لوگو انگلیش کلینیک
گرامر there is و there are

گرامر there is و there are

02/03/07 13 دقیقه برای مطالعه 1057

اگر در زبان انگلیسی ما بخواهیم بگوییم یک شیء در یک مکان و زمان خاصی وجود دارد معمولا از ساختار "there + Be+ استفاده می کنیم. این ساختار معمولا برای اولین بار در یک مکالمه به کار می رود ابتدا به مثال های این ساختار نگاهی می اندازیم سپس توضیحات تکمیلی را ارائه می دهیم. 

There's a cup on the table

یک فنجان روی میز است.

There's a restaurant next to the station

یک رستوران در کنار ایستگاه وجود دارد.

There isn't any money in the house

هیچ پولی در خانه نیست.

There aren't any banks in this street

هیچ بانکی در این خیابان وجود ندارد.

?Is there a supermarket near here

آیا این نزدیکی سوپرمارکت وجود دارد؟

?Are there any potatoes in the cupboard

آیا سیب زمینی در کابینت وجود دارد؟

 

کاربرد There is و There are

  • انتخاب بین عبارت There is و There are در ابتدای جمله به اسمی که به دنبال این ساختار می آید بستگی دارد
  • هنگامی که اسم مفرد است ("There is a cat ") از There is استفاده کنید. وقتی اسم جمع است از There are استفاده کنید ("There are two cats").

subject

verb be

 

singular subject

is

there

plural  subject

are

there

 

There are many opportunities to learn at this company

فرصت های زیادی برای یادگیری در این شرکت وجود دارد.

به مثال بالا توجه کنید در این جمله Opportunities اسم جمع اسم بنابراین ما از There are استفاده می کنید تا بگوییم فرصت هایی برای یادگیری وجود دارند. 

 

کاربرد There is a lot of و There are a lot of

? There are a number of unnamed stars in our galaxy

? There is a number of unnamed stars in our galaxy

تعدادی ستاره بی نام در کهکشان ما وجود دارد؟

در ساختار بالا هر دو عبارت صحیح هستند ، ولی تفاوت هر یک در چیست؟ چرا ما در جمله اول از فعل جمع و در جمله دوم از فعل مفرد استفاده کردیم؟ اگر ما در جمله منظورمان گروهی از اشیاء باشد فعل را همانند فعل دوم مفرد میاوریم ، فعل مفرد با گروه ها و دسته ها به کار می روند. ولی هنگامی که ما از فعل جمع استفاده می کنیم منظور ما تک تک اعضای گروه هست و تاکید ما بر روی گروه نیست و اعضای تشکیل دهنده ی آن منظور ما است. 

There is a wide variety of flavors to choose from

طیف گسترده ای از طعم ها برای انتخاب وجود دارد.

There are a variety of unique destinations we can visit

  • به کار بردن فعل Are هنگامی که در مورد تعداد زیادی از اشیاء صحبت می کنیم.

There are a lot of people in this elevator

There is a lot of people in this elevator

افراد زیادی در این آسانسور حضور دارند.

 

مثال های بیشتر از There is 

 

There

فعل Be

not

 

اسم مفرد

 

+

There

is

 

Still a

Problem

 

There

's

 

Some

Milk

In the fridge

-

There

is

n't

Any

Money

In the bank

?

Is

There

 

a

H

In "Tehran"

مثال های بیشتر از There are 

 

There

فعل Be

not

 

اسم مفرد

 

+

There

are

 

two

boys

in the garden.

There

are

 

many

questions

To answer

-

There

are

n't

Any

students

In class

?

Are

There

 

Any

taxis

waiting

استفاده از There is با دسته ای از اسامی مفرد

ما هنگامی که چند اسم مفرد را در یک جمله با استفاده از کاما و And از هم جدا می کنیم تمامی آن ها را به عنوان یک اسم مفرد تلقی می کنیم و از فعل مفرد بهره می گیریم. 

There is fruit, bread and wine on the table

روی میز میوه، نان و شراب است.

  • به مثال بالا دقت کنید در این مثال Fruit، Bread و Wine هر سه منفی هستند از این رو به دلیل اینکه ما همه را با استفاده از کاما و  and  از هم جدا کردیم فعل را نیز به صورت مفرد استفاده می کنیم. در اصل منظور ما این جملات بوده است

 There is fruit, there is bread and there is wine on the table

 

There's a cup of coffee and some sugar on the table

یک فنجان قهوه و مقداری شکر روی میز است.

There's a red car and a blue car outside

بیرون یک ماشین قرمز و یک ماشین آبی است.

 

کلاس گرامر آنلاین


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic