لوگو انگلیش کلینیک
گرامر if only و wish

گرامر if only و wish

1/02/28 13 دقیقه برای مطالعه 689

گرامر if only و wish

وقتی می‌خواهیم در زبان انگلیسی آرزو یا میل انجام یک کار را بیان کنیم که با موقعیت کنونی متفاوت است، استفاده از فعل «to wish» بسیار رایج است. در دبیرستان این قبیل از افعال را به عنوان جملات آرزویی برای ما معرفی کرده بودند و می توان آن را در زمان های مختلف بسته به آنچه که ما می خواهیم یا فکر می کنیم متفاوت باشد به کار ببریم. 

 

نحوه استفاده از Wish در گرامر انگلیسی

Wish + Past Simple Wish + گذشته ساده

این ساختار هنگامی به کار می رود که ما بخواهیم بیان کنیم وضعیت در حال (یا آینده) متفاوت باشد. این تعریف با یک مثال بهتر توضیح داده می شود، به مثال ها و معانی پیش رو دقت کنید: 

I wish I ate more vegetables

کاش سبزیجات بیشتری می خوردم (من سبزیجات بیشتری نخورم.)

He wishes he had a new house

او آرزو می کند که یک خانه جدید داشته باشد. (او خانه جدید ندارد.)

They wish it was August

ای کاش آگوست بود. (آگوست نیست.)

I wish I had a bigger car

کاش ماشین بزرگتری داشتم (چون ماشین من خیلی کوچک است).

I wish it was the summer holidays

ای کاش تعطیلات تابستانی بود (اما اینطور نیست - من هنوز در مدرسه هستم).

 

Wish + Past Continuous Wish + گذشته استمراری

ما از این ساختار برای بیان این مطلب هست که بخواهیم بگوییم بهتر است در حال (یا آینده) فعالیت متفاوتی انجام دهیم.

I wish I was playing badminton now. (I’m studying English.)

کاش الان بدمینتون بازی میکردم. (من دارم انگلیسی می خوانم.)

I wish it weren’t raining now. (It is raining now.)

کاش الان بارون نمیبارید. (الان هوا بارانی است.)

I wish you were coming to my party next week. (You are not coming to my party next week.)

کاش هفته آینده به مهمانی من می آمدی. (شما هفته آینده به مهمانی من نمی آیید.)

 

Wish + Past Perfect Wish + گذشته کامل

ما از این ساختار برای بیان حسرت یا آرزوی استفاده می کنیم. این ساختار در اصل تلاش می کند بیان کند اتفاقی در گذشته افتاده است ولی شما آرزو داشتید آن وضعیت رخ نداده بود و آرزو دارید می توانستید آن را تغییر بدهید. 

They wish they hadn’t lost the photo. It was a really good one

ای کاش عکس را گم نمی کردند. واقعا عکس خوبی بود (عکس را گم کردند.)

I wish I hadn’t done it

کاش این کار را نکرده بودم. (من انجام دادم.)

He wishes he had studied more for their exam

ای کاش برای امتحانشان بیشتر درس می خواند. (آنها برای امتحان خود بیشتر مطالعه نکردند.)

He wishes he had studied harder when he was at school

او آرزو می کند که در دوران مدرسه سخت تر درس می خواند. (او به اندازه کافی سخت مطالعه نکرد - شاید اگر بیشتر درس می خواند به دانشگاه می رفت.)

!They wish they hadn’t scored that goal

ای کاش آن گل را نمی زدند! (آنها یک گل زدند و در نتیجه احتمالاً بازی را نخواهند برد).

 

Wish + Would

کاربرد اول این ساختار به این منظور استفاده می شود که می خواهیم یک اتفاق روی دهد یا بهتر است بگوییم آرزو داریم یک اتفاق رخ دهد 

I wish my car would start

کاش ماشینم روشن میشد (من نمی توانم آن را شروع کنم و می خواهم شروع شود).

I wish the lesson would end

کاش درس تموم بشه (میخوام تموم بشه).

کاربرد دوم این ساختار برای بیان این است که شما انتظار دارید یک فرد کاری را انجام دهد ولی تا بدین لحظه انجام نداده است ولی شما هنوز امید دارید که انجام دهد. 

!I wish you’d listen to me

کاش به من گوش میدادی!

کاربرد سوم این ساختار برای بیان این است که بخواهیم به کسی بگوییم از انجام کاری که ما را آزار می دهد دست بردارد.

!I wish you wouldn’t borrow my clothes

کاش لباسم را قرض نمی گرفتی!

!I wish my mum wouldn’t phone me every five minutes

کاش مامانم هر پنج دقیقه با من تماس نمی گرفت!

 

Wish + مصدر با To

ما همچنین می توانیم از "wish" برای بیان "خواست" در شرایط رسمی استفاده کنیم ولی ساختار آن به این صورت wish + به مصدر است، بهتر است این مطلب را با یک مثال توضیح دهیم. 

I wish to make a complaint and would like to see the manager

من می خواهم شکایت کنم و می خواهم مدیر را ببینم.

نکته: ما می توانیم از ساختار subject + wish + someone برای تبریک گفتن به مخاطبین استفاده می شود. 

We wish you a Merry Christmas

کریسمس خوبی را برایتان آرزومندیم.

We wish you a Happy Birthday

برات تولد خوبی را  آرزومندم 

I wish her luck in her new career

برای او در حرفه جدیدش آرزوی موفقیت می کنم.

She wishes her sister the best of happiness

او برای خواهرش آرزوی خوشبختی می کند.

 

I Wish/ If Only

If Only هم معنی I Wish است. ما زمانی از این دو ساختار استفاده می کنیم که از چیزی پشیمان می شویم یا زمانی که دوست داریم چیزی با آنچه هست متفاوت باشد.

I wish I could fly. = If only I could fly

کاش می توانستم پرواز کنم. = اگر فقط می توانستم پرواز کنم.

I wish they would stop fighting. = If only they would stop fighting

کاش دست از جنگ بردارند. = اگر از جنگ دست بردارند.

 

زمانی که ما از I Wish و If Only  استفاده می کنیم، نمی توانیم از Was, was not استفاده کنیم باید به جای آن از Were و Were not استفاده کنیم. 

I wish I was home now.(wrong)  /I wish I were home now

 

کلام آخر 

ما در انگلیش کلینیک در راستای تدریس مفاهیم گرامری امروز تلاش کردیم برای شما عزیزان یکی از پرکابردترین مفاهیم گرامری را آموزش داده ، تا با استفاده از آن قادر باشید علایق و خواسته های خود را به درستی به مخاطب خود بیان کنید. 


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

ابتدا به سایت وارد شوید
ورود

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic