لوگو انگلیش کلینیک
کاربرد even در زبان انگلیسی همراه با مثال

کاربرد even در زبان انگلیسی همراه با مثال

02/03/07 13 دقیقه برای مطالعه 1030

زبان انگلیسی مملو از ساختارهای متفاوت می باشد ، یکی از این لغات که بسیار پرکاربرد می باشد Even می باشد. در اصل این لغت می تواند به عنوان صفت و قید در جمله به کار رفته و معانی کاملا متفاوتی نیز داشته باشد. در این پست ما قصد داریم کاربردهای متفاوت این لغت را در زبان انگلیسی مورد بررسی قرار داده و نشان دهیم چه زمانی به صورت صفت و چه زمانی به عنوان قید در جمله به کار می رود. 

 

کاربرد Even به عنوان قید 

«Even» زمانی به عنوان یک قید استفاده می‌شود در اصل می خواهد تأکید کند که یک چیز افراطی یا شگفت انگیز می باشد. در اصل شما زمانی که انتظار نداشتید یک مسئله اتفاق بیافتد و تحت برخی از شرایط به وقوع پیوسته از Even استفاده می کنید. 

 

He didn’t even have enough money to buy some fresh fruit and veg

او حتی پول کافی برای خرید میوه و سبزی تازه نداشت. (در این مثال گوینده بیان می کند او به حدی بی پول بود که حتی نمی توانست برای خود میوه و سبزی بخرد) (بحث افراط و بیش از حد بودن یک مسئله) 

 

My friends threw me such a memorable birthday party. They even invited some clowns to perform at the party

دوستانم چنین جشن تولد خاطره انگیزی برام گذاشتند. آنها حتی چند دلقک را برای اجرای مهمانی دعوت کردند! (در این مثال گوینده بیان می کند که انتظار نداشته است برای او مهمانی برگزار کنند ولی نه تنها برگزار کرده اند بلکه دلقکی را نیز دعوت کرده اند.) 

 

مثال های بیشتر از کاربرد Even به عنوان قید 

He can't even remember his keys! (= I think it's surprising that he can't remember his keys.)

او حتی کلیدهایش را به خاطر نمی آورد! (= فکر می کنم جای تعجب است که او نمی تواند کلیدهای خود را به خاطر بیاورد.)

 

She was so ill she couldn't even drink water

آنقدر مریض بود که حتی نمی توانست آب بنوشد.

 

She's even more beautiful than her sister (= her sister is really beautiful, so she must be really, really beautiful.)

او حتی از خواهرش هم زیباتر است (= خواهرش واقعاً زیباست، پس او باید واقعاً، واقعاً زیبا باشد.)

 

John is even richer than James. (= James is very rich, so I find it surprising that John can be richer than him.)

جان حتی از جیمز هم ثروتمندتر است. (= جیمز بسیار ثروتمند است، بنابراین برای من جای تعجب دارد که جان می تواند از او ثروتمندتر باشد.)

 

کاربرد Even به عنوان صفت 

لغت  Even در برخی از موارد می تواند به عنوان صفت نیز به کار بروند که بر اساس وب سایت مک میلیان اگر به عنوان صفت به کار رود 6 معنی می دهد. معنی اول به عنوان سطح صاف و دومین معنی به عنوان برابر بودن می باشد. حالا همراه با مثال هایی نگاهی به تمامی معانی این لغت می اندازیم. 

  • Even به معنی سطح صاف

the smooth even surface of the snow

سطح صاف برف

The table kept wobbling because the floor wasn’t quite even

میز مدام می لرزید زیرا کف زمین کاملاً صاف نبود.

 

  • Even به معنی یکنواخت یا غیر قابل تغییر

The room should be kept at an even temperature

اتاق باید در دمای یکنواخت نگه داشته شود.

 

He was perfectly relaxed, and his breathing was quiet and even

او کاملاً آرام بود و تنفسش آرام و یکنواخت بود.

 

  • Even به معنی عادلانه بودن یک رقابت

The first half of the game was a good even contest

نیمه اول بازی رقابت خوبی بود.

 

  • Even برای بیان اینکه دو یا چند شیء هم اندازه و برابر  هستند.

She smiled, showing her small even teeth

لبخندی زد و دندان های کوچکش را نشان داد.

 

  • Even به معنی آرام و تحت کنترل

‘I think you are mistaken,’ Theresa said, in an even tone

ترزا با لحنی آرام گفت: «فکر می‌کنم اشتباه می‌کنید.»

 

  • Even به معنی اعداد زوج

 

کاربرد Even if 

در برخی از مثال ها Even اگر با If شرطی همراه باشد به منظور اینکه شرط جمله را قوی تر کند به کار می رود. در اصل ما برای اینکه شرط را کمی هیجان انگیزتر یا سورپرایزی تر جلوه دهیم از ساختار Even if بهره می گیریم 

We can't go to the park, even if it's sunny. (It's surprising that we can't go to the park if it's sunny.)

ما نمی توانیم به پارک برویم، حتی اگر هوا آفتابی باشد. (جای تعجب است که اگر هوا آفتابی باشد به پارک نرویم.)

 

Even if he arrives on time, he will be too late to see Julie

حتی اگر به موقع برسد، برای دیدن جولی خیلی دیر می شود.

 

I don't think I can pass the exam, even if I study really hard

فکر نمی کنم بتوانم در امتحان قبول شوم، حتی اگر خیلی سخت درس بخوانم.

 

کاربرد Even Though

از معانی Though می توان به علی رغم اشاره کرد ولی اگر با Even همراه باشد ما به معنی قوی تری خواهد گرفت و هم معنی عبارت 'despite the fact that' می باشد

Even though it was sunny, we didn't go to the park. (= despite the fact that it was sunny, we didn't go to the park = although it was sunny, we didn't go to the park.)

Save translation

علی رغم هوا آفتابی بود به پارک نرفتیم. (= با اینکه آفتابی بود پارک نرفتیم = هر چند آفتابی بود پارک نرفتیم.)

 

I love London, even though the weather is really bad in the winter

من لندن را دوست دارم، حتی اگر در زمستان هوا واقعاً بد است.

 

کاربرد Even So

It was really cold. Even so, we walked around all day. (= despite the fact that it was cold, we walked around all day.)

واقعا سرد بود با این حال، ما تمام روز را در اطراف قدم زدیم. (= علیرغم اینکه هوا سرد بود، ما تمام روز را در آنجا قدم زدیم.)

 

I was awake until 4 am but even so I managed to get up at 7 am

تا ساعت 4 صبح بیدار بودم اما با این وجود توانستم ساعت 7 صبح بیدار شوم.

 

 

مطالب بیشتر

کاربرد Have you ever در زبان انگلیسی به همراه مثال

کاربرد و تفاوت های even though، although و though در انگلیسی

کاربرد و تفاوت for , since , ago؛ بیان زمان سپری شده در زبان انگلیسی

کاربرد of در انگلیسی


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic