لوگو انگلیش کلینیک
زمان آینده کامل در زبان انگلیسی (Future Perfect Tense)

زمان آینده کامل در زبان انگلیسی (Future Perfect Tense)

03/04/24 13 دقیقه برای مطالعه 3491

از زمان آینده کامل در انگلیسی برای اعمالی استفاده می کنیم که در زمانی در آینده به پایان می رسند. نکته ای در این زمان باعث سردرگمی زبان آموزان می شود این است که کاربران فارسی زبان از آنجایی که این زمان را در زبان فارسی ندارند نسبت به آن گنگ هستند و نمی توانند آن را به درستی به کار ببرند! 

 

فرمول ساخت زمان آینده کامل (Future Perfect Tense)

یکی از مشکلاتی که زبان آموزان حین یادگیری زمان آینده کامل با آن مواجه می شوند بحث فرمول ساخت این زمان می باشد. در این بخش قصد داریم برای شما فرمول ساخت این زمان را به شما آموزش دهیم. 

این ساختار که به شما نحوه ساختن جمله آینده کامل را به صورت کامل نشان می دهد می تواند در شرایط مختلف به شما کمک کند. باید در نظر داشته باشید که این فرمول برای افعال معلوم این زمان هستند. 

  فعل اصلی به صورت قسمت سوم فعل +  فعل کمکی Have + فعل کمکی Will + فاعل

 

فرمول ساخت زمان آینده کامل مجهول

تمامی زمان های زبان انگلیسی می توانند به صورت مجهول نیز استفاده شوند که تبدیل زمان معلوم به مجهول کار ساده است. شما فاعل را از جمله حذف کرده و سپس مفعول را جایگزین آن می کنید.در زمان آینده کامل مجهول فعل کمکی Been را نیز بعد از فعل کمکی Have می آوریم به جملات پیش رو دقت کنید. 

  فعل اصلی به صورت قسمت سوم فعل + Been +  فعل کمکی Have + فعل کمکی Will + فاعل

 

ساختار زمان آینده کامل

بعد از ضمیر فاعلی ، will have  را اضافه می کنیم و سپس حالت سوم فعل را می آوریم. مانند :

She will have left home at 9 o’clock

او تا ساعت 9 ، خانه را ترک کرده است.

این جمله نشان می دهد که فاعل ، قبل از ساعت 9 ، خانه را ترک خواهد کرد.  

I will have done my homework by the time you arrive here

تا قبل از اینکه به اینجا برسید ، من تکالیفم را انجام خواهم داد.

 

منفی کردن زمان آینده کامل

 

برای منفی کردن این زمان ، بعد از will کلمه منفی not  را اضافه می کنیم. مثال :

I will not (won’t) have bought new car, By the end of this year

تا آخر امسال ، ماشین جدیدی نخریده ام.

You won’t have done your homework by 10 pm

تا ساعت 10 شب، تکالیفت را انجام نخواهید داد.

 

سوالی کردن زمان آینده کامل

برای سوالی کردن این زمان ، فعل کمکی will  را به اول جمله می آوریم. مانند :

?Will you have finished reading  this book by next week

آیا تا هفته آینده ، خواندن این کتاب را تمام خواهید کرد؟

?Will they have removed to Shiraz by the end of this year

آیا آنها تا آخر امسال به شیراز نقل مکان خواهند کرد؟

با کلمات سوالی هم به این نحو می توان سوالی کرد:

?When will you have finished reading this book 

خواندن این کتاب را تا کی به پایان خواهید رساند؟

?Why will he have done his homework by tonight

چرا او باید تا امشب تکالیفش را انجام دهد؟

?What will your brother have bought by next month

برادر تو تا ماه آینده ، چه چیزی خواهد خرید؟

?Who will have left Tehran by the end of this week

چه کسی تا آخر این هفته تهران را ترک خواهد کرد؟

 

فرق بین زمان آینده ساده و آینده کامل در زبان انگلیسی

به این مثالها توجه کنید :

At 7 o’clock I will leave home

در ساعت 7 ، خانه را ترک خواهم کرد. ( آینده ساده)

At 7 o’clock I will have left home

تا ساعت 7 ، ما خانه را ترک کرده ایم. ( آینده کامل)

در هر دو جمله ، کار در زمان آینده انجام خواهد شد ، ولی در  جمله اول، عمل ترک خانه در ساعت 7 انجام می شود. و در جمله دوم ،  تا ساعت 7 ، عمل ترک خانه انجام خواهد شد.  

کاربرد آینده کامل در زبان انگلیسی

  • اقدامی که قبل از زمان معینی در آینده به پایان خواهد رسید

ما از "زمان آینده کامل" برای صحبت در مورد عملی استفاده می کنیم که قبل از زمان خاصی در آینده به پایان می رسد، اما دقیقا نمی دانیم چه زمانی. بنابراین، زمان خاصی برای پایان دادن به عمل خاص وجود ندارد. به مثال این کاربرد دقت کنید: 

 

By midnight, I will have finished my report

(یعنی گوینده مدتی قبل از نیمه شب گزارش خود را تمام می کند، اما دقیقاً نمی دانیم چه زمانی. )

 You can call me at my office at 10:00. I will have arrived at the office by 10:00 

(می توانید ساعت 10:00 با من تماس بگیرید. تا ساعت 10 به دفتر می رسم.)

یعنی گوینده قبل از ساعت 10 به دفتر می رسد، اما دقیقاً نمی دانیم چه زمانی.

 

  • اقدامی که از قبل شروع می شود و در آینده ادامه می یابد

ما از «زمان آینده کامل » استفاده می‌کنیم تا بگوییم «چه مدت طول می‌کشد» برای عملی که از قبل شروع شده تا زمانی دیگر در آینده ادامه می‌یابد حتی گاهی اوقات یک عمل دیگر می تواند این عمل را قطع کند. به مثال این کاربرد دقت کنید: 

When they get married, she'll have known her husband for two years

وقتی ازدواج کنند، او دو سال است که شوهرش را می شناسد.

At 6:00, I'll have been in the office for a whole day 

ساعت 6:00 من یک روز کامل در دفتر خواهم بود.

 

  • اقدامات تکمیل شده قبل از رویدادهای دیگر

ما از "زمان آینده کامل" برای صحبت در مورد عملی استفاده می کنیم که قبل از وقوع یک رویداد دیگر به پایان می رسد. منظور ما این است که شما می توانید یک رویداد را به عنوان آخرین مهلت برای انجام اقدامات بعدی در نظر بگیرید. مثلا:

 

We will have cooked the dinner before they arrive

شام را قبل از رسیدن آنها پخته ایم.

Sam will have finished his class before we leave for the party

سام قبل از رفتن به مهمانی کلاسش را تمام کرده است.

 

فرق زمان آینده استمراری و آینده کامل در زبان انگلیسی

فرق بین زمان آینده استمراری و زمان آینده کامل ،  در این است که در آینده استمراری ، فاعل جمله در آینده در زمان مورد نظر ، مشغول انجام عملی خواهد شد ، ولی در آینده کامل ، فاعل در زمان مورد نظر ، عملی را به پایان خواهد رساند. مانند :

I will be reading an English book at this time tomorrow

فردا در چنین وقتی ، مشغول خواندن کتاب انگلیسی خواهم بود.( آینده استمراری)

I will have read an English book at this time tomorrow

فردا تا این موقع ، کتاب انگلیسی را خواهم خواند. ( آینده کامل )

They will be traveling to Tehran at this time next week

آنها هفته آینده در این ساعت به تهران سفر خواهند کرد. ( آینده استمراری )

They will have traveled to Tehran at this time next week

آنها هفته آینده در این ساعت به تهران سفر کرده اند. ( آینده کامل).

چنانکه دیده می شود ، در زمان آینده استمراری ، فاعل جمله در زمان مورد نظر ، مشغول مسافرت به تهران خواهد بود ، ولی در زمان آینده کامل ، فاعل جمله در زمان یاد شده ، مسافرت را به پایان خواهد رساند.

 

آینده کامل با Be going to

در زمان آینده کامل ، به جای will ، از Be going to  ، استفاده می کنیم:

We are going to have lived in Tehran for 5 years, by the end of this year

تا پایان امسال، 5 سال خواهد بود که در تهران زندگی می کنیم.

 

نمونه ای از یک مکالمه در زمان آینده کامل

 

?Man: So, how long have you been married

مرد: خب چند وقته ازدواج کردی؟

Woman: This October, it will have been 20 years

زن: اکتبر امسال، 20 سال می گذرد.

Man: Nice. You got me beat by a few years

مرد: خوبه تو چند وقت از من زود تر ازدواج کردی

?Woman: Really? How long have you been married

زن: واقعا؟ چند وقت است ازدواج کرده اید؟

Man: Let's see. I'll have been married 18 years next week

مرد: ببینیم. من هفته آینده 18 سال ازدواج خواهم کرد.

Woman: Oh, that's coming up. Happy anniversary

زن: اوه، پس نزدیکه سالگردتون مبارک باشه! 

 

چه زمانی نباید از آینده کامل استفاده کرد!

زمان آینده کامل فقط برای اعمالی است که قبل از یک نقطه مشخص در آینده کامل می شوند. به عبارت دیگر، اقدامی که در مورد آن صحبت می کنید باید مهلت داشته باشد. اگر ضرب الاجل را ذکر نمی کنید، به جای زمان آینده کامل از زمان آینده ساده استفاده کنید.مهلت می تواند بسیار مشخص باشد (ساعت هشت) یا ممکن است مبهم باشد (هفته آینده)، حتی می تواند بستگی به زمان وقوع اتفاق دیگری داشته باشد. فقط باید مدتی در آینده باشد.

 

مثال های بیشتر از زمان آینده کامل

    I will have slept eight hours. (not sleeped)

من هشت ساعت می خوابم. (نخوابیده)   

The plant will have grown by then. (not growed)

این گیاه تا آن زمان رشد کرده است. (رشد نشده)   

Henry will have ran by ten o’clock. (not runned)

هنری تا ساعت ده دویده است. (اجرا نشده)

 

زمان آینده ساده (Future simple tense) در زبان انگلیسی

زمان آینده در گذشته ساده در زبان انگلیسی (Future in the past  Simple)

زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی (Future Continuous)


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic