لوگو انگلیش کلینیک
ترتیب اجزای جمله در زبان انگلیسی با مثال

ترتیب اجزای جمله در زبان انگلیسی با مثال

03/02/30 13 دقیقه برای مطالعه 15552

ترتیب اجزای جمله در زبان انگلیسی با مثال

در زبان انگلیسی ، مانند تمامی زبان های دنیا به منظور اینکه بتوانید جملات معنی‌داری را بیان کنید ، باید ساختار قرار گرفتن کلمات در کنار یکدیگر را آموزش دیده و بدانید هر جمله به چه شکلی ساخته می شود. در زبان انگلیسی ، ساختار های جملات متفاوتی داریم که یادگیری آن مستلزم این است که نحوه قرار گرفتن کلمات در کنار یکدیگر را دانسته و برای ساخت جملات معنادار ، از آنها استفاده کنیم.  با وجودی که در برخی از جملات زبان انگلیسی ، استثنائاتی وجود دارد ، ولی می توانید از الگوهای زبانی به صورت مکرر استفاده کرده و جملات مد نظر خود را ایجاد کنید. امروز در کلینیک تخصصی رفیعی قصد داریم همراه با شما نگاهی به ساختار جملات مختلف انداخته و کمک کنیم یکی از اصولی ترین مفاهیم گرامری را به خوبی آموزش ببینید.

 

چرا باید ترتیب کلمات در زبان انگلیسی را بدانیم ؟

اگر ساختار دقیق جملات را بدانید ، می توانید با استفاده از لغات با معنا ، تعداد نامحدودی جمله ساخته و قدرت مکالمه و نوشتار خود را تا حد زیادی بالا ببرید. یکی از مواردی که زبان آموزان نمی توانند جملات درستی ادا کنند ، بحث عدم آشنایی با ساختارهای جمله می باشد که در طی آموزش زبان انگلیسی ، مشکلات فراوانی را برای آنها ایجاد می کند . به عنوان یک فارسی‌زبان ، تصور کنید شخصی جایگاه فاعل و فعل را اشتباه بیان کند و یک جمله بی معنی را بگوید ، در این شرایط تلاش می کنید به سختی ، معنایی را که او قصد دارد بیان کند ، دریابید. زبان انگلیسی نیز دقیقاً به همین صورت است که اگر ساختارهای درست را به کار نبرید ، نه تنها باعث سردرگمی مخاطب خود می شوید ، بلکه امکان دارد معنی اشتباهی را نیز به او برسانید . به مثال روبرو توجه کنید تا ارزش این مبحث را بهتر درک کنید:

Loves him food

نویسنده در این جمله به اشتباه عنوان می کند غذایش او را دوست دارد و به صورت کلی یک جمله بی معنی را بیان می کند.

He loves his food

او عاشق غذایش است

انواع ساختار جمله

به صورت کلی ، در زبان انگلیسی ۴ نوع جمله داریم که بر اساس ساختار های مختلف ، آنها را به عنوان جملات ساده ، جملات مرکب،  جملات پیچیده و جملات مرکب پیچیده می شناسیم. در زیر ، جدولی از این جملات را قرار داده ایم؛

انواع جملات در زبان انگلیسی

بخش های جملات

مثال

جمله ساده

جمله مستقل

I like animals.

جمله مرکب

جمله مستقل + حرف ربط همپایه (یا نقطه ویرگول) + جمله مستقل

I like animals, but Molly prefers plants.

جمله پیچیده

جمله مستقل + ربط فرعی (یا ضمیر نسبی) + جمله وابسته

I like animals because they are cute.

جمله مرکب – پیچیده

جمله مستقل + ربط فرعی + جمله وابسته + حرف ربط همپایه + جمله مستقل

I like animals because they are cute, so I work at an animal shelter.

 

ساختار جملات ساده و قوانین ترتیب کلمات در انگلیسی

برای جملات انگلیسی، قاعده ساده این است که فاعل همیشه باید قبل از فعل قرار گیرد و بعد از آن مفعول باشد. این قانون معمولاً به عنوان ترتیب کلمات SVO نامیده می شود، و سپس اکثر جملات باید با آن مطابقت داشته باشند. اما دانستن این نکته ضروری است که این قانون فقط در مورد جملاتی اعمال می شود که دارای فاعل، فعل و مفعول هستند. در زبان انگلیسی به این جملات همانگونه که پیش از این نیز گفتیم جملات ساده میگویند.

Subject + Verb + Object

فاعل + فعل + مفعول

He loves food

او غذا دوست دارد

She killed the rat

او موش را کشت

در زبان انگلیسی ، در جملات ساده معمولاً از چهار ساختار متفاوت استفاده می‌کنند و برای اینکه بتوانید جملات ساده متفاوتی را بسازید، می توانید از ساختار هایی که پیش رو برای شما معرفی میکنیم ، استفاده کنید. در نظر داشته باشید که این چهار ساختار تنها برای جملات ساده مورد استفاده قرار می گیرند و در جملات دیگر کاربردی ندارند؛

  1. subject + verb phrase

The dress was beautiful

Her voice was amazing

  1. subject + verb phrase + object

The father slapped his son

The teacher questioned his students

  1. subject + verb phrase + indirect object + direct object

He gave the man a good job.

The singer gave the crowd a spectacular concert.

  1. subject + linking verb + subject complement

The movie was extraordinary.

 

ساختار جمله مرکب

جمله مرکب ، جمله ای است که دو جمله مستقل را معمولاً با یک حرف ربط همپایه مانند And یا But به هم متصل می کند. این حروف ربط برای ترکیب دو یا چند جمله مستقل و مرتبط در یک جمله واحد و یکپارچه بهترین گزینه هستند. جملات مرکب ، سرعت نوشتن شما را سریع‌تر و ایده‌های مرتبط را با هم متحد می‌کنند، اما آنها چند قانون اضافی بیشتر از جملات استاندارد دارند. جملات مستقل، جملاتی هستند که می توانند به تنهایی به عنوان جملات جداگانه به کار برده می شوند. اساساً یک جمله مرکب ، جملات مستقل ولی مرتبط را به عنوان یک جمله گرد هم می آورد.

جملات مرکب به راحتی قابل شناسایی هستند ، زیرا معمولاً از یک حرف ربط همپایه استفاده می کنند که ممکن است به اختصار به عنوان FANBOYS به خاطر بسپارید: For, And, Nor, But, Or, Yet, and So. با این حال، جملات مرکب همچنین می توانند از سمی کالن برای اتصال دو جمله استفاده کنند، در این صورت هیچ حرف ربطی لازم نیست. در زیر ، دو جمله ساده آورده شده است. هر دو بند مستقل هستند ، زیرا هر یک دارای موضوعات و افعال خاص خود هستند.

I have a pet iguana. his name is Fluffy.

برای ترکیب آنها در یک جمله مرکب، به سادگی یک کاما به اضافه حرف ربط همپایه And اضافه می کنیم.

I have a pet iguana, and his name is Fluffy.

از طرف دیگر، می‌توانیم با افزودن یک سمی کالن ، یک جمله مرکب بسازیم و این جمله همچنان صحیح است.

I have a pet iguana; his name is Fluffy.

اگرچه هر دو جمله در مورد یک موضوع صحبت می کنند، ولی فاعل هر جمله متفاوت هستند: فاعل جمله اول I و فاعل دومname  است. این همان بخشی است که آنها را مستقل می کند و جملات مرکب فقط با جملات مستقل کار می کنند. مثلا جمله زیر یک جمله مرکب نیست.

I have a pet iguana whose name is Fluffy.

برای اینکه جمله مرکب شود، حداقل به دو فاعل و دو فعل نیاز دارد. اگر هر دو جمله از یک فاعل استفاده می کنند، باید دو بار مانند مثال زیر بیان شود. در غیر این صورت، جمله مرکب نیست.

I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples.

ساختار جملات پیچیده

جمله پیچیده جمله ای است که یک جمله مستقل و حداقل یک جمله وابسته را در خود دارد. زمانی که نیاز به ارائه اطلاعات بیشتر برای توضیح یا اصلاح نکته اصلی جمله خود دارید، از این جملات باید استفاده کنید. جملات پیچیده را به راحتی می توان تشخیص داد ، زیرا اغلب از ربط های فرعی مانند because, since, or until برای اتصال جملات استفاده می کنند. یکی از رایج ترین انواع جملات پیچیده، جملات شرطی هستند که موقعیت های خیالی را مورد بحث قرار می دهند و اغلب از ساختار if-then استفاده می کنند. در جملات شرطی، یک جمله زمانی درست است که هر دو جمله درست باشند.

If you’re always trying to be normal, you will never know how amazing you can be.

مشاهده می کنید که جمله دوم به تنهایی معنایی ندارد و تنها زمانی معنی پیدا می کند که در کنار جمله اول یعنی جمله مستقل قرار بگیرد.

If the path is beautiful, let us not ask where it leads.

It is an ironic habit of human beings to run faster when they have lost their way.

در دو جمله بالا مشاهده می کنید که بخش دوم به تنهایی مفهومی ندارد و تنها در صورتی با معنا می شود که همراه با بخش اول باشد. بر خلاف جملات مرکب که از دو جمله مستقل استفاده می کنیم ، در جملات پیچیده ، باید از یک جمله مستقل و یک جمله وابسته بهره بگیریم.

 

ساختار جمله مرکب – پیچیده

جمله مرکب-پیچیده ، ترکیبی از جمله مرکب و پیچیده است که دارای دو یا چند بند مستقل و حداقل یک بند وابسته است. جملات مرکب-پیچیده به سه شکل ایجاد می شوند که پیش رو برای شما این سه ساختار را معرفی می کنیم:  

جملات مستقل

جملات مستقل

جملات وابسته

and he loved it very much.

he rented the latest horror movie,

Although Sam prefers to watch animated movies,

جملات وابسته

جملات مستقل

جملات مستقل

when she finally remembered.

so she sent her a card

Laura forgot her friend's birthday,

 

جملات مستقل

جملات مستقل

جملات مستقل

جملات وابسته

however, I couldn't make it.

so I started practicing my guitar;

I wanted to become a superstar,

When I was a little boy,

 

ترتیب کلمات به صورت سوالی یا پرسشی در زبان انگلیسی

اگر بخواهیم به صورت کلی در مورد ساختار جملات سوالی و ترکیب کلمات صحبت کنیم ، باید بگوییم برای ساخت جملات سوالی تنها کافی است از فعل کمکی یا فعل اصلی در اول جمله استفاده کرده و ادامه جمله را به صورت معمول ادامه دهیم. البته این ساختار تنها برای سوالات بله یا خیر می باشد و برای اینکه جملات پیچیده تر را بسازید ، باید ساختارهای متفاوتی را در نظر بگیرید.

Modal / Auxiliary verb + subject + main verb + object.

Can you finish the assignment?

آیا می توانید تکلیف را تمام کنید؟

Did you go to work?

رفتی سر کار؟

در زبان انگلیسی ، حالت دومی نیز وجود دارد که با استفاده از کلمات پرسشی که از آنها به عنوان wh questions نیز یاد می شود ، برای ساخت جملات پرسشی استفاده می کنیم.  در این ساختار ها می توانید از ۸ کلمه پرسشی برای ساخت جملات استفاده کرده و در پاسخ ، انتظار یک جمله کامل را داشته باشید. این بدان معناست که در این شرایط تنها بله یا خیر را نخواهید شنید. اصلی ترین و مهمترین جملات پرسشی که در زبان انگلیسی مورد استفاده قرار می گیرند ، شامل موارد پیش رو می شود؛

wh question

کاربرد

مثال

What

برای پرسیدن در مورد چیزها استفاده می شود

What are you doing?

When

برای پرسیدن در مورد زمان استفاده می شود

When will the meeting start?

Where

برای پرسیدن در مورد مکان ها استفاده می شود

Where’s my bag?

Who

برای پرسیدن در مورد مردم استفاده می شود

Who do you love the most in your family?

Whom

برای پرسیدن در مورد مردم استفاده می شود (مفعول فعل)

Whom did you see in the morning?  I saw Mr. Mark, my English teacher.

Which

برای پرسیدن در مورد انتخاب ها استفاده می شود

Which one do you choose? The left or right?

Whose

برای پرسیدن در مورد مالکیت استفاده می شود

Whose car is that? I don't know

Why

برای پرسیدن دلایل/دلایل استفاده می شود

why can you sleep like this? Please tell us.

 

 

 

مطالب مرتبط پیشنهادی:

قیدهای تکرار در زبان انگلیسی ، جایگاه قید تکرار در جمله

 

 


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic