لوگو انگلیش کلینیک
کیوکارد ایلتس (IELTS Cue Cards) چیست؟

کیوکارد ایلتس (IELTS Cue Cards) چیست؟

03/02/29 13 دقیقه برای مطالعه 1903

در آزمون اسپیکینگ آیلتس دقیقا 1 دقیقه به شما فرصت داده می شود تا خود را برای صحبت در مورد یک موضوع خاص آماده کنید و به این موضوع کیوکارد IELTS Cue Cards یا Candidate Task Card می گویند. دستورالعمل‌هایی که برای هدایت سخنرانی شما ارائه می‌شود، روی کارتی که توسط ممتحن به شما داده می‌شود، نوشته می‌شود. صحبت شما باید تقریباً 2 دقیقه طول بکشد تا زمانی که ممتحن از شما بخواهد توقف کنید. ممتحن در پایان یک یا دو سوال می پرسد. مدت زمان پاسخ دادن به Cue Cards / Candidate Task Card 3-4  دقیقه طول می کشد که این زمان شامل 1 دقیقه زمان فکر کردن نیز می شود.

 

فهرست موضوعات Cue Cards

نمونه های Cue Cards ارائه شده در زیر با توجه به موضوعات مختلف دسته بندی شده اند. اینها جدیدترین موضوعات Cue Cards هستند که در تست های واقعی [2022] از آن ها سوال پرسیده شده است. در این بخش ما همراه با یک عکس تمامی موضوعات اصلی کیوکارد را برای شما عنوان کرده ایم. 

 

 

کیوکاردهای دسته علاقمندی

اینها کیوکاردهایی هستند که از شما در مورد چیزهایی که دوست دارید می پرسند.

Describe your favourite Picture or Photography you like

A song that has special meaning to you

a story/ novel interests you

Describe A Special or favourite Toy you liked in your childhood

Describe a favourite song that you like

Describe a restaurant you like(to go to)/ that impresses you

Exciting Sport

Describe an Indoor Game that you would like to play

Describe an area of science you like or interested in

Describe An free time activity you like to do after study or work

 

کیوکاردهای دسته زمان بندی

اینها کیوکاردهای هستند که از شما می‌خواهند درباره رویدادهایی که در گذشته/حال و آینده رخ داده‌اند صحبت کنید.

A Subject at School

Things You Want to Buy in the Future

An age/stage in your life you enjoyed most

 

کیوکارد های دسته شخص

اینها دسته شامل کارتهایی می شوند که از شما در مورد دوست یا یک راهنما سوال می شود.

A person You Admire/Love Essay

Describe someone you consider a good leader

Describe one of your Family Member You Spend The Most Time With

An Occasion You Unexpectedly Met Someone for the first time

Describe Someone in the news you like to meet

Someone/Something Made A Lot Of Noise

An Older Person Who You Admire

A Good/Best Friend

Describe an Old Friend

Describe a Family Member

An Interesting Neighbor You Like

talk about an interesting conversation you had with a stranger

A Person Speak A Second (Foreign) Language Well

A Time When You Waited For Something or someone to arrive 

 

کیوکاردهای دسته شیء

Describe a picture or photograph in your home

A Gift You Gave That Took A Long Time To Choose

Describe a piece of electronic equipment that you find useful

A Time You Borrowed Something useful

A house/apartment you like to live in

A Product You Were Happy With

An item of clothing that someone bought for you

Describe a painting or work of art

Describe a time someone or something made noise

 

کیوکاردهای دسته مناسبت

An Occasion When You Got Up Very Early in the morning

Describe a birthday party celebration that you attended

 

کیوکاردهای دسته مکان

A Place you remember well that is Full of Color

A country you have not been to yet

A street that you like to visit

Describe a polluted place

A place near water you visited

Describe a place where you often go to relax

 

کیوکاردهای دسته شغل/ تحصیل

A Project at Work or Homework Assignment

A Course You Like to Study and found useful

Describe a piece of work you did quickly

Describe your Dream/ideal/Perfect Job

Describe something that you want to learn more

 

کیوکاردهای دسته احساسات

Ambition You Have Not Yet Achieved

Describe something A Child that Made You Laugh

A Paid Job You/A Friend Enjoyed Doing

An experience you had as a member of a team

A disagreement you had with a friend

a recent activity or event that made you happy

a difficult decision you made in your life

A TV Program that Made You Laugh

A Goal that You Have

Describe the Best and exciting experience in your life

Describe an exciting or Interesting Thing You Did

Describe an Advertisement which you found very persuasive

A Time You Used Your Imagination

A Time You Need to Use Imagination

A book that had a major influence on you

Describe a success your friend has had or achieved

A special and memorable meal you have had

A situation made you angry

Describe an experience you spent time with a child that you know

A positive experience when you were a teenager

Describe an unusual/ an unforgettable or memorable meal

Describe a time you were friendly to someone you didn’t like

Describe an ambition you have not achieved yet

 

 

مطالب مرتبط پیشنهادی:

روش های طلایی تقویت ریدینگ آیلتس (IELTS)

روش های بهبود رایتینگ آیلتس (IELTS)

 

 


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic