لوگو انگلیش کلینیک
گرامر enough در زبان انگلیسی با مثال

گرامر enough در زبان انگلیسی با مثال

02/09/11 13 دقیقه برای مطالعه 656

گرامر enough در زبان انگلیسی با مثال

لغت Enough که در فارسی به عنوان "کافی" ترجمه شده است با وجود اینکه در انگلیسی محاوره ای به شدت مورد استفاده قرار می گیرد ولی از نظر گرامی تا حد زیادی برای بسیاری از افراد گیج کننده می باشد و زبان آموزان به درستی نمی توانند از آن در جملات رسمی و حتی محاوره ای استفده کنند. این لغت در زبان انگلیسی می تواند نقش های متفاوتی مانند قید ، صفت و ضمیر را به خود بگیر و تحت تاثیر همین کاربرد وسیع است که می تواند باعث سردرگمی هایی در میان زبان آموزان شود. امروز در کلینیک تخصصی رفیعی قصد داریم همراه با هم نگاهی به گرامر اصلی Enough انداخته و از جنبه های مختلف آن را به شما آموزش دهیم. 

 

معنی و کاربرد enough در زبان انگلیسی

همانگونه که پیش از این نیز به آن اشاره شد لغت Enough در زبان انگلیسی به معنی کافی می باشد و گوینده تلاش می کند بیان کند ادامه یک موضوع و یا کار لازم می باشد یا خیر. اصلی ترین کاربرد این لغت در زبان انگلیسی به عنوان قید و صفت می باشد ولی در برخی از موارد نیز می توان از آن به عنوان ضمیر استفاده کرد. 

 

Enough در نقش تخصیص‌گر (Determiner)

Enough در زبان انگلیسی می تواند به عنوان یک ضمیر پیش از اسم و یا عبارت اسمی قرار گرفته و نشان دهد شما به همان اندازه به آن اسم و یا عبارت اسمی نیاز داشته اید و بیشتر از آن نیاز نبوده است. توجه داشته باشید برخلاف نقش قیدی در این کاربرد شما حتما باید Enough را قبل از اسم به کار ببرید. 

Have you got enough books to lend? 

That's enough money for this trip; let's get started.

در این دو مثال مشاهده می کنید که Enough دقیقا قبل از Money و  Books به کار رفته و میزان درجه کفایت اسامی را مشخص می کند. 

 

Enough در تفش قید

یکی از دشوارترین کاربرد های Enough زمانی است که شما بخواهید آن را برای توصیف و یا تغییر یک قید در جمله به کار ببرید. در این حالت شما در اصل تلاش می کنید یک قید ، صفت و یا فعل را در جمله توصیف کنید. از نکات جالبی که در مورد این کاربرد Enough وجود دارد نحوه قرار گرفتن آن در جمله است. معمولا قیود قبل از لغاتی قرار می گیرند که می خواهند آن را توصیف کنند ولی در این کاربرد Enough ما آن را بعد از صفت و یا خود قید به کار می بریم. برای درک این موضوع نگاهی به مثال های پیش رو بیاندازید. 

You should drive carefully enough tonight.

در این جمله همانگونه که مشاهده می کنید Enough بعد از قید یعنی carefully به کار رفته و درجه دقت شما را گوش زد می کند. 

Are you tired enough to go away?

در این کاربرد مشاهده می کنید که Enough دقیقا بعد از صفت یعنی Tired آمده است. 

 

He shouted enough.

 I talked about it enough.

در جملات زبان انگلیسی شرایطی وجود دارد که enough برای بیان درجه کفایت یک فعل به کار می رود. این کاربرد enough با وجود اینکه بسیار کم است ولی باز هم در محاوره دیده می شود. 

 

Enough توصیف ضمیر 

در برخی از شرایط شما می توانید Enough را به جای یک اسم و به عنوان فاعل و مفعول به کار ببرید که در این شرایط بر اساس کاربرد آن در جمله جایگاه آن نیز متفاوت می باشد. در این شرایط از آنجایی که enough به جای یک اسم در جمله قرار می  گیرد ، شما از آن به عنوان یک ضمیر استفاده می کنید. از آنجایی که این مبحث کمی دشوار است بهتر است با یک مثال بیشتر توضیح دهیم. 

There's enough for me.

در این جمله مشاهده می کنید که Enough به عنوان یک مفعول در جمله قرار گرفته است. 

Do you have enough to drink?

در این بخش نیز Enough به عنوان جایگزینی برای یک نوشیدنی که ما فعلا از آن اطلاعی نداریم به کار رفته است. 

 

تفاوت میان Enough در نقش قید و Enough در نقش ضمیر

هنگامی که شما Enough را در جمله به عنوان قید به کار می برید می توانید آن را از جمله حذف کنید ولی در شرایطی که شما آن را به عنوان ضمیر به کار ببرید از آنجایی که تکمیل کننده معنی جمله می باشد شما تحت هیچ شرایطی نمی توانید آن را از جمله حذف کنید. 

 

کاربرد enough of

ما معمولاً فقط زمانی از enough ofاستفاده می کنیم که با یک تعیین کننده یا یک ضمیر همراه شوند

a/an/the, this/that, my/your/his, you/them

 

There isn't enough of that bread to make sandwiches for everyone.

I've seen enough of his work to be able to recommend him.

There's enough of us to make a difference.

 

 

مطالب مرتبط پیشنهادی:

گرامر have ,have got در انگلیسی به زبان ساده

گرامر if only و wish

 

 


نظرها

اولین نفری باشید که نظر میگذارید

دوره‌های انگلیش کلینیک متناسب با نیاز زبان‌آموزان

@privacyblongsto rafieienglishclinic