لوگو انگلیش کلینیک
گرامر Be going to به زبان ساده، کاربرد ها و مثال

گرامر Be going to به زبان ساده، کاربرد ها و مثال

03/04/25 13 دقیقه برای مطالعه 13777

گرامر Be going to به زبان ساده، کاربرد ها و مثال

نزدیک به دو سال در مدارس به عنوان مدرس تقویتی فعالیت می کردم. در آن زمان متوجه شدم که گرامر Be going to یکی از اصلی ترین مشکلات زبان آموزان در تمامی سطوح است. این مسئله باید به صورت پایه ای حل شود. در آن زمان یک جزوه بسیار کامل آماده کرده بودم که برای نوشتن این مقاله از آن استفاده می کردم. انتظار دارم بعد از مطالعه این مقاله، بتوانید تمامی سوالات آزمون در سطح کنکور را نیز پاسخ دهید. بهتر است زمانی که این مقاله را مطالعه می کنید، به دروس خود در دوره جامع نگاهی بیاندازید و همراه با موارد تدریس شده، مطلب را پیش ببرید.

 

ساختار زمان آینده با Be going to

ساختار Be going to  بسیار ساده است و می توانید از طریق فعل Be به همراه going to و شکل اصلی فعل، این ساختار را ایجاد کنید. بیایید این مورد را همراه با مثال های مختلف ارزیابی کنیم.

be + 'going to' + the base form of the verb

I am going to attend a concert this weekend.

آخر این هفته قصد شرکت در کنسرت را دارم.

They are going to visit Paris next summer.

آنها قرار است تابستان آینده از پاریس دیدن کنند.

She is going to start a new job in October.

او قرار است در ماه اکتبر یک کار جدید را شروع کند.

We are going to have a picnic in the park tomorrow.

فردا میریم پارک یه پیک نیک داشته باشیم.

Are you going to cook dinner tonight?

میخوای امشب شام درست کنی؟

 

منفی کردن ساختار Be going to

در زبان انگلیسی اگر فعل کمکی be را در جمله داشته باشید، می توانید از آن برای منفی کردن جملات استفاده کنید. هنگام استفاده از Be going to نیز می توانید همین روش را به کار برده و بر اساس فاعل جمله، فعل کمکی را با اضافه کردن Not منفی کنید. مثال های پیش رو این مفاهیم را برای شما کامل آموزش می دهد؛

be + not+ 'going to' + the base form of the verb

I am not going to attend the meeting tomorrow.

قرار نیست فردا در جلسه شرکت کنم.

They are not going to travel abroad this year.

امسال قرار نیست به خارج از کشور سفر کنند.

She is not going to buy a new phone.

او قرار نیست گوشی جدیدی بخرد.

We are not going to watch that movie tonight.

قرار نیست امشب آن فیلم را ببینیم.

He is not going to cook dinner for us.

قرار نیست برای ما شام بپزد.

 

سوالی کردن ساختار Be going to

برای اینکه بتوانید ساختار Be going to را سوالی کنید ، باید فعل کمکی be را به ابتدای جمله آورده و سپس ادامه جمله را به همان صورت می نویسیم.

Am I going to attend the conference next month?

آیا قرار است ماه آینده در کنفرانس شرکت کنم؟

Are you going to visit your family this weekend?

آیا آخر این هفته به دیدن خانواده خود می روید؟

Is she going to start a new project soon?

آیا او به زودی پروژه جدیدی را آغاز می کند؟

Are we going to have a party for your birthday?

میخواهیم برای تولدت مهمونی بگیریم؟

Is he going to finish the report by the deadline?

آیا او قرار است گزارش را تا موعد مقرر تمام کند؟

 

کاربردهای Be going to برای زمان آینده

"Be going to" یک ساختار متداول برای بیان زمان آینده در انگلیسی است. از چند طریق استفاده می شود:

 

بیان مقاصد: " Be going to" اغلب برای نشان دادن برنامه ها یا نیاتی که کسی برای آینده دارد استفاده می شود.

I am going to study for my exams this weekend.

مثال: "آخر این هفته برای امتحاناتم مطالعه می کنم."

 

پیش بینی رویدادهای آینده: می توان از Be going to برای پیش بینی رویدادهای آینده بر اساس شواهد یا مشاهدات فعلی استفاده کرد.

Look at those dark clouds. It's going to rain soon

به آن ابرهای سیاه نگاه کن. به زودی باران خواهد بارید.

 

تصمیمات آنی: گاهی اوقات از «Be going to» برای بیان تصمیمات آنی که در لحظه صحبت گرفته می شود استفاده می شود.

"I forgot to buy milk. I'm going to the store now.

مثال: "فراموش کردم شیر بخرم. الان به فروشگاه می روم."

 

پیش بینی نتایج آینده: می توان از Be going to برای پیش بینی نتایج یا پیامدهای آینده بر اساس موقعیت های فعلی استفاده کرد.

If you don't start saving money, you're going to have financial problems later.

مثال: "اگر پول پس انداز نکنید، بعداً با مشکلات مالی روبرو خواهید شد."

 

صحبت درباره برنامه های آینده: برای بحث در مورد رویدادهای برنامه ریزی شده یا برنامه ریزی شده در آینده نزدیک استفاده می شود.

They are going to have a meeting tomorrow morning.

مثال: "فردا صبح قرار است جلسه ای داشته باشند."

بیان اطمینان: «Be going to» اغلب برای بیان درجه بالایی از اطمینان در مورد رویدادهای آینده استفاده می شود.

With all the traffic, we are going to be late for the movie.

مثال: "با این همه ترافیک، قرار است دیر به فیلم برسیم."

 

ارائه پیشنهادات و وعده‌ها: می‌توان از آن برای دادن پیشنهادات یا قول‌هایی برای آینده استفاده کرد.

I'll call you when I get there

مثال: "وقتی رسیدم با شما تماس خواهم گرفت."

 

گرامر going to و will

در زبان انگلیسی، اشکال مختلفی وجود دارد که می توان از آنها برای اشاره به آینده استفاده کرد. دو مورد متداول عبارتند از going to یا will. اغلب، به‌ویژه در محاوره، این دو کلمه بدون هیچ مشکلی به جای یکدیگر استفاده می‌شوند. با این حال، در نگارش رسمی، آنها تفاوت های جزئی دارند. اگر می‌خواهید دقیق باشید، باید بدانید که will بیشتر در تصمیم‌های اخیر، آینده‌های خاص و پیش‌بینی‌ها استفاده می‌شود. Going to در مورد رویدادهایی که قبلاً در مورد آنها تصمیم گیری شده است استفاده می شود.

 

مثال هایی برای Be going to

حالا که همراه با شما نگاهی به اصلی ترین کاربردهای Be going to انداختیم، زمان آن فرا رسیده  که مثال های بیشتری را بررسی کنیم؛

She is going to start a new job next month.

They are going to travel to Italy for their honeymoon.

The weather forecast says it's going to be sunny tomorrow.

Those dark clouds indicate it's going to storm.

Oops, I forgot my umbrella. I'm going to borrow yours.

I can't find my glasses; I'm going to buy a new pair today.

If you keep eating junk food, you're going to gain weight.

If he studies hard, he's going to pass the exam with flying colors.

We are going to have a family reunion on Saturday.

The company is going to launch a new product next year.

With all the traffic, we are going to be late for the meeting.

She's going to be a great chef one day; she's so talented.

 

سوالات امتحانی Be going to

جای خالی را پر کنید:

She _____ (be) to the dentist tomorrow morning.

چند گزینه ای:

What do you think those dark clouds mean? It _____ (rain/will rain/is going to rain) soon.

تبدیل جمله:

Rewrite the sentence using "be going to": "I have plans to visit the museum this weekend."

تشکیل سوال:

Form a question using "be going to" to ask about someone's future plans to travel.

تصحیح خطا:

98

پیش بینی نتایج:

Complete the sentence: "If you don't study for the test, you _____ (fail) it."

سوال بحث:

In your opinion, when is it more appropriate to use "be going to" instead of "will" when talking about future actions or plans? Explain your answer.

 

 

 

گرامر های دیگر انگلیسی:

گرامر enough در زبان انگلیسی با مثال

گرامر there is و there are


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic