لوگو انگلیش کلینیک
قیدهای تکرار در زبان انگلیسی ، جایگاه قید تکرار در جمله

قیدهای تکرار در زبان انگلیسی ، جایگاه قید تکرار در جمله

03/04/24 13 دقیقه برای مطالعه 13189

قیدهای تکرار مهم در زبان انگلیسی عبارتند از : always, usually, often , never , sometimes , seldom

 

محل قیدهای تکرار در جملاتی با افعال to be

در این جملات ، قیدهای تکرار بعد از افعال to be  به کار می رود. برای منفی کردن ، بعد از فعل to be  کلمه منفی  not  را می آوریم و برای سوالی هم فعل  to be  را به اول جمله منتقل می کنیم.

.He is always at school at 9 o’clock in the morning 

او همیشه در ساعت 9 صبح در مدرسه است.

.He is not always at school at 9 o’clock in the morning

او همیشه ساعت 9 صبح در مدرسه نیست.

?Is he always at school at 9 o’clock in the morning

آیا او همیشه ساعت 9 صبح در مدرسه است؟

?They are usually at home at night

آنها معمولا شبها در خانه هستند. 

.They are not usually at home at night

آنها معمولا شبها در خانه نیستند.

?Are they usually at home at night

آیا آنها معمولا شبها در خانه هستند؟

.She is often at the metro station between 6 and 7 p.m

او اغلب بین ساعت 6 و 7 عصر در ایستگاه مترو است.

.She is not often at the metro station between 6 and 7 p.m

او اغلب بین ساعت 6 و 7 عصر در ایستگاه مترو نیست.

?Is she often at the metro station between 6 and7 p.m

آیا او معمولا بین ساعت 6 و 7 عصر در ایستگاه مترو هست؟

.We are never home on Fridays

ما هرگز جمعه ها در خانه نیستیم.

?Are you never home on Fridays

آیا جمعه ها هرگز در خانه نیستید؟

.He is sometimes in the park on weekends

او بعضی وقتها در آخر هفته در پارک است.

?Is he sometimes in the park on weekends

آیا او بعضی وقتها در آخر هفته در پارک است؟

?He is not sometimes in the park on weekends

او بعضی وقتها در آخر هفته در پارک نیست.

.They are seldom here with us

آنها به ندرت اینجا با ما هستند.

.They are not seldom here with us

آنها به ندرت اینجا با ما نیستند.

?Are they seldom here with you

آیا آنها به ندرت اینجا با شما هستند؟

 

قیدهای تکرار در بقیه افعال

در بقیه افعال، بعد از فاعل قرار می گیرند و در سوم شخص مفرد هم فعل اصلی ما s می گیرد. برای منفی کردن از افعال کمکی do not  و dose not  بعد از قید استفاده می کنیم و برای سوالی هم do  و dose را در اول جمله قرار می دهیم.

.He always sleeps late at night

او همیشه شبها دیر می خوابد.

?Does he always sleep late at night

آیا او همیشه شبها دیر می خوابد؟

.They usually attend meeting

آنها معمولا در جلسات شرکت می کنند.

.They usually don’t attend meeting

آنها معمولا در جلسات شرکت نمی کنند.

?Do they usually attend meeting

آیا آنها معمولا در جلسات شرکت می کنند؟

.We often go to the park on Fridays

ما اغلب جمعه ها به پارک می رویم.

.We often don’t go to the park on Fridays

ما اغلب جمعه ها به پارک نمی رویم.

?Do you often go to the park on Fridays

آیا شما اغلب جمعه ها به پارک می روید؟

.She never speaks English here

او هرگز اینجا انگلیسی صحبت نمی کند.

?does she never speaks English here

آیا او هرگز اینجا انگلیسی صحبت نمی کند؟

.We sometimes go to watch football

ما بعضی وقتها به تماشای فوتبال می رویم.

?Do you sometimes go to watch football

آیا بعضی وقتها به تماشای فوتبال می روید؟

.They seldom go on picnics on weekends

آنها به ندرت آخر هفته به پیک نیک می روند.

?Do they seldom go on picnics on weekends

آیا آنها به ندرت آخر هفته پیک نیک می روند؟ 

 

 

 

بیشتر بخوانید:

پرکاربردترین قیدها در زبان انگلیسی


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic