لوگو انگلیش کلینیک
افعال متعدی (transitive) در انگلیسی و کاربرد ها با مثال

افعال متعدی (transitive) در انگلیسی و کاربرد ها با مثال

03/02/30 13 دقیقه برای مطالعه 2104

افعال متعدی (Transitive) در انگلیسی و کاربرد ها با مثال

برای اینکه بتوانم افعال متعدی را تعریف کنم، می‌خواهم چشم هایتان را ببندید و به صحبت‌های معلمین دبیرستان در کلاس زبان انگلیسی و دستور زبان فارسی گوش کنید. "افعال متعدی، افعالی هستند که مفعول می گیرند، به این معنی که گیرنده عمل را در جمله نشان می دهد." در مثال "she gives a gift"، فعل gives متعدی است و a gift مفعول مستقیم است، زیرا فعل را دریافت می کند (a gift چیزی است که داده می شود). اگرچه افعال متعدی پرکاربردترین افعال در زبان انگلیسی به حساب می‌آیند، ولی هنوز برای بسیاری از زبان آموزان ایرانی گنگ بوده و تحت تاثیر همین مسئله، قصد داریم به صورت کامل این افعال را به شما آموزش دهیم.

 

فعل متعدی چیست؟

می توانیم تمام افعال را به دو نوع دسته بندی کنیم: افعال متعدی و لازم. افعال متعدی از مفعول مستقیم استفاده می کنند که اسمی است که عمل فعل را دریافت می کند. افعال لازم از هیچ مفعولی استفاده نمی کنند. بیایید به مثالی از پر کاربردترین افعال متعدی یعنی need نگاه کنیم.

 

We need a bigger boat.

 

در اینجا، فعل متعدی need مفعول مستقیم a bigger boat  پیش خود دارد. عبارت a bigger boat به این سوال پاسخ می دهد که "چه چیزی لازم است؟" یا "به چه چیزی نیاز داریم؟" (از نظر فنی، مفعول مستقیم، اسم قایق است، اما حرف تعریف a و صفتbigger ، قایق را توصیف می کنند. بنابراین هر سه کلمه با هم به عنوان یک عبارت اسمی واحد به عنوان یک مفعول در نظر گرفته می شوند). مراقب باشید که مفعول را با فاعل اشتباه نگیرید. فاعل جمله شخص یا چیزی است که عمل را انجام می دهد - در این مثال، we فاعل است - در حالی که مفعول عمل را دریافت می کند.

 

نکته: اگر مفعول مستقیم یک فعل متعدی را حذف کنید، جمله ناقص می شود.

 

We need  (اشتباه)

 

این جمله کامل نیست، زیرا فعل متعدی ما یعنی need  به مفعول مستقیم احتیاج ندارد. اساساً افعال متعدی به مفعول مستقیم نیاز دارند.

 

حال بیایید افعال متعدی را با افعال لازم مقایسه کنیم که مفعول نمی گیرند.

The shark swam around the boat.

در اینجا، فعل لازم swam به تنهایی و بدون هیچ مفعولی در جمله به کار رفته است. عبارت اضافه در اطراف قایق توضیح می دهد که کوسه کجا شنا کرده است اما به هیچ وجه دریافت کننده عمل فعل نیستند. در واقع، هیچ چیز عمل را دریافت نمی کند - افعال لازم مانند افعال متعدی به هیچ اسم اضافی برای تکمیل عمل نیاز ندارند.

 

The shark swam. (صحیح)

 

این جمله اگرچه ساده است، اما همچنان صحیح و کامل است. افعال لازم می توانند بدون هیچ گونه اضافاتی کار کنند.

بسیاری از انواع افعال می توانند متعدی باشند، از جمله افعال بی قاعده مانند make یا send و حتی برخی از افعال عبارتی مانند take off یا fill in.

 

We made cookies for our hiking group.

برای گروه پیاده روی خود کوکی درست کردیم.

Send the email to my assistant.

ایمیل را برای دستیار من ارسال کنید.

I took off my glasses but couldn’t see where I put them.

عینکم را برداشتم اما نمی‌توانستم ببینم آن را کجا گذاشته‌ام.

She filled in the test answers without reading the questions.

او پاسخ های آزمون را بدون خواندن سوالات پر کرد.

 

 

با این حال، بسته به نحوه استفاده از آنها و بافت بقیه جمله، برخی از افعال می توانند متعدی یا لازم باشند. به این افعال دو متعدی می گویند.

 

[متعدی] Dad cooks the turkey on Thanksgiving.

پدر بوقلمون را در روز شکرگزاری می پزد.

[دو لازم] Dad cooks on Thanksgiving.

پدر در روز شکرگزاری آشپزی می کند.

با این حال، برخی از انواع افعال هرگز متعدی نیستند. این افعال شامل افعال ربطی مانند be یا seem و افعال غیرشخصی مانند snow یا thunder است.

 

نمونه هایی از افعال متعدی

She ate the pizza.

پیتزا رو خورد

در این جمله « ate» فعل متعدی و « the pizza» مفعول مستقیم است.

He read a book.

او یک کتاب خواند.

« Read» فعل متعدی و « a book» مفعول مستقیم است.

They built a house.

خانه ای ساختند.

« Built» فعل متعدی و « a house» مفعول مستقیم است.

She painted the canvas.

او بوم را نقاشی کرد.

« Painted» فعل متعدی است و « the canvas» مفعول مستقیم.

I love chocolate.

من عاشق شکلات هستم.

« Love» در این جمله فعل متعدی است و « chocolate» مفعول مستقیم است.

He fixed the car.

ماشین را درست کرد.

« Fixed» فعل متعدی و « the car» مفعول مستقیم است.

We watch movies.

ما فیلم می بینیم.

« Watch» فعل متعدی و « movies» مفعول مستقیم است.

She played the piano.

او پیانو می زد.

« Played» فعل متعدی و « the piano» مفعول مستقیم است.

They wrote letters.

آنها نامه نوشتند.

« Wrote» فعل متعدی و « letters» مفعول مستقیم است.

He opened the door.

در را باز کرد.

« Opened» فعل متعدی و « the door» مفعول مستقیم است.

 

فعل دو متعدی چیست؟

اگر با دستور زبان انگلیسی آشنایی دارید، ممکن است تعجب کنید که چرا هنوز مفعول غیر مستقیم را ذکر نکرده ایم. در حالی که برخی از افعال متعدی فقط از یک مفعول مستقیم استفاده می کنند، یک نوع خاص از فعل متعدی نیز می تواند از مفعول غیر مستقیم استفاده کند. به این افعال متعدی که تعداد آنها بسیار محدود است افعال دومتعدی می گویند.

افعال متعدی اگرچه دارای مفعول غیرمستقیم اختیاری است، از مفعول مستقیم و غیرمستقیم استفاده می کنند. برای یادآوری، مفعول غیرمستقیم اسمی است که مفعول مستقیم را دریافت می کند، در حالی که مفعول مستقیم عمل فعل را دریافت می کند.

The student asked the teacher a question.

در این مثال، ask یک فعل دو متعدی است. مفعول مستقیم a question است، زیرا این همان چیزی است که دانش آموز پرسید. مفعول the teacher معلم است، زیرا the teacher سؤال را دریافت می کند (مفعول مستقیم).

در اینجا لیستی از افعال متداول دو متعدی وجود دارد که به شما کمک می کند. به خاطر بسپارید:

 • ask
 • bring
 • buy
 • get
 • give
 • hand
 • introduce
 • loan
 • owe
 • pass
 • promise
 • read
 • sell
 • send
 • show
 • sing
 • teach
 • tell
 • throw

 

نحوه استفاده از افعال متعدی

شما از افعال متعدی مانند هر فعل دیگری استفاده می کنید. آنها از سازگاری فاعل و فعل برای مطابقت با فاعل پیروی می کنند و می توانند در زمان های مختلف فعل مانند گذشته استمراری یا حال کامل صرف شوند. افعال متعدی شامل افعال با قاعده و بی قاعده هستند.

بخش گیج کننده در مورد افعال متعدی این نیست که چگونه از خود فعل استفاده می کنید، بلکه این است که مفعول را کجا قرار دهید.

اگر فعل متعدی مفعول غیر مستقیم نداشته باشد، مفعول مستقیم درست بعد از فعل می آید.

[subject] + [transitive verb] + [direct object]

[موضوع] + [فعل متعدی] + [مفعول مستقیم]

I brought my laptop to my grandma’s house.

لپ تاپم را به خانه مادربزرگم آوردم.

در اینجا brought  فعل متعدی و my laptop مفعول مستقیم است.

از طرف دیگر، اگر فعل متعدی مفعول غیرمستقیم داشته باشد، مفعول غیرمستقیم درست بعد از فعل و قبل از مفعول مستقیم می آید.

[subject] + [transitive verb] + [indirect object] + [direct object]

[موضوع] + [فعل متعدی] + [مفعول غیرمستقیم] + [مفعول مستقیم]

She gave her girlfriend a little smile.

او لبخند کوچکی به دوست دخترش زد.

در اینجا gave فعل متعدی است (در این مورد دو متعدی)، her girlfriend مفعول غیرمستقیم و a little smile مفعول مستقیم است.

به خاطر داشته باشید که مفعول مستقیم و غیرمستقیم اغلب عبارت‌های اسمی هستند، بنابراین می‌توانند علاوه بر اسم، کلمات اضافی مانند مقالات (the, a, an) یا صفت‌ها (bigger, my) را نیز شامل شوند.

 

چگونه افعال متعدی را تشخیص می دهید؟

حتی کارشناسان انگلیسی زبان هنوز هم افعال متعدی و لازم را اشتباه می گیرند. به همین دلیل مهم است که بدانید چگونه افعال متعدی را شناسایی کنید، به خصوص زمانی که با افعال دو متعدی سر و کار دارید که می توانند متعدی یا لازم باشند.

ساده ترین روش برای شناسایی یک فعل متعدی، یافتن مفعول مستقیم است. به یاد داشته باشید که افعال متعدی برای تشکیل جملات کامل به یک مفعول مستقیم نیاز دارند، بنابراین اگر مفعول مستقیم وجود نداشته باشد، فعل لازم بوده یا به اشتباه استفاده می شود.

منظور ما از مثال های زیر را ببینید. هر دو از فعل دو گذرا walk استفاده می کنند، اما در یک مثال walk متعدی است و در مثال دیگر به دلیل معنی جمله، فعل لازم می باشد.

[transitive] They walk the dog every day.

[متعدی] هر روز سگ را به پیاده روی می برند.

[intransitive] They walk every day.

[لازم] هر روز پیاده روی می کنند.

روش دیگر برای تشخیص افعال متعدی، بازنویسی جمله در صورت مفعول است. افعال لازم را نمی توان به شکل مفعول استفاده کرد، بنابراین اگر در بیان مجدد جمله به صورت مفعول مشکل دارید، احتمالاً به این معنی است که فعل لازم است.

بیایید به مثال دیگری با استفاده از فعل play نگاهی بیندازیم که می تواند متعدی یا لازم باشد.

Jaya plays football.

جایا فوتبال بازی می کند.

ما به راحتی می توانیم این جمله را به جمله مفعول تبدیل کنیم، بنابراین در این مثال بازی متعدی است.

Football is played by Jaya.

فوتبال توسط جایا بازی می شود.

اما در مورد زمانی که بازی به عنوان یک فعل لازم استفاده می شود، چطور؟

Jaya plays tonight.

جایا امشب بازی میکند

در اینجا، نمی توانیم این جمله را به مجهول تبدیل کنیم، بنابراین به این معنی است که بازی در این مثال لازم است.

 

 

 

مطالب مرتبط پیشنهادی:

لیست افعال با قاعده (Regular Verbs) انگلیسی و کاربرد ها

افعال بی قاعده زبان انگلیسی (Irregular Verb )

 


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic