prefers drinking tea to coffee

او علاقه ای به قهوه ندارد او ترجیح می دهد چای بنوشد.

یا نوشیدن چای را به قهوه ترجیح می دهد.

 

  • کاربرد Prefer…. to 

I prefer tea to coffee

من چای را به قهوه ترجیح می دهم.

We prefer going by ferry to flying

ما رفتن با کشتی را به پرواز ترجیح می دهیم.

 


نظرها

peddede

1/06/11

Patients should take Cialis Super Active about 7 minutes before any sexual encounter how much does cialis cost

ارسال پاسخ


imariadum

1/06/13

If you think that your doctor or pharmacist may be selling you Viagra Sildenafil or Cialis Tadalafil , you may want to call your doctor or nurse before you start using Cialis buy priligy tablets

ارسال پاسخ


Hizskiree

1/06/15

It helps users experience sexual stimulation, regardless of the physiological basis their ED stems from 36 hour cialis online , some men may never discover what is causing it in them

ارسال پاسخ


brurseNuh

1/06/20

Slipping and we welcome both drugs, film maker, results. clomiphene gynecomastia

ارسال پاسخ


Rozhina

1/06/25

فرق I’d rather & I rather لطفا

ارسال پاسخ


floomma

1/06/28

However, this elastase has rarely been assessed in the presence of AD. will doxycycline treat sinus infection

ارسال پاسخ


دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic