لوگو انگلیش کلینیک
Object یا مفعول در زبان انگلیسی، انواع مختلف و کاربرد ها

Object یا مفعول در زبان انگلیسی، انواع مختلف و کاربرد ها

03/01/25 13 دقیقه برای مطالعه 2844

Object یا مفعول در زبان انگلیسی، انواع مختلف و کاربرد ها

اگر بخواهیم به زبان ساده بیان کنیم، در زبان انگلیسی مفعول یکی از اصلی ترین بخش های جمله است که نشان می دهد عمل فعل بر روی چه کسی یا چیزی انجام شده است. زبان شناسی مدرن مفعول را به این صورت تعریف می کند: مفعول اسم یا ضمیری است که به عمل ، فعل اصلی یا به حرف اضافه متصل است. مفعول هایی که به عمل فعل پیوند دارند، می توانند مستقیم یا غیر مستقیم باشند. بر اساس این تعریف در مثال he caught a bird لغت bird به عنوان یک مفعول به حساب می آید. حالا با هم نگاهی دقیق تر به این موضوع می اندازیم.

 

انواع مفعول در زبان انگلیسی

 در زبان انگلیسی دقیقا مانند زبان فارسی، دارای دو نوع مفعول مستقیم و غیر مستقیم هستیم. برای اینکه بتوانید تفاوت این دو را به درستی متوجه شوید، همراه با یک مثال قصد داریم برای شما این دو نوع مفعول را آموزش دهیم.

مفعول مستقیم:

مفعول مستقیم اسم یا ضمیری است که مستقیماً عمل یک فعل را تشریح می کند. به سوال "چی؟" (What) یا "چه کسی؟" (Who) بعد از فعل پاسخ می دهد.

مثال مفعول مستقیم

The student ate an apple

 دانش آموز یک سیب خورد. (در این جمله «an apple» مفعول مستقیم فعل «Eat» است).

در این جمله از خودتان بپرسید که دانش آموز چه چیزی را خورد. در این حالت پاسخی که می دهید دقیقا نشان دهنده مفعول مستقیم است که در این حال an apple می شود مفعول مستقیم جمله بالا. حالا با هم نگاهی به یک مثال دیگر می اندازیم؛

The family hugged their dog

در جمله بالا از خود بپرسید مفعول مستقیم جمله چیست؟ چه کسی را و یا چه چیزی را بغل کردند؟ در این شرایط their dog (سگ آن ها) پاسخ این پرسش بوده و مفعول جمله می باشد.

 

استفاده از مفعول مستقیم با افعال متعددی و لازم

اولین نکته ای که باید هنگام یادگیری مفعول به آن توجه کنید، بحث نوع فعل است. تمامی افعال با مفعول مستقیم همراه نیستند! به عنوان مثال فعل Laugh به معنی خندیدن و فعل Sit به دلیل اینکه فعل لازم هستند نمی توانند از مفعول مستقیم بهره بگیرند و اصلا جمله بی معنی می شود. به افعالی که از مفعول مستقیم استفاده می کنند فعل متعددی گفته می شود که در درس زبان فارسی اول دبیرستان نیز مطالعه کردیم. برای اینکه بهتر این مسئله را مت.جه شوید، می خواهیم برای شما یک مثال بزنیم؛

We all laugh at Anania Williams.

برای زبان آموزانی که تازه ساختارهای گرامری را آموزش می بینند Anania Williams مفعول مستقیم جمله به نظر می رسد. نکته ای که باید در نظر بگیرید این است که قبل از آنانیا یک حرف اضافه آمده و همین مسئله آن را به عبارت حرف اضافه تبدیل می کند. در همین حین اگر ما At را به کلی حذف کنیم، جمله بی معنی می شود، زیرا برای اینکه توضیح دهیم به چه کسی خندیدم باید از یک حرف اضافه استفاده کنیم. حالا به مثال دیگری نگاه می اندازیم؛

We enjoy Anania Williams

در این مثال ما تنها فعل را از لازم به متعدی تغییر دادیم و مشاهده می کنید که دیگر به حرف اضافه ای در این جمله نیاز نیست. جمله می تواند با یک مفعول مستقیم معنی را کامل کند. نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که گاهی اوقات افعال بر اساس معنایی که در جمله دارند، می توانند هم لازم بوده و هم به صورت متعدی به کار بروند. به مثال پیش رو دقت کنید؛

We drove to the mall. (لازم)

My sister drove us to the mall. (متعدی)

بهترین راه برای تشخیص تفاوت از طریق تجربه است. اگر مطمئن نیستید که یک فعل، متعدی است یا لازم ، حتما یک فرهنگ لغت را بررسی کنید. اگر دیکشنری در دست ندارید، به دو سوال پاسخ بدهید " what" یا " whom" اگر پاسخی دریافت کردید، متعدی است، و اگر پاسخی دریافت نکردید، لازم است. این تکنیک به ویژه برای کلماتی مفید است که می توانند هم لازم و هم متعدی باشند، مانند play:

She played drums in a heavy metal band.

در این مثال هنگامی که شما از خود سوال What را می پرسید در پاسخ می گویید Drums و همین مسئله نشان می دهد که فعل شما متعدی است، حالا به مثال پایین نگاه می اندازیم

The band played last night.

در اینجا زمانی که شما دو سوال what و  whom را بپرسید پاسخی در جمله مشاهده نمی کنید و از نظر معنایی نیز جمله به این دو نیازی ندارد.

 

مفعول مستقیم عبارتی

مفعول مستقیم همیشه فقط یک کلمه نیست. گاهی اوقات به صورت کل عبارات یا حتی بندهایی دیده می شود. این عبارات همیشه به صورت جمعی به عنوان اسم عمل می کنند، بنابراین جدای از عبارات اسمی استاندارد، آنها اغلب بندهای نسبی (عبارت هایی که با ضمیر موصول مانند " what" شروع می شوند) یا اسم مصدر (عبارات اسمی که با اسم مصدر شروع می شوند) هستند

The foul ball hit a car parked outside.

توپ به ماشینی که بیرون پارک شده بود برخورد کرد.

در این مثال a car parked outside به صورت کامل یک عبارت اسمی هست که در نقش مفعول ظاهر می شود

Don’t forget what your mother said.

حرف مادرت را فراموش نکن

به نقش عبارت موصولی در این عبارت دقت کنید به سادگی متوجه می شوید که این عبارت در نقش مفعول ظاهر شده است.

English professors love naming every tiny word in a sentence.

اساتید انگلیسی عاشق نامگذاری هر کلمه کوچک در یک جمله هستند.

 

مفعول غیر مستقیم:

مفعول غیرمستقیم نیز اسم یا ضمیر است، اما مستقیماً عمل فعل را دریافت نمی کند. در عوض، به ما می گوید که این عمل برای چه کسی انجام شده است. معمولاً قبل از شیء مستقیم ظاهر می شود.

He gave me a book

مثال: او به من کتاب داد. (در این جمله «me» مفعول غیرمستقیم است زیرا به ما می گوید book به چه کسی داده شده است و «book» مفعول مستقیم فعل «gave» است).

 

مثال های مفعول غیر مستقیم

اگر به صورت دقیق، افعال مستقیم را آموزش دیدید، زمان آن فرا رسیده که در مورد مفعول های غیر مستقیم نیز با شما صحبت کنیم. در زبان انگلیسی به مفعولی که به جای فعل با مفعول مستقیم در ارتباط است مفعول غیر مستقیم گفته می شود. به مثال پیش رو دقت کنید؛

Embiid passed Simmons the ball.

در این جمله فاعل ما Embiid است که توپ (مفعول مسقیم) را به Simmons پاس داده است؛

مفعول غیرمستقیم را فقط می توان در جملات با مفعول مستقیم استفاده کرد. با این حال، یک جمله می تواند یک مفعول مستقیم داشته باشد ولی مفعول غیرمستقیم در جمله به کار نرفته باشد. به عنوان مثال جمله بالا را می تواند به این شکل نیز عنوان کرد.

 Embiid passed the ball

از آنجایی که آنها بر مفعول مستقیم تکیه می کنند، مفعول غیرمستقیم تنها با افعال متعدی قابل استفاده هستند. برای اینکه همه چیز گیج‌کننده‌تر شود، همه افعال متعدی نمی‌توانند از مفعول غیرمستقیم استفاده کنند - فقط یک نوع خاص به نام افعال دوگذرا می‌تواند از مفعول غیرمستقیم استفاده کند.

چگونه می توان فهمید که یک فعل از مفعول غیرمستقیم استفاده می کند؟ در زیر برخی از رایج‌ترین مثال‌های فعل متعدی دوگذرا آورده شده است. به یاد داشته باشید، افعال متعدی نیازی به مفعول غیرمستقیم ندارند و همچنان می توانید آنها را به تنهایی یا تنها با یک مفعول مستقیم استفاده کنید.

 • ask
 • bring
 • buy
 • get
 • give
 • hand
 • introduce
 • loan
 • owe
 • pass
 • promise
 • read
 • sell
 • send
 • show
 • sing
 • teach
 • tell
 • throw

 

نحوه مشخص کردن یک مفعول غیر مستقیم

شما می توانید با پرسیدن پرسش"چه کسی یا چه چیزی مفعول مستقیم را دریافت می کند؟" یک مفعول غیر مستقیم را پیدا کنید. در جمله مثال بالا، چه کسی توپ را دریافت می کند؟ سیمونز توپ را از طریق پاس دریافت می کند، بنابراین سیمونز مفعول غیر مستقیم است. مفعول غیر مستقیم را فقط می توان مستقیماً بعد از فعل و قبل از مفعول مستقیم قرار داد.

گاهی اوقات زبان آموزان به دلیل شباهت بسیار زیاد بین مفعول غیر مستقیم و عبارت حرف اضافه این دو را با هم اشتباه می گیرند به مثال پیش رو توجه کنید

Embiid passed the ball to Simmons. 

از نظر معنایی جمله مانند عبارت قبلی است، ولی از نظر ساختار جمله ای سایمون دیگر مفعول نبوده و عبارت حرف اضافه به حساب می آید. انتخاب بین استفاده از یک مفعول غیرمستقیم مناسب یا استفاده از عبارت اضافه به سبک نوشتاری شما بستگی دارد. استفاده از مفعول غیرمستقیم صریح تر و کارآمدتر بوده (از کلمات کمتری استفاده می کند) و برای سبک های نوشتاری سریع و مینیمالیستی توصیه می شود. با این حال، استفاده از عبارات اضافه تأکید بیشتری بر مفعول می‌کند و به شما امکان می‌دهد در کجای جمله ظاهر شود. این می تواند با قرار دادن مفعول در انتهای جمله به ایجاد تعلیق کمک کند.

 

 

حتما بخوانید:

لیست افعال با قاعده (Regular Verbs) انگلیسی و کاربرد ها


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic