لوگو انگلیش کلینیک
کاربرد و تفاوت های even though، although و though در انگلیسی

کاربرد و تفاوت های even though، although و though در انگلیسی

1/07/11 13 دقیقه برای مطالعه 498

به ‌عنوان یک زبان ‌آموز ، احتمالاً با کلماتی برخورد کرده‌اید که از نظر معنایی تفاوت بسیار جزئی با یکدیگر دارند، این تفاوت ها آنقدر ناچیز است که شما گاهی اوقات نمی دانید کدامیک را در جمله به کار ببرید و همین امر نیز سبب می شود شما از نظر گرامری دچار اشتباه شوید. یکی از بهترین مثال ها برای این مسئله استفاده از سه لغت Although, even though و though در جملات است. در این پست قصد داریم نگاهی به کاربرد این لغات در جمله بیاندازیم. 

 

کاربرد although , even though , though

ما برای معرفی یک ایده متضاد و معمولاً غیرمنتظره یا شگفت‌انگیز از although , even though , though استفاده می‌کنیم. به منظور اینکه با کاربرد آن ها بیشتر آشنا شویم نگاهی به مثال های روبرو بیاندازیم: 

 

Although she joined the company a year ago, she has been promoted twice

اگرچه او یک سال پیش به این شرکت پیوست، اما دو بار ارتقا پیدا کرد.

 

Even though I was only six, I can still remember the story

با وجود اینکه من فقط شش سال داشتم، هنوز می توانم داستان را به خاطر بسپارم.

 

Though it’s a bit late, I would like to go out

اگرچه کمی دیر است، اما دوست دارم بروم بیرون.

اغلب این سه لغت می توانند بدون هیج تفاوتی به جای یکدیگر به کار روند. به عنوان حروف ربط آن ها دو عبارت یا جمله را به هم متصل می کنند. 

 

Although I worked really hard, I didn’t get the promotion

با اینکه خیلی سخت کار کردم، ترفیع نگرفتم.

 

تفاوت بین ALTHOUGH, EVEN THOUGH & THOUGH

هنگامی که ما بخواهیم بین واقعیت و انتظارات خود تضاد بسیار قوی را بیان کنیم بهترین انتخاب ما در این صورت even though می باشد. 

 

Even though he left school at 16, he still managed to become prime minister

با وجود اینکه در ۱۶ سالگی مدرسه را ترک کرد، اما همچنان توانست نخست وزیر شود. (در این جمله از آنجا که او تحصیل را رها کرد، نخست وزیر شدن قطعاً یک نتیجه غیرمنتظره است.)

 

Though برای زبان انگلیسی غیر رسمی

به طور کلی، though بیشتر از although به خصوص در انگلیسی گفتاری استفاده می شود. به وجود اینکه هر دوی  آن ها معنای مشابهی را بیان می کنند ، اما although به عنوان یک انتخاب رسمی تر در نظر گرفته می شود. در زبان انگلیسی گفتاری، ما می‌توانیم از though با و « thanks» برای نشان دادن قدردانی در هنگام رد پیشنهاد یا زمانی که اقدامی دیگر ضروری نیست، استفاده کنیم.

 

Would you like something to eat?” “Oh! I’ve already had lunch. Thanks, though

مایل هستید چیزی بخورید؟" "اوه! من قبلا ناهار خورده ام تشکر!

 

شرایط به کارگیری در جمله

وقتی صحبت از به کارگیری در جمله به میان می آید، though قطعاً پرکاربردتر و شایع تر است، زیرا می توان آن را در ابتدا، وسط یا حتی در انتهای جمله قرار داد.

Though he practiced a lot, he failed his driving test

با اینکه تمرین زیادی کرد، اما در آزمون رانندگی مردود شد.

 

He failed his driving test, though he practiced a lot. 

او در امتحان رانندگی مردود شد، اگرچه تمرین زیادی داشت.

 

He practiced a lot. He failed his driving test, though.

او خیلی تمرین کرد. با این حال، او در آزمون رانندگی مردود شد.

Although یا even though معمولا در اواسط جمله قرار می گیرند ولی هیچ وقت در انتهای جمله یا بعد از صفت قرار نمی گیرد. 

 

Though به عنوان یک قید

Though می تواند به عنوان یک قید برای بیان ایده یا نظری که مفهوم عبارت اصلی را ضعیف می کند استفاده شود. در این کاربرد، با although قابل تعویض نیست و معنایی شبیه به «however» یا « nonetheless» را می رساند. در این مورد، Though اغلب در انتهای جمله به کار می رود.

That’s a lot of money for a ring.” “It’s totally worth it, though

این پول زیادی برای یک حلقه است. هر چند کاملاً ارزشش را دارد.

 

 Though به معنی "But"

همانند مثال های پیش رو شما می توانید Though را به عنوان هم معنی But استفاده کنید. 

 

I think she’s coming at 6 pm. I’m not sure though

فکر کنم ساعت 6 عصر میاد ولی مطمئن نیستم.

 

She doesn’t usually drink tea. She’s already had two cups today though

او معمولا چای نمی نوشد. اما، او قبلاً امروز دو فنجان خورده است.

این کاربرد لغت Though که همیشه در انتهای جمله به کار می رود بسیار شایع است. 

 

Although  و  Thoughدر ساختارهای رسمی 

هر دوی این ساختارها می توانند در جملات رسمی و Formal به کار بروند: 

 

عبارات بدون فعل (عبارات کوتاه شده) 

Though unlikely, she still got her money back. (Though it was unlikely, she still got her money back.)

اگرچه بعید است، او بازهم پول خود را پس گرفت. (اگرچه بعید بود، او هنوز پول خود را پس گرفت.)

 

در عبارات Ing دار

Although getting a good night rest is important, many people aren’t getting the sleep they need

اگرچه داشتن یک استراحت خوب شبانه مهم است، اما بسیاری از مردم خواب مورد نیاز خود را نمی‌بینند.

 

مطالب بیشتر

گرامر prefer و would rather

مصدر در زبان انگلیسی ، تفاوت gerund و infinitive

گرامر قابل شمارش و غیر قابل شمارش many, much, few, little , some


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic