لوگو انگلیش کلینیک
گرامر however در زبان انگلیسی، آموزش کامل و کاربردها در جمله با مثال

گرامر however در زبان انگلیسی، آموزش کامل و کاربردها در جمله با مثال

03/04/24 13 دقیقه برای مطالعه 1712

به عنوان مدرس زبان انگلیسی اگر از من بپرسند در یک جمله برای بیان تضاد از چه عبارت، بیشتر باید استفاده کرد، بدون شک اولین پاسخ من however هست. در طول سال‌ها تدریس، به این نکته رسیده‌ام که علی رغم کاربرد بسیار زیاد لغت  however ، این لغت هنوز میان زبان آموزان به درستی جا نیفتاده و کاربردهای متعدد آن را آموزش ندیده اند. در همین راستا قصد دارم برای شما همراهان کلینیک تخصصی رفیعی، آموزش کاملی در مورد این عبارت تهیه کرده و کمک کنم درک بهتری از نحوه استفاده آن داشته باشید.

 

معنی however در جمله

لغت However در زبان انگلیسی معانی متعددی در بر دارد و بر اساس نحوه استفاده در جمله، این لغت معنی جدیدی به خود می‌گیرد. شاید اصلی‌ترین و مهم‌ترین معنی این لغت " اگر چه" است که نشان می دهد جمله اول و دوم که توسط However به هم وصل شده اند، با هم تضاد دارند. اگر بخواهیم بهترین هم معنی این لغت را معرفی کنیم، باید به Nevertheless و on the other hand اشاره کنیم که از نظر کاربرد نیز بسیار به آن نزدیک هستند. ولی علاوه بر معانی که پیش از این ذکر کردیم، می‌توانیم به دیگر  موارد نیز مانند بهر حال، هنوز، ضمنا، با اینکه، معهذا، هر قدر هم، اما اشاره کنیم.

 

کاربردهای However در جمله

در زبان انگلیسی لغت However به سه معنی و ساختار مختلف به کار می رود. اولین و مهمترین کاربرد However به عنوان حرف ربط تضاد است که دو جمله غیر هم معنی را به هم متصل می کند. کاربرد دوم However به عنوان قید هست که در این شرایط نیز تصاد را بیان می کند، ولی معنی جمله نسبت به ساختار اول کاملا متفاوت هست. روش سوم استفاده از However به عنوان قید و حرف ربط به معنی "هر طور" هست که ساختار متفاوتی را دنبال می کند.

 

However برای بیان تضاد

کاربرد اول به عنوان تصاد: اولین و مهم ترین کاربرد however به عنوان حرف ربط و برای بیان تضاد در دو جمله متفاوت است. در این شرایط نقش However به عنوان متصل کننده دو جمله مجزا نیز معرفی می شود و باید بعد از آن از کاما استفاده کنید. در این معنی However در اول جمله دوم قرار می گیرد و تاکید معنی بر روی جمله دوم هست. برای درک بهتر این جمله به مثال های پیش رو دقت کنید.

I enjoy going for long walks. However, I'm not too fond of running.

از پیاده روی طولانی مدت لذت می برم. با این حال، من زیاد به دویدن علاقه ندارم.

He loves playing soccer. However, he has never participated in a competitive match.

او عاشق بازی فوتبال است. با این حال، هرگز در یک مسابقه رقابتی شرکت نکرده است.

She is an excellent student. However, her test scores have been declining recently.

او یک دانش آموز ممتاز است. با این حال، نمرات آزمون او اخیرا کاهش یافته است.

 

در این مورد، "however" به عنوان یک کلمه انتقالی عمل می کند که نشان دهنده تغییر دیدگاه است یا اطلاعاتی را معرفی می کند که با آنچه در جمله قبلی ذکر شد، مغایرت دارد.

 

کاربرد دوم به عنوان تضاد در یک جمله: در این کاربرد به منظور اینکه تضاد موجود در یک جمله را نشان دهید از However استفاده می کنید. در این شرایط قبل از However یک نقطه ‌ویرگول یا سمی‌کالِن می آورید و باید بعد از However نیز از یک کاما بهره بگیرید. در این شرایط دو جمله تقریبا مرتبط را با استفاده از However به هم متصل می کنید، ولی این دو جمله از نظر معنا با هم متفاوت هستند. در اصل However به عنوان یک پل برای بیان تضاد استفاده می شود و معنی جمله دوم مهم تر از جمله اول هست.

Zara loves to travel; however, she has a fear of flying.

زارا عاشق سفر است. با این حال، او ترس از پرواز دارد.

He had practiced for hours; however, his performance didn't meet his expectations.

او ساعت ها تمرین کرده بود. با این حال، عملکرد او انتظارات او را برآورده نکرد.

The team worked hard to reach the finals; however, they were ultimately defeated by a stronger opponent.

تیم برای رسیدن به فینال سخت کار کرد. با این حال، آنها در نهایت توسط یک حریف قوی تر شکست خوردند.

 

However به معنی صرف نظر از

در این معنی علی رغم اینکه However تا حدی همان معنی کاربرد پیشین را به عنوان بیان کننده تضاد دارد، ولی نحوه استفاده از آن بسیار متفاوت هست و ما آن را به دو شکل مختلف استفاده می کنیم. حالا با هم نگاهی به کاربرد However در این معنی می اندازیم؛

 کاربرد اول بعد از فاعل: در این کابرد However نقش قید را به خود می گیرد. باید از آن بعد از فاعل جمله دوم استفاده می کنیم که قبل و بعد از آن یک کاما می آید. نکته بسیار مهم در این کاربرد، گذاشتن نقطه بعد از جمله اول هست.

The weather forecast predicted a sunny day. Jane, however, carried an umbrella.

هواشناسی یک روز آفتابی را پیش بینی کرد. جین اما یک چتر به همراه داشت.

The company announced a new product. The customers, however, were not impressed with its features.

این شرکت یک محصول جدید را معرفی کرد. با این حال مشتریان تحت تأثیر ویژگی های آن قرار نگرفتند.

The dog was small and harmless. The cat, however, eyed it with suspicion.

سگ کوچک و بی ضرر بود. گربه اما با شک به آن نگاه کرد.

 

در این مثال‌ها، «however» بعد از موضوع جمله دوم قرار می‌گیرد و اطلاعات تکمیلی یا ایده‌ای متضاد را بیان می‌کند. این کاربرد یک عنصر شگفتی یا تضاد به بیانیه اضافه می کند.

 

کاربرد دوم در انتهای جمله دوم و همراه با کاما: شرایطی وجود دارد که ما از however به همین معنی ولی در انتهای جمله استفاده می کنیم. ولی باید قبل از آن حتما از یک کاما استفاده کنیم. این کاربرد " however " عنصر متضاد یا غیرمنتظره ای را به جمله اضافه می کند و تغییری در انتظار خواننده ایجاد می کند.

The experiment yielded promising results. The data analysis was inconclusive, however.

این آزمایش نتایج امیدوار کننده ای به همراه داشت. با این حال، تجزیه و تحلیل داده ها بی نتیجه بود.

She worked hard to save money for her dream vacation. The unexpected expenses drained her savings, however.

او سخت کار کرد تا برای تعطیلات رویایی خود پول پس انداز کند. با این حال، هزینه های غیرمنتظره پس انداز او را تخلیه کرد.

The team had a strong start in the game. They struggled to maintain their lead in the second half, however.

این تیم شروع قدرتمندی در بازی داشت. آنها در نیمه دوم تلاش کردند تا برتری خود را حفظ کنند.

 

کاربرد However به معنی هرطور

زمانی که از however به عنوان حرف ربط استفاده می کنیم، معنی آن نیز به کلی تغییر می کند و آن را باید به صورت هر طور ترجمه کنیم. در این کاربرد تاکید می کنیم که چیزی می تواند اتفاق بیفتد یا به روش های مختلف انجام شود، بدون اینکه روش خاصی را مشخص کند. However در این کاربرد به معنای انعطاف پذیری بوده و امکان رویکردها یا ابزارهای مختلف را برای انجام یک مسئله بیان می کند. به عنوان مثال، ممکن است بگویید: "However hard I try, I can't seem to solve this puzzle." در اینجا، "however" نشان می دهد که، صرف نظر از تلاش، گوینده نمی تواند معما را حل کند. از سوی دیگر، " however " می تواند به عنوان یک قید برای نشان دادن "به هر شکل" نیز عمل کند. این مورد تأکید می کند که کاری می تواند به طرق مختلف انجام شود یا اتفاق بیفتد و آن را برای تفسیر باز بگذارد.

"However you decide to approach the situation, make sure to consider all the facts."

در اینجا، " However " نشان می دهد که خواننده این آزادی را دارد که هر روش یا سبکی را که برای نزدیک شدن به موقعیت مناسب می بیند انتخاب کند و بر اهمیت در نظر گرفتن همه واقعیت ها تأکید دارد.

 

گرامر however و nevertheless

" However" و " nevertheless" هر دو قیدهای ر بطی هستند که برای نشان دادن تضاد بین دو ایده در یک جمله استفاده می شوند. آنها اغلب برای نشان دادن تغییر در فکر یا معرفی یک نقطه متضاد پس از یک جمله استفاده می شوند. در اینجا نحوه استفاده از آنها در یک جمله و کمی در مورد تفاوت آنها آورده شده است:

 

" However":

 

" However" معمولاً در ابتدای جمله یا در یک جمله برای ایجاد تضاد با عبارت قبلی استفاده می شود.

وقتی در ابتدای جمله استفاده می شود با کاما همراه می شود.

"I wanted to go to the beach; however, it started raining."

"من می خواستم به ساحل بروم، اما باران شروع شد."

 

" Nevertheless":

 

" Nevertheless" برای نشان دادن تضاد یا مخالفت نیز استفاده می شود، اما بیشتر کاربرد رسمی دارد و به جای اینکه معنی  Butرا به جمله بدهد تاکید را در جمله بیان می کند.

  • می توان آن را در ابتدا یا وسط جمله قرار داد.
  • همیشه با کاما دنبال نمی شود. استفاده از کاما به ساختار جمله بستگی دارد.
  • مثال: "من می دانستم که کار دشوار است، با این وجود، مصمم به تکمیل آن بودم."
  • در اینجا یک جمله وجود دارد که تفاوت استفاده را نشان می دهد:

 

"I was tired; however, I decided to stay up and finish my work."

خسته بودم اما تصمیم گرفتم بیدار بمانم و کارم را تمام کنم.»

"I was tired. Nevertheless, I decided to stay up and finish my work."

"خسته بودم. با این وجود تصمیم گرفتم بیدار بمانم و کارم را تمام کنم."

 

در جمله اول، « however» در ابتدا با کاما برای معرفی تضاد استفاده می شود. در جمله دوم از nevertheless برای تأکید بر عزم با وجود خستگی استفاده شده است. انتخاب بین این دو اغلب به رسمی بودن زمینه و نحوه صحبت فرد بستگی دارد.

 

تفاوت despite و however

"Despite" حرف اضافه ای است که تقابلی بین دو عبارت اسمی یا عمل ایجاد می کند و نشان می دهد که با وجود شرایط خاص چیزی اتفاق می افتد. این در حالی است که " however " قیدی است که نشانه گذار یا تغییر فکر در یک جمله است و نشان دهنده تضاد یا تضاد بین دو ایده یا بند است. این کلمات به طور متفاوتی استفاده می شوند و در جملات اهداف مشخصی را دنبال می کنند.

"Despite his busy schedule, he managed to find time for his family."

با وجود مشغله زیاد، او توانست برای خانواده اش وقت پیدا کند.

 

اشتباهات رایج هنگام استفاده از " However" در جملات

هنگام گنجاندن "However" در نوشته خود، باید از اشتباهات رایج برای اطمینان از استفاده صحیح آگاه باشید.

 

از عبارات زائد پرهیز کنید: از " however " یا " however though " در یک جمله استفاده نکنید.

از علائم نگارشی مناسب استفاده کنید: هنگام استفاده از "however" در یک جمله به قواعده نگارشی (نقطه گذاری) توجه کنید. برای حفظ وضوح و انسجام از کاما و نقطه‌ویرگول یا سمی‌کالِن به درستی استفاده کنید.

مفهوم جمله را در نظر بگیرید: در حالی که "however" می تواند نوشتار شما را با بیان تضاد بهبود بخشد، اطمینان حاصل کنید که جریان صراحت جمله از بین نمی رود. استفاده بیش از حد از "however" می تواند ریتم طبیعی محتوای شما را مختل کند.

 

بیشتر بخوانید:

تفاوت error و mistake در زبان انگلیسی و مثال کاربرد در جمله

گرامر one و  ones، آموزش کامل و کاربرد ها با مثال

 


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic