لوگو انگلیش کلینیک
ترجمه فارسی قوانین اینستاگرام به همراه متن انگلیسی

ترجمه فارسی قوانین اینستاگرام به همراه متن انگلیسی

03/03/25 13 دقیقه برای مطالعه 15700

امروزه شبکه اجتماعی اینستاگرام یکی از اصلی ترین بخش های زندگی مردم شده است. این شبکه اجتماعی با وجود اینکه بسیار ساده است ولی قوانینی دارد که بسیاری از ایرانی ها در زمان ثبت مطالعه نمی کنند. امروز ما در انگلیش کلینیک قصد داریم آخرین قوانین اعلام شده توسط اینستاگرام را برای شما ترجمه کنیم. 

 

قوانین اصلی اینستاگرام 

You must be 13 years or older to use this site

برای استفاده از این سایت باید 13 سال یا بیشتر سن داشته باشید.

 

You may not post nude, partially nude, or sexually suggestive photos

شما نمی‌توانید عکس‌های برهنه، نیمه برهنه یا وسوسه‌انگیز جنسی ارسال کنید.

 

You are responsible for any activity that occurs under your screen name

شما مسئول هر فعالیتی هستید که تحت نام صفحه نمایش شما انجام می شود.

 

You are responsible for keeping your password secure

شما مسئول حفظ امنیت رمز عبور خود هستید.

 

You must not abuse, harass, threaten, impersonate or intimidate other Instagram users

شما نباید سایر کاربران اینستاگرام را مورد سوء استفاده، آزار و اذیت، تهدید، جعل هویت یا ارعاب قرار دهید.

 

You may not use the Instagram service for any illegal or unauthorized purpose. International users agree to comply with all local laws regarding online conduct and acceptable content

شما نمی توانید از سرویس اینستاگرام برای اهداف غیرقانونی یا غیرمجاز استفاده کنید. کاربران بین المللی موافقت می کنند که از تمام قوانین محلی در مورد رفتار آنلاین و محتوای قابل قبول پیروی کنند.

 

You are solely responsible for your conduct and any data, text, information, screen names, graphics, photos, profiles, audio and video clips, links ("Content") that you submit, post, and display on the Instagram service

مسئولیت رفتار و هرگونه داده، متن، اطلاعات، نام صفحه نمایش، تصاویر، عکس ها، نمایه ها، کلیپ های صوتی و تصویری، لینک ها ("محتوا") که در سرویس اینستاگرام ارسال می کنید، پست می کنید و نمایش می دهید، به عهده شماست.

 

You must not modify, adapt or hack Instagram or modify another website so as to falsely imply that it is associated with Instagram

شما نباید اینستاگرام را تغییر دهید، تطبیق دهید یا هک کنید یا وب سایت دیگری را به گونه ای تغییر دهید که به دروغ القا شود که با اینستاگرام مرتبط است.

 

You must not access Instagram's private API by any other means other than the Instagram application itself

شما نباید به هیچ وجه به غیر از خود برنامه اینستاگرام به API خصوصی اینستاگرام دسترسی داشته باشید.

 

You must not crawl, scrape, or otherwise cache any content from Instagram including but not limited to user profiles and photos

شما نباید هیچ محتوایی را از اینستاگرام از جمله نمایه‌های کاربر و عکس‌ها ادیت کنید ،خراش دهید، یا در حافظه پنهان ذخیره کنید.

 

You must not create or submit unwanted email or comments to any Instagram members ("Spam")

شما نباید ایمیل یا نظرات ناخواسته را برای هیچ یک از اعضای اینستاگرام ("اسپم") ایجاد یا ارسال کنید.

 

You must not use web URLs in your name without prior written consent from Instagram, inc

شما نباید بدون رضایت کتبی قبلی اینستاگرام از URL های وب به نام خود استفاده کنید.

 

You must not transmit any worms or viruses or any code of a destructive nature

شما نباید هیچ وورم یا ویروس یا کد مخربی را منتقل کنید.

 

You must not, in the use of Instagram, violate any laws in your jurisdiction (including but not limited to copyright laws)

در استفاده از اینستاگرام، نباید هیچ قانونی را در حوزه قضایی خود (از جمله قوانین کپی رایت، اما نه محدود به) نقض کنید.

 

Violation of any of these agreements will result in the termination of your Instagram account. While Instagram prohibits such conduct and content on its site, you understand and agree that Instagram cannot be responsible for the Content posted on its web site and you nonetheless may be exposed to such materials and that you use the Instagram service at your own risk

نقض هر یک از این قراردادها منجر به بسته شدن اکانت اینستاگرام شما می شود. در حالی که اینستاگرام چنین رفتارها و محتوایی را در سایت خود ممنوع می‌کند، شما می‌دانید و موافقت می‌کنید که اینستاگرام نمی‌تواند مسئولیتی در قبال محتوای ارسال شده در وب‌سایت خود داشته باشد و با این وجود ممکن است در معرض چنین مطالبی قرار بگیرید و با مسئولیت خود از سرویس اینستاگرام استفاده کنید.

 

شرایط عمومی

We reserve the right to modify or terminate the Instagram service for any reason, without notice at any time

ما این حق را برای خود محفوظ می داریم که سرویس اینستاگرام را به هر دلیلی بدون اطلاع قبلی در هر زمانی تغییر دهیم یا قطع کنیم.

 

We reserve the right to alter these Terms of Use at any time. If the alterations constitute a material change to the Terms of Use, we will notify you via internet mail according to the preference expressed on your account. What constitutes a "material change" will be determined at our sole discretion, in good faith and using common sense and reasonable judgement

ما حق تغییر این شرایط استفاده را در هر زمان برای خود محفوظ می داریم. اگر تغییرات منجر به تغییر اساسی در شرایط استفاده شود، طبق اولویت اعلام شده در حساب شما از طریق پست اینترنتی به شما اطلاع خواهیم داد. آنچه "تغییر مادی" را تشکیل می دهد، به صلاحدید ما، با حسن نیت و با استفاده از عقل سلیم و قضاوت معقول تعیین می شود.

 

We reserve the right to refuse service to anyone for any reason at any time

ما این حق را برای خود محفوظ می داریم که در هر زمانی به هر دلیلی از خدمات رسانی به هر کسی امتناع کنیم.

 

We reserve the right to force forfeiture of any username that becomes inactive, violates trademark, or may mislead other users

ما این حق را برای خود محفوظ می داریم که هر نام کاربری را که غیرفعال می شود، علامت تجاری را نقض می کند یا ممکن است سایر کاربران را گمراه کند، اجبار کنیم.

 

We may, but have no obligation to, remove Content and accounts containing Content that we determine in our sole discretion are unlawful, offensive, threatening, libelous, defamatory, obscene or otherwise objectionable or violates any party's intellectual property or these Terms of Use

ما ممکن است، اما هیچ تعهدی نسبت به حذف محتوا و حساب‌های حاوی محتوایی که به صلاحدید خود غیرقانونی، توهین‌آمیز، تهدیدآمیز، افتراآمیز، توهین‌آمیز، ناپسند یا غیرقابل اعتراض هستند، حذف کنیم یا مالکیت معنوی هر طرف یا این شرایط استفاده را نقض می‌کند.

 

We reserve the right to reclaim usernames on behalf of businesses or individuals that hold legal claim or trademark on those usernames

ما این حق را برای خود محفوظ می‌داریم که نام‌های کاربری را از طرف کسب‌وکارها یا افرادی که ادعای قانونی یا علامت تجاری روی آن نام‌های کاربری دارند، بازیابی کنیم.

 

حقوق مالکیت محتوا در اینستاگرام

Instagram does NOT claim ANY ownership rights in the text, files, images, photos, video, sounds, musical works, works of authorship, applications, or any other materials (collectively, "Content") that you post on or through the Instagram Services. By displaying or publishing ("posting") any Content on or through the Instagram Services, you hereby grant to Instagram a non-exclusive, fully paid and royalty-free, worldwide, limited license to use, modify, delete from, add to, publicly perform, publicly display, reproduce and translate such Content, including without limitation distributing part or all of the Site in any media formats through any media channels, except Content not shared publicly ("private") will not be distributed outside the Instagram Services

اینستاگرام هیچ گونه حق مالکیتی را در مورد متن، فایل، تصویر، عکس، ویدئو، صدا، آثار موسیقی، آثار نویسندگی، برنامه‌های کاربردی، یا هر ماده دیگری که در یا از طریق سرویس‌های اینستاگرام پست می‌کنید (مجموعاً «محتوا») ادعا نمی‌کند. . با نمایش یا انتشار ("پست") هر گونه محتوا در یا از طریق خدمات اینستاگرام، بدینوسیله به اینستاگرام مجوزی غیر انحصاری، کاملاً پرداختی و بدون حق امتیاز، در سراسر جهان، محدود برای استفاده، تغییر، حذف، افزودن به، اعطا می کنید. اجرای عمومی، نمایش عمومی، تکثیر و ترجمه چنین محتوایی، از جمله بدون محدودیت توزیع بخشی یا تمام سایت در هر قالب رسانه ای از طریق هر کانال رسانه ای، به جز محتوایی که به صورت عمومی به اشتراک گذاشته نشده است ("خصوصی") خارج از خدمات اینستاگرام توزیع نخواهد شد.

 

Some of the Instagram Services are supported by advertising revenue and may display advertisements and promotions, and you hereby agree that Instagram may place such advertising and promotions on the Instagram Services or on, about, or in conjunction with your Content. The manner, mode and extent of such advertising and promotions are subject to change without specific notice to you

برخی از سرویس‌های اینستاگرام توسط درآمد تبلیغات پشتیبانی می‌شوند و ممکن است تبلیغات و تبلیغات را نمایش دهند، و شما بدین وسیله موافقت می‌کنید که اینستاگرام ممکن است چنین تبلیغات و تبلیغاتی را در سرویس‌های اینستاگرام یا در، درباره یا در ارتباط با محتوای شما قرار دهد. نحوه، حالت و میزان این گونه تبلیغات و تبلیغات بدون اطلاع خاصی به شما تغییر می کند.

 

You represent and warrant that: (i) you own the Content posted by you on or through the Instagram Services or otherwise have the right to grant the license set forth in this section, (ii) the posting and use of your Content on or through the Instagram Services does not violate the privacy rights, publicity rights, copyrights, contract rights, intellectual property rights or any other rights of any person, and (iii) the posting of your Content on the Site does not result in a breach of contract between you and a third party. You agree to pay for all royalties, fees, and any other monies owing any person by reason of Content you post on or through the Instagram Services

شما نشان می‌دهید و تضمین می‌کنید که: (1) شما مالک محتوایی هستید که توسط شما در یا از طریق سرویس‌های اینستاگرام ارسال شده است یا حق اعطای مجوز ذکر شده در این بخش را دارید، (ب) ارسال و استفاده از محتوای خود در یا از طریق خدمات اینستاگرام حقوق حریم خصوصی، حقوق عمومی، کپی رایت، حقوق قرارداد، حقوق مالکیت معنوی یا هر حقوق دیگری را نقض نمی کند و (پ) ارسال محتوای شما در سایت منجر به نقض قرارداد بین شما و شخص ثالث شما موافقت می‌کنید که به دلیل محتوایی که در یا از طریق سرویس‌های اینستاگرام پست می‌کنید، تمام حق‌ الامتیازها، هزینه‌ها و سایر پول‌هایی که به هر شخصی بدهکار است، بپردازید.

 

The Instagram Services contain Content of Instagram ("Instagram Content"). Instagram Content is protected by copyright, trademark, patent, trade secret and other laws, and Instagram owns and retains all rights in the Instagram Content and the Instagram Services. Instagram hereby grants you a limited, revocable, nonsublicensable license to reproduce and display the Instagram Content (excluding any software code) solely for your personal use in connection with viewing the Site and using the Instagram Services

خدمات اینستاگرام حاوی محتوای اینستاگرام ("محتوای اینستاگرام") است. محتوای اینستاگرام توسط کپی رایت، علائم تجاری، حق ثبت اختراع، اسرار تجاری و قوانین دیگر محافظت می شود و اینستاگرام مالک و تمامی حقوق محتوای اینستاگرام و خدمات اینستاگرام را دارد. اینستاگرام بدینوسیله مجوزی محدود، قابل لغو و غیرقابل مجوز برای بازتولید و نمایش محتوای اینستاگرام (به استثنای هر کد نرم افزاری) صرفاً برای استفاده شخصی شما در ارتباط با مشاهده سایت و استفاده از خدمات اینستاگرام به شما می دهد.

 

The Instagram Services contain Content of Users and other Instagram licensors. Except as provided within this Agreement, you may not copy, modify, translate, publish, broadcast, transmit, distribute, perform, display, or sell any Content appearing on or through the Instagram Services

خدمات اینستاگرام حاوی محتوای کاربران و سایر مجوزدهندگان اینستاگرام است. به جز مواردی که در این توافقنامه ارائه شده است، نمی توانید محتوایی را که در یا از طریق خدمات اینستاگرام ظاهر می شود، کپی کنید، تغییر دهید، ترجمه کنید، منتشر کنید، پخش کنید، ارسال کنید، توزیع کنید، اجرا کنید، نمایش دهید یا بفروشید.

 

Instagram performs technical functions necessary to offer the Instagram Services, including but not limited to transcoding and/or reformatting Content to allow its use throughout the Instagram Services

اینستاگرام عملکردهای فنی لازم برای ارائه خدمات اینستاگرام را انجام می دهد، از جمله اما نه محدود به رمزگذاری و/یا قالب بندی مجدد محتوا برای اجازه استفاده از آن در سراسر سرویس های اینستاگرام.

 

Although the Site and other Instagram Services are normally available, there will be occasions when the Site or other Instagram Services will be interrupted for scheduled maintenance or upgrades, for emergency repairs, or due to failure of telecommunications links and equipment that are beyond the control of Instagram. Also, although Instagram will normally only delete Content that violates this Agreement, Instagram reserves the right to delete any Content for any reason, without prior notice. Deleted content may be stored by Instagram in order to comply with certain legal obligations and is not retrievable without a valid court order. Consequently, Instagram encourages you to maintain your own backup of your Content. In other words, Instagram is not a backup service. Instagram will not be liable to you for any modification, suspension, or discontinuation of the Instagram Services, or the loss of any Content

اگرچه سایت و سایر خدمات اینستاگرام به طور معمول در دسترس هستند، مواردی وجود دارد که سایت یا سایر خدمات اینستاگرام به دلیل تعمیرات برنامه ریزی شده یا ارتقاء، تعمیرات اضطراری یا به دلیل خرابی پیوندهای مخابراتی و تجهیزاتی که خارج از کنترل هستند، قطع می شود. اینستاگرام. همچنین، اگرچه اینستاگرام معمولاً فقط محتوایی را حذف می‌کند که این توافقنامه را نقض می‌کند، اینستاگرام این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که به هر دلیلی، بدون اطلاع قبلی، هر محتوایی را حذف کند. محتوای حذف شده ممکن است به منظور رعایت برخی تعهدات قانونی توسط اینستاگرام ذخیره شود و بدون حکم قضایی معتبر قابل بازیابی نیست. در نتیجه، اینستاگرام شما را تشویق می کند که از محتوای خود نسخه پشتیبان تهیه کنید. به عبارت دیگر اینستاگرام یک سرویس پشتیبان نیست. اینستاگرام هیچ مسئولیتی در قبال تغییر، تعلیق، یا قطع خدمات اینستاگرام یا از دست دادن هر گونه محتوا نخواهد داشت.

 

اطلاعات بیشتر درباره اینستاگرام

اسلنگ های رایج اینستاگرام

دانلود مجله اینستاگرام (آموزش مبتدی تا پیشرفته اینستاگرام)


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic